การซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร

โดยปกติแล้วคนที่จะรู้ความเป็นมาเป็นไป หรือสถานะของบริษัทที่แท้จริงๆ แล้วคนแรกที่จะรู้คือผู้บริหาร ดังนั้นตามกฏหมายแล้วผู้บริหารหรือกรรมการบริษัทจะต้องยื่นหลักฐานให้กับ กลต ว่ามีการซื้อหรือขายหุ้นของตนเองเมื่อไหร่ จำนวนเท่าไหร่ เพื่อเปิดเผยให้นักลงทุนรายย่อยรู้ความเคลื่อนไหว

การซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร

การซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร

แล้วนักลงทุนรายย่อยจะหาข้อมูลจากไหนหละ ลิงก์ด้านล่างครับ

http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2/daily59.php

จะบอกว่าในวันก่อนหน้านั้นมีผู้บริหารคนไหน หรือกรรมการคนไหนบ้างที่ซื้อหุ้นของบริษัทตัวเอง หรือโอนให้คนอื่นๆ

มันจะเห็นข้อมูลที่สำคัญชิ้นหนึ่ง ที่เราสามารถนำมาประกอบการตัดสินใจซื้ขายหุ้นที่เราสนใจต่อไปครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *