คอร์ส Pro วิเคราะห์หุ้นด้วยข้อมูล

หลักสูตร Turn Pro

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักลงทุน

  • มีความรู้เบื้องต้นด้านการลงทุนในหุ้น
  • ลงทุนมาแล้ว และต้องการ Turn Pro
  • อยากนำแนวทางการวิเคราะห์ VI มาใช้
  • อ่านตัวเลข ทางการเงิน และตีความหมาย
  • ดูข้อมูลย้อนหลัง ของพื้นฐานบริษัทได้หลายปี
  • ดูกราฟราคาหุ้นประกอบการตัดสินใจ
  • เครื่องมือไว้สำหรับดูข้อมูลพื้นฐานบริษัท ย้อนหลังหลายปี ฟรี!
  • ฝึกให้ท่านเป็นนักวิเคราะห์หุ้นด้วยตนเอง

 

เนื้อหาที่ท่านจะได้เรียนรู้

ท่านจะได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจถึงความหมาย ของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ และ รู้ถึงความสำคัญของความหมาย เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน เช่น Beta, EPS, PE Ratio, Dividend Yield, Market Cap.

 

ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการประเมินมูลค่าหุ้น ในวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผลการประเมินใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด รวมถึงทำความเข้าใจอัตราส่วนทางการเงิน ดังต่อไปนี้

 

 

อีกทั้งท่านยังจะได้เรียนรู้ถึง อัตราส่วนทางการเงินที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการอ่านงบการเงิน เพื่อเข้าใจถึงบริษัทอย่างละเอียด

 

 

ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการอ่านงบดุล หรือ Balance Sheet และ งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) อย่างเข้าใจ

 

 

หลังจากนั้นท่านจะได้นำเอาข้อมูลด้านการซื้อขายหุ้น มาประกอบการตัดสินใจลงทุน

 

 

ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น ท่านจะได้เรียนรู้วิธีแกะงบการเงินอย่างละเอียด ซึ่งนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคอร์ส Turn Pro ที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลและความรู้ ข้อมูลเหล่านี้ต้องบอกว่าหลังจากท่านผ่านการอบรมไปแล้ว จะสามารถเข้ามาใช้งานได้ฟรีๆ ไม่ต้องเสียค่ารายเดือนเพื่อซื้อข้อมูล

 

 

นอกเหนือจากนี้ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการอ่านกราฟเทคนิค ที่ใช้เพียงเทคนิคง่ายๆ ในการหาจังหวะเข้าซื้อหุ้นราคาถูก รูปด้านล่างเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเนื้อหาของหลักสูตรเท่านั้น

 

 

ท่านใดไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องตกใจไป เนื่องจากทางสถาบันได้ทำการแปลทุกคำศัพท์ให้เป็นภาษาไทย ทำความเข้าใจตามได้ง่ายในระหว่างที่เรียน ดังนั้น จึงไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่ทัน

 

หากท่านใดสนใจคอร์ส Turn Pro กรุณาติดต่อ 082-492-7166 หรือ assistanttoro@gmail.com