ผู้หญิงกับการลงทุน

ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

ความแตกต่างในการลงทุนระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนั้นมีการพูดถึงกันอยู่เรื่อย ๆ?? ในสังคมไทยเรานั้นดูเหมือนจะมีการยอมรับกันพอสมควรว่าผู้ชายนั้นเป็นนักลงทุนที่ดีกว่าโดยมีเหตุผลหลาย ๆ? อย่าง? เช่น? ผู้ชายตัดสินใจได้? ?เด็ดขาด?? กว่า? ไม่? ?ลังเล?? แบบผู้หญิง?? ผู้ชายกล้าได้กล้าเสียกว่า? ผู้ชายมีความมั่นใจในตนเองสูงกว่า?? ผู้ชายฟังคนอื่นน้อยกว่า? และผู้ชายเก่งกว่าในด้านของตัวเลขข้อมูลต่าง ๆ? มากกว่า? เหล่านี้ เป็นต้น? ด้วยความคิดนี้? ประกอบกับการที่คนมองเห็นแต่? ?เซียนหุ้น?? ที่เป็นผู้ชายเสียเป็นส่วนใหญ่?? ทำให้ ?การลงทุนแบบผู้หญิง? นั้น? เป็นวิธีการลงทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพ? เป็นการลงทุนที่พึงหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากขาดทุนหรือไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุน? แต่ทั้งหมดที่พูดถึงนี้เป็นความคิดของคนไทยที่โลกของการลงทุนยังถูกครอบงำโดยบุรุษเพศ

ในต่างประเทศมีการศึกษาเรื่องจิตวิทยาของผู้หญิงกับการลงทุนมากมายและพบว่าสิ่งที่คนไทยจำนวนมากอาจจะคิดนั้นไม่เป็นจริง? การลงทุนแบบ ?ผู้หญิง? นั้น? เขาพบว่าเป็นวิธีการลงทุนที่เหนือกว่าการลงทุนแบบ ?ผู้ชาย??? และสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ชาย? ?แพ้?? นั้น? มีสาเหตุสำคัญหลาย ๆ? อย่าง? เรื่องหนึ่งก็คือ? ผู้ชายนั้นมีความมั่นใจในตนเองสูงเกินไปและสำคัญตนเองผิดว่าตนเองมีความเก่งเหนือกว่าคนอื่นโดยเฉลี่ย?? นี่ทำให้ผมนึกถึงการศึกษาที่ให้คนจัดเกรดตนเองว่าขับรถได้ดีแค่ไหน?? ซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่มีความเห็นว่าตนเองขับรถได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งในทางทฤษฎีแล้วเป็นไปไม่ได้? เพราะความเป็นจริงก็คือ? จะต้องมีคนครึ่งหนึ่งที่ขับรถดีกว่าค่าเฉลี่ย? และอีกครึ่งหนึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย? เรามาลองดูกันว่าการศึกษาเรื่องการลงทุนระหว่าผู้หญิงกับผู้ชายเป็นอย่างไร

การศึกษาในตลาดสหรัฐอเมริกาพบว่า? ผู้หญิงมีการซื้อขายหุ้นบ่อยน้อยกว่าผู้ชาย? นั่นแปลว่าผู้หญิงถือหุ้นยาวกว่าผู้ชาย? นี่คงเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ผู้ชายมักจะทำเร็วและเด็ดขาดกว่า?? แต่การซื้อ ๆ? ขาย ๆ? หุ้นบ่อยนั้น? ทำให้เกิดค่าคอมมิชชั่นในการซื้อขายสูง? นอกจากนั้นการ? ?ขาดทุน?? จากส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายก็มักจะ? ?กินกำไร?? ที่ควรจะได้ไปไม่น้อย?? ยิ่งในตลาดอเมริกาที่ต้องเสียภาษีกำไรจากการซื้อขายหุ้นด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนของผู้ชายลดลงเมื่อเทียบกับผู้หญิง

คุณสมบัติข้อต่อมาของผู้หญิงก็คือ? ผู้หญิงมักกลัวความเสี่ยงมากกว่าผู้ชาย? ดังนั้น? คนที่ลงทุนแบบผู้หญิงก็มักจะต้องการ? Margin of Safety หรือส่วนต่างเผื่อความปลอดภัยสูงกว่า? นี่ก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่จะทำให้การลงทุนแบบผู้หญิงเหนือกว่าการลงทุนแบบที่? ?กล้าได้กล้าเสีย?? แบบผู้ชาย? จริงอยู่? การลงทุนแบบที่กล้าเสี่ยงมาก ๆ? เช่น? การลงทุนในหุ้นที่ผันผวนมากหรือการใช้มาร์จินซื้อหุ้นเหล่านี้? อาจทำให้นักลงทุนแบบผู้ชาย? ?รวยไปเลย?? แต่หลายคนที่ผิดพลาดก็? ?จนไปเลย?? มองในแง่ค่าเฉลี่ยระยะยาวแล้ว? การลงทุนที่เน้นความปลอดภัยสูงน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

ผู้หญิงนั้นจะมองโลกในแง่ที่ดีน้อยกว่าผู้ชาย? ผู้หญิงมองโลกในแง่ที่เป็นจริงมากกว่า? ดังนั้น? เวลาที่ตลาดสดใสมาก? ผู้หญิงก็จะไม่? ?ฝันเฟื่อง?? มากเท่าผู้ชาย?? เช่นเดียวกัน? เวลาที่ตลาดเลวร้าย? ผู้หญิงก็มักจะไม่ ?หดหู่? เท่าผู้ชาย?? มองในแง่นี้? ผู้หญิงก็จะไม่เป็น? ?เหยื่ออารมณ์? ของ? ?นายตลาด?? เท่าผู้ชาย?? พูดง่าย ๆ?? ผู้หญิงจะไม่ซื้อขายตามภาวะตลาดมากเท่าผู้ชาย? ซึ่งมักทำให้ผู้หญิงมีแนวโน้มน้อยกว่าผู้ชายที่จะซื้อตอนตลาดแพงและขายตอนตลาดถูก

ผู้หญิงมีความละเอียดลออมากกว่าผู้ชายในเรื่องของการศึกษาหาข้อมูลเพื่อการลงทุน? การ ?คิดแล้ว คิดอีก?? ?อ่านแล้ว อ่านอีก?? จนมั่นใจว่าไม่พลาดแน่นั้น? เป็นวิธีการลงทุนระยะยาวที่ดีกว่าการรีบตัดสินใจซื้อขายโดยที่ยังไม่ได้ศึกษาอย่างรอบคอบ? ดังนั้น? นิสัยผู้หญิงแบบนี้จึงเป็นนิสัยการลงทุนที่น่าจะประสบความสำเร็จสูงกว่านิสัยแบบผู้ชายที่มักเอาเร็วเข้าว่า

ผู้ชายมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงกว่าผู้หญิง? ผู้ชายมักเชื่อว่าตนเอง? ?รู้? หรือมีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ มากว่าที่เป็นจริง? ในขณะที่ผู้หญิงนั้น? มักยอมรับว่าพวกเธอรู้เรื่องอะไรบ้าง? และเรื่องอะไรที่ไม่รู้?? มองในแง่นี้? ผู้ชายก็อาจจะมีแนวโน้มลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่รู้มากกว่าผู้หญิง? การลงทุนในสิ่งที่ตนเองคิดว่ารู้ดีแต่จริง ๆ? แล้วตนเองไม่รู้นั้น? ย่อมมีอันตรายสูง? ดังนั้น? การลงทุนแบบผู้หญิงในแง่นี้ก็น่าจะมีความปลอดภัยสูงกว่า? และนั่นย่อมหมายความว่าผลตอบแทนในระยะยาวน่าจะต้องดีกว่า

ผู้หญิงเรียนรู้จากความผิดพลาดมากกว่าผู้ชาย? พูดง่าย ๆ? ผู้หญิง? ?เจ็บแล้วจำ?? มากกว่าผู้ชาย? นี่ก็เป็นคุณสมบัติที่ดีในการลงทุน? เพราะการลงทุนนั้น? บ่อยครั้งมากที่เรามักจะทำผิด? ?ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า?? อาจจะเนื่องจาก? ?ความโลภ?? ที่อยากจะได้กำไรสูง? ทำให้ลืมบทเรียนความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ก็คิดว่าครั้งนี้? ?ไม่เหมือนเดิม?

สุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือ? ผู้หญิงนั้นมักจะเปรียบเทียบตนเองกับเพื่อน? หรืออยู่ใต้อิทธิพลของเพื่อน? น้อยกว่าผู้ชาย? พูดง่าย ๆ? ผู้ชายนั้น? เวลาตัดสินใจอะไร?? ถ้ามีเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานจับตาดูอยู่? เขาก็จะมี? ?แรงกดดัน?? มากกว่าผู้หญิงที่จะต้องทำตามแนวทางของกลุ่ม? ตัวอย่างเช่น? ถ้าเขารู้ว่าผลตอบแทนการลงทุนของเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานกำลังโดดเด่นมากเนื่องจากพวกเขากำลังเล่นหรือลงทุนในหุ้นบางกลุ่มในภาวะตลาดที่กำลังร้อนแรง? ก็ยากที่ผู้ชายจะอยู่ ?นิ่งเฉย???? ไม่ยอมเปลี่ยนแนวทางการลงทุนของตนเองและยอมรับผลตอบแทนที่ต่ำกว่า? มองในแง่นี้? การลงทุนแบบผู้หญิงก็น่าจะมีหลักการที่มั่นคงและเป็นสิ่งที่ตนเองมีความชำนาญมากกว่า? นอกจากนั้น? ผู้หญิงก็น่าจะมีการตัดสินใจที่อิสระมากกว่าผู้ชาย

ผลการลงทุนของผู้หญิงโดยทั่วไปในอเมริกานั้น? เนื่องจากมีการซื้อขายหุ้นน้อยกว่า? นั่นอาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผลตอบแทนดีกว่าผู้ชาย? แต่ในด้านของมืออาชีพที่บริหารกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ต้องอาศัยฝีมือและอารมณ์ขั้นสูงสุดนั้น? ก็พบว่าผู้บริหารเฮดจ์ฟันด์ที่เป็นผู้หญิงก็สามารถสร้างผลงานเฉลี่ยที่ดีกว่าผู้ชาย? รวมถึงผลตอบแทนก็สม่ำเสมอกว่าผู้บริหารชาย? ที่สำคัญ? ในยามที่ตลาดเลวร้ายมากนั้น? ผลตอบแทนของผู้บริหารหญิงจะเลวร้ายน้อยกว่าของผู้บริหารชายมาก

หลายคนยังอาจจะสงสัยว่าทำไมนักลงทุนเอกของโลกที่สร้างผลตอบแทนระยะยาวได้สูงมากอย่างวอเร็น บัฟเฟตต์? ปีเตอร์ ลินช์ และอีกหลาย ๆ คนจึงมีแต่ผู้ชาย? แล้วจะบอกได้อย่างไรว่าการลงทุน? ?แบบผู้หญิง? นั้น? มีประสิทธิภาพเหนือกว่า??? ประเด็นนี้? คำตอบน่าจะมีได้สองทาง? ทางแรกก็คือ? การลงทุนแบบผู้ชายนั้น? มีความผันผวนสูงมาก??? คนที่ทำได้ดีก็ดีมาก ๆ? แต่คนที่ทำได้แย่? ผลงานก็ ?ตกเหว? ไปเลย? โดยค่าเฉลี่ยก็ต่ำกว่าการลงทุนของผู้หญิง? คำอธิบายอีกทางหนึ่งก็คือ? วอเร็น บัฟเฟตต์? หรือเซียนหุ้นที่ประสบความสำเร็จระดับโลกที่เป็นผู้ชายนั้น? แท้ที่จริงแล้ว? เขาใช้แนวทางการลงทุนแบบ? ?ผู้หญิง?? ส่วนการที่ยังไม่มีผู้หญิงก้าวขึ้นมาเป็น ?เซียนระดับโลก?? นั้น?? อาจจะเป็นเรื่องของ ?เวลา?? ก็ได้? เหนือสิ่งอื่นใด? ผู้หญิงเพิ่งจะก้าวเข้ามาในโลกของการลงทุนไม่นานนัก? ในอนาคต? เราอาจจะได้เห็นเซียนที่เป็นผู้หญิงก็ได้? นี่รวมถึงตลาดหุ้นไทยที่ผมคิดว่าในที่สุดก็จะต้องมี ?เซียนหุ้นหญิง? เหมือนกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *