ความรู้หุ้น จากนักลงทุนระดับเซียน ตอน หุ้น Mega Trend

การลงทุนในหุ้นนั้น?? สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ? เรารู้ว่าอนาคตบริษัทจะไปทางไหน?? เฉพาะอย่างยิ่งก็คือ? บริษัทจะเติบโตขึ้นมากหรือบริษัทจะอยู่อย่างเดิมหรือบริษัทจะเล็กลงเรื่อย ๆ? ตามเวลาที่ผ่านไป?? แน่นอน? เราอยากลงทุนในบริษัทที่โตขึ้นเรื่อย ๆ อย่างยาวนาน? เพราะนั่นคือหุ้นที่จะทำเงินให้เรามหาศาล

การที่บริษัทจะโตขึ้นเรื่อย ๆ อย่างยาวนานได้นั้น? อุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่บริษัททำอยู่จะต้องเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ อย่างยาวนานด้วย?? และนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า? Mega Trend หรือ แนวโน้มใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อยใน? 10-20? ปีขึ้นไป

การมองหา Mega Trend นั้น? ส่วนใหญ่แล้วมักจะดูจากเรื่องของโครงสร้างประชากรซึ่งจะเป็นตัวกำหนด พฤติกรรมและการใช้จ่ายของคนในสังคมในอนาคต?? การดูโครงสร้างประชากรเป็นการวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำสูงมากเพราะอายุของคน นั้นเดินตามเวลาที่แน่นอน?? นั่นคือ? เวลาผ่านไป 10 ปี คนเราก็แก่ขึ้น 10 ปี และเรารู้ว่าคนที่มีอายุมากขึ้นนั้น? เขามักจะต้องใช้จ่ายในด้านใดมากขึ้น? นอกจากเรื่องของประชากรแล้ว? เทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่มีผลทำให้แนวโน้มต่าง ๆ? เปลี่ยนแปลงไปมาก? แต่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นมักจะเกิดขึ้นเป็นยุค ๆ? และกินเวลายาวพอสมควร? พูดให้ชัดขึ้นก็คือ? โลกเราผ่านมาหลายยุคตั้งแต่ยุคของการเฟื่องฟูของเกษตรกรรม? ยุคอุตสาหกรรม? ยุคบริการ? และสุดท้ายก็คือยุคของข้อมูลข่าวสารและความรู้? ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านของสังคมอย่างใหญ่ หลวง?? เฉพาะอย่างยิ่งก็คือ Globalization? หรือการที่โลกกลายเป็นสังคมที่คนทำอะไรหรือคิดอะไรเหมือนกันไปหมด

สำหรับประเทศไทย? ผมคิดว่า Mega Trend ที่จะเกิดขึ้นนั้น? ก็ไม่แตกต่างจากประเทศหลักอื่น ๆ? ในโลกซึ่งผมจะพูดแบบย่อ ๆ? เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ดังต่อไปนี้

แนวโน้มแรกที่ค่อนข้างชัดเจนมากก็คือ? คนไทยจะมีอายุมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่จะน้อยลงซึ่งทำให้อายุเฉลี่ยของคนจะ สูงขึ้น? นี่จะก่อให้เกิดความต้องการในด้านของสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่มากขึ้น? ดังนั้น? ธุรกิจโรงพยาบาลและฟิตเนสน่าจะขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ

การที่คนไทยมีอายุมากขึ้นก็จะต้องมีรายได้มากขึ้น? มีการใช้จ่ายและเก็บเงินมากขึ้นเพื่อเอาไว้ใช้ในยามเกษียณ? ดังนั้น ธุรกิจการเงินเช่นการให้บริการการลงทุนก็จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ? เช่นเดียวกับธุรกิจการให้กู้เงินและบริการทางการเงินส่วนบุคคลทั้งหลาย

การที่คนไทยมีลูกน้อยลงและครอบครัวเล็กลงทำให้ธุรกิจทั้งหลายที่ให้บริการ แบบด่วนและสะดวกประเภท? ?สำเร็จรูป?? เช่นอาหารสำเร็จรูปและภัตตาคารประเภทจานด่วนขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะการที่มีสมาชิกน้อยทำให้การทำอาหารกินเองมีความคุ้มค่าน้อยลง นอกจากนั้น? บ้านที่อยู่อาศัยก็น่าจะมีแนวโน้มที่มีขนาดเล็กลงด้วย

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์?? เฉพาะอย่างยิ่งก็คือราคาที่ถูกลงมากทำให้แนวโน้มในการใช้ไอทีจะสูงขึ้น เรื่อย ๆ ในประเทศไทย? และเหตุผลที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการใช้ชีวิตในสมัยใหม่นั้นจะขาดคอมพิวเตอร์ ได้ยากขึ้นทุกที ทำให้การเติบโตของธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมถึงอินเตอร์เน็ตจะเติบโตไป อีกนานมาก

การที่เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในโลกมีการขยายตัวต่อเนื่องยาวนาน?? ประกอบกับการลดลงของค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำให้เกิดการขยายตัวของการท่อง เที่ยวอย่างใหญ่หลวงและเป็น Mega Trend ที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่ง?? เมืองไทยในฐานะที่เป็นประเทศเก่าแก่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจจะได้รับอานิสงส์ มาก? ดังนั้น? ธุรกิจการท่องเที่ยว? เฉพาะอย่างยิ่ง โรงแรม จะได้รับผลดีและจะเติบโตต่อไปได้อีกนาน

เช่นเดียวกัน? คนไทยเองก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ? และเศรษฐกิจก็จะยังคงเติบโตต่อไป ดังนั้น? ธุรกิจที่เกี่ยวกับความบันเทิงต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ภาพยนตร์? เพลง? หนังสือ? สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาสูงจะได้รับสัดส่วนในการใช้จ่ายมากขึ้นแม้ว่า การเติบโตจะไม่เร็วนักเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนแบบหน้ามือ เป็นหลังมือ

สุดท้ายที่เป็นแนวโน้มที่เห็นได้ชัดมากก็คือ? พฤติกรรมของการจับจ่ายสินค้า? แนวโน้มก็คือ? ผู้บริโภคต้องการช้อบหรือเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่รวมสินค้าจำนวนมากไว้ใน ที่เดียวกันหรือเรียกว่า? One Stop Service นี่คือพฤติกรรมที่คนต้องการความสะดวกและลดเวลาในการเดินทาง ซึ่งธุรกิจที่จะได้ประโยชน์ก็คือธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทั้งหลาย

ทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงบางส่วนของ Mega Trend ที่ผมพอจะนึกและเขียนได้?? อย่างไรก็ตาม? นักลงทุนต้องไม่เข้าใจผิดว่าหุ้นทุกตัวที่อยู่ในธุรกิจที่จะเป็น Mega Trend จะต้องดี? บริษัทที่อยู่ในธุรกิจที่เป็น Mega Trend ที่จะได้ประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมจะต้องเป็นบริษัทที่มีความสามารถ สูง? หรือมีกำแพงที่จะป้องกันคู่แข่งที่จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดของตนอย่างมี ประสิทธิภาพเท่านั้น?? ดังนั้น? ในการวิเคราะห์หุ้นเพื่อที่จะหา? Super Stock หรือหุ้นสุดยอดที่จะทำกำไรได้ต่อเนื่องยาวนาน? ผมจึงอยากแนะนำว่า? เราควรมองหาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่จะเป็น Mega Trend? เมื่อพบแล้วเรายังต้องหาผู้ชนะโดยเฉพาะที่มีความสามารถเหนือคู่แข่งมาก?? เมื่อได้แล้ว? เรายังต้องดูด้วยว่าราคาหุ้นยังไม่สูงเกินไป? ถ้าทุกองค์ประกอบครบ? เราก็ซื้อแล้วเก็บไว้นานมากโดยที่เราแทบไม่ต้องทำอะไร? ผลตอบแทนที่ได้นั้นจะสูงจนแทบไม่น่าเชื่อ? Super Stock ที่โดดเด่นนั้น? น่าจะให้ผลตอบแทนทบต้นได้ถึง 15-20%? ต่อปี ติดต่อกันเป็นเวลานานนับ 10 ปี

ที่มา

http://portal.settrade.com/blog/nivate/2007/04/11/22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *