บมจ ผลธัญญะ PHOL

บมจ.ผลธัญญะ (PHOL) ? เคาะราคา IPO จูงใจ 3.60 บาท ลั่นธุรกิจพื้นฐานแน่นปึ๊ก เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว”..มั่นใจว่าหุ้น IPO ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือชื่อย่อ PHOL จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน เพราะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีจุดเด่นที่มีสองธุรกิจที่เติบโตมั่นคง และเป็นดาวรุ่งแบบก้าวกระโดด….” …พรศักดิ์ ชุนหจินดา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL กล่าวเปิดใจ พร้อมระบุว่า PHOL เปิดจองซื้อ IPO จำนวน 40 ล้านหุ้น วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 53 เคาะราคาจูงใจผู้ถือหุ้นที่ 3.60 บาท มีส่วนลดกว่า 35% เทียบ P/E กลุ่ม mai แถมแจกปันผลอีก 0.15 บาท ลงสนามเทรด ดีเดย์ 9 ธันวาคมนี้

****โครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
ผลธัญญะทำธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครบวงจร และมีธุรกิจเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเป็นธุรกิจใหม่ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปลายปี 2552 ภายใต้บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขึ้นมา ซึ่งผลธัญญะถือหุ้น 60% ธุรกิจน้ำนี้ ให้บริการออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบการผลิตน้ำจากการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงทำธุรกิจบริการดูแลควบคุมระบบ และบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ ปัจจุบันโครงสร้างรายได้หลักมาจากธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สัดส่วนกว่า 90% และที่เหลือเป็นส่วนของธุรกิจเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ ซึ่งในส่วนของธุรกิจน้ำจะรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นช่วงครึ่งปีหลังของปี 2553

****แผนการกระจายหุ้น IPO
ผลธัญญะใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า PHOL โดยเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 40 ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคมนี้ ที่ราคาไอพีโอ 3.60 บาท ราคานี้มีส่วนลดให้กับนักลงทุน 35% เมื่อเปรียบเทียบกับค่า P/E เฉลี่ยของหุ้นกลุ่ม mai ทั้งนี้ จัดสรรหุ้นให้นักลงทุนที่เป็นผู้มีอุปการคุณ 30% นักลงทุนสถาบัน 25% และที่เหลือเป็นนักลงทุนรายย่อย โดยหุ้น PHOL จะเสนอขายหุ้น IPO ให้ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 – 1 ธันวาคม 2553 แต่งตั้ง บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) พร้อมด้วย บล.คันทรี่ กรุ๊ป, บล. ทิสโก้, บล.ธนชาต และ บล.บัวหลวง เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

****กระแสตอบรับหุ้น IPO
กระแสตอบรับดีมาก เพราะยอดจองมีเข้ามาต่อเนื่อง นักลงทุนทั้งสถาบัน และรายย่อยหลายราย โทรเข้ามาสอบถามทางบริษัทฯ ว่าหาซื้อหุ้น IPO ได้จากที่ไหน ขณะที่ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายก็มีนักลงทุนสอบถามเข้ามาต่อเนื่องเช่นกัน การเผยแพร่ข่าวของผลธัญญะอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลธัญญะรู้จักในวงกว้างมากขึ้น
ผมมั่นใจว่าหุ้น IPO ของผลธัญญะ จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน เพราะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีจุดเด่นที่มีสองธุรกิจที่เติบโตมั่นคง และเป็นดาวรุ่งแบบก้าวกระโดด

****เงินที่ได้จากการระดมทุนนำไปใช้ทำอะไรบ้าง
เงินระดมทุนที่ได้จากการเสนอขาย IPO ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจบริการจำหน่ายน้ำให้กับภาคอุตสาหกรรม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งธุรกิจเกี่ยวกับน้ำนี้ ถือเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตโดดเด่น และน่าจะสร้างผลประกอบการที่ดีให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

****นักลงทุนที่จองซื้อหุ้น IPO จะได้ปันผลเลยหรือไม่
บริษัทฯ มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยการประชุมคณะกรรมการช่วงที่ผ่านมามีมติอนุมัติในหลักการให้จัดสรรกำไรสะสมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.15 บาท โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ รวมถึงผู้ลงทุนหุ้นไอพีโอ ซึ่งมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ ต้องขายหุ้นและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เรียบร้อย ซึ่งปันผลที่จ่ายจะมาจากกำไรสุทธิในปี 2553

****เป้าหมายผลประกอบการปี 2553
คาดผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 30 ล้านบาท เติบโต 131% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 13 ล้านบาท ซึ่งผลกำไรที่เติบโตมาจากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของลูกค้า อาทิ ในอุตสาหกรรมยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ยังเริ่มรับรู้รายได้ของบริษัทย่อย คือ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ปีนี้ และจะรับรู้เต็มปีในปี 2554

ธุรกิจบำบัดน้ำถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 บริษัทฯ มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ จำนวน 20.71 ล้านบาท และมีงานที่อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญาอีกหลายโครงการ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่จะทำให้มีนักลงทุนเข้ามาสนใจหุ้น IPO ของ PHOL? ส่วนรายได้รวมปีนี้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 30 – 35% จากปีก่อน เพราะอุตสาหกรรมต่างๆ ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ และในช่วงครึ่งปีหลังมีรายได้จากธุรกิจบำบัดน้ำ ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่เข้ามาช่วยเสริม

****วางแผนธุรกิจในอนาคตอย่างไร
บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15% ต่อปีในช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยการเติบโตของธุรกิจใหม่ คือ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัดน้ำ และธุรกิจการให้บริการจำหน่ายน้ำจะขยายตัวมาก โดยในส่วนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงานครบวงจร จะขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมพื้นที่ขาย และกลุ่มอุตสาหกรรมในวงกว้าง และเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นตราสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงขยายประเภทสินค้าในกลุ่มเดิมให้มีความหลากหลาย และนำเข้าสินค้าตราใหม่

****ฝากถึงนักลงทุน
หุ้น PHOL เป็นหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานดี ผลประกอบการเติบโตแข็งแกร่งมาโดยตลอด และธุรกิจใหม่บำบัดน้ำถือว่ามีศักยภาพมาก และจะสร้างผลประกอบการที่ดีและมั่นคงในระยะยาวให้บริษัทฯ

eFinanceThai.com
By : Richy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *