ลงทุนทำธุรกิจ

ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

ตั้งแต่เด็กผมเป็นคนที่มองหาลู่ทางในการทำเงินมาตลอด? ความยากจนและความกลัวว่า? ?พรุ่งนี้เราจะมีอะไรกินไหม?? ทำให้ผมเป็นคนประหยัดขณะเดียวกันก็พยายามหา? ?หนทางแห่งความร่ำรวย?? ซึ่งในสมัยก่อนดูเหมือนว่าจะมีทางเดียวนั่นคือ? ?ทำธุรกิจ?
ผมขายขนมตั้งแต่ยังอยู่ชั้นประถมนั่นเป็นธุรกิจแรก ๆ? ที่ผมทำและทำได้สำเร็จ? แต่นั่นก็เป็นธุรกิจเล่น ๆ? ที่ทำในตอนปิดเทอมเสียมากกว่า? ต่อมาเมื่อผมเรียนในมหาวิทยาลัย? ความคิดก็ก้าวหน้าขึ้น? ธุรกิจที่ผมเริ่มคิดทำส่วนใหญ่อยู่ในเรื่องของการเกษตรทั้งที่ผมเรียน วิศวกรรม? เหตุผลคงเป็นเพราะว่าในขณะนั้น? ประเทศไทยเริ่มจะมีการพัฒนาในเรื่องของการเกษตรที่เป็นธุรกิจ? มีการใช้วิชาการเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรแบบก้าวหน้า? อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ? การทำการเกษตรนั้น? ใช้เงินลงทุนน้อยมากโดยเฉพาะในตอนเริ่มต้น?? ผมอาศัยสวนของเพื่อนแถวถนนจันทร์เป็นที่ทดลอง? ดังนั้นต้นทุนเรื่องสถานที่ก็ไม่มี?? ส่วนเงินในการซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ? นั้น? ผมอาศัยเงินที่บางส่วนมาจาก ?ทุนการศึกษาเด็กยากจน?? ที่ผมได้รับมาเกือบตลอดสี่ปีที่เรียนมหาวิทยาลัย
ธุรกิจแรกดูเหมือนจะเป็นการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามซึ่งกำลังฮือฮากันในช่วงนั้น ซึ่งก็คือประมาณปี 2516-17? นี่เป็นธุรกิจที่ถ้าทำได้สำเร็จก็น่าจะทำกำไรได้งดงาม? เพราะกุ้งมีราคาสูงมากและบริโภคกันในหมู่คนมีเงิน? เหนือสิ่งอื่นใด? กุ้งส่วนใหญ่ต้องจับจากแม่น้ำซึ่งหายากขึ้นเรื่อย ๆ?? ผมตัดสินใจทำโดยอาศัยท้องร่องสวนหมากของเพื่อน? กั้นท้องร่องด้วยตาข่าย? จัดการกับปลาที่อาจจะมีอยู่? แล้วก็ซื้อลูกกุ้งมาปล่อย? ให้อาหารสำเร็จ?? จากนั้นก็รอมันโต? ผลก็คือ? กุ้งนั้นแทบไม่เหลือ? แต่ปลากลับชุกชุมขึ้น? บทเรียนก็คือ? การจัดการกับปลาในท้องร่องสวนไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเวลาฝนตกที่ปลามัน สามารถผ่านตาข่ายมากินกุ้งตัวเล็ก ๆ? ได้
ธุรกิจต่อมาดูเหมือนจะเป็นเห็ดฟาง? นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์การเกษตรตัวใหม่ที่เริ่มร้อนแรง? ผมเดินทางไป? ?ดูงาน?? ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และซื้อเชื้อเห็ดฟางซึ่งเขาบรรจุอยู่ในกระป๋องนม ผงเด็กขาย? ?โรงเพาะเห็ด? ของผมก็? เช่นเคย? อยู่ในสวนหมากของเพื่อน? ผมซื้อฟางและพลาสติกคลุมเพื่อรักษาอุณหภูมิ? การเพาะเห็ดเริ่มขึ้น?? แต่เมื่อถึงเวลาที่เห็ดควรโต? ผมกลับพบเชื้อราเป็นส่วนใหญ่? บทเรียนก็คือ การควบคุมความสะอาดของฟางและการรักษาความชื้นและอุณหภูมิของโรงเพาะคงไม่ใช่ เรื่องง่าย
ผมจำได้ว่ายังเคยลองทำการเพาะลูกน้ำหรือก็คือลูกยุงที่ยังอยู่ในน้ำที่เอา ไว้ใช้เลี้ยงปลาสวยงาม? วิธีการก็คือ? เอาถาดน้ำไปรองรับมูลไก่เพื่อล่อให้ยุงมาวางไข่? หลังจากนั้นก็เอากระชอนไปตักลูกน้ำขายได้? ธุรกิจนี้ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน? เพราะลูกน้ำบางส่วนได้โตกลายเป็นยุงไปรบกวนเจ้าของบ้าน?? ผมจบความพยายามในการทำธุรกิจในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยพร้อมกับความล้ม เหลว? ส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่อยู่ที่การไม่มีเวลาเพียงพอเนื่องจากการเรียนที่หนัก และการทำกิจกรรมนักศึกษาที่ผมใช้เวลาค่อนข้างมาก
ผมยังเคยทำงาน? ?รับเหมา?? ก่อสร้างเล็ก ๆ? น้อย ๆ? ในช่วงที่เป็นวิศวกรโรงงาน? นี่คือการรับงานจาก? ?เถ้าแก่?? ที่เป็น? ?หลงจู๊? ของโรงงาน? เป็นการหารายได้เสริมในบางช่วงบางตอน? หลังจากนั้นผมก็ไปเรียนต่างประเทศในสายการเงินและกลับมาทำงานในแวดวงการ เงิน? แต่ความคิดของการทำธุรกิจไม่เคยหมดไป? ผมเริ่มทำธุรกิจที่ใหญ่และเป็นมืออาชีพมากขึ้น? นั่นคือช่วงประมาณปี 2528-2529
ธุรกิจแรกที่ทำก็คือ? การตั้งโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งกำลังเริ่มมีการใช้มากขึ้น?? ธุรกิจนี้มีเพื่อนเข้าร่วมลงทุนกันหลายคน? ผมคิดว่าถ้าสำเร็จก็คงขยายตัวไปได้มหาศาล? เหนือสิ่งอื่นใด? เรามีคนสอนที่มีความรู้และความสามารถระดับ? ?ท็อป ๆ ของประเทศ???? แต่เนื่องจากเป็นการลงทุนที่น้อย? เราจึงตั้งโรงเรียนอยู่ในตลาดที่คนทั่วไปมองไม่เห็น?? การหานักเรียนเราต้องโฆษณาย่อยในหนังสือพิมพ์? ทุกครั้งที่โฆษณาก็จะได้นักเรียนมาจำนวนหนึ่ง? แต่พอโฆษณาหมดนักเรียนก็หาย? คนเรียนคอมพิวเตอร์นั้นเรียนกันสั้นมากเพียง 1-2 เดือนก็เลิกแล้ว? ดังนั้น? การทำการตลาดจึงแพงมาก? ในที่สุดโรงเรียนก็ปิดตัวลงทั้ง ๆ? ที่เราเป็นรายแรก ๆ? ที่เข้ามาในวงการนี้? บทเรียนก็คือ? การตลาดสู่ผู้บริโภคในวงกว้างนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
ธุรกิจต่อมาก็คือ? การเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจ ?ไฮเท็ค?? ที่ถึงวันนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเขาจะทำอะไร?? แต่ในช่วงนั้นกระแส? ?สมองไหลกลับ?? กำลังมาแรง? เป็นช่วงที่เมืองไทยกำลัง ?โชติช่วงชัชวาล?? เศรษฐกิจโตระดับสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปี?? มีคนไทยที่โตที่อเมริกาและทำงานเป็นวิศวกรในธุรกิจไฮเท็คกลับมาลงทุนทำ ธุรกิจในเมืองไทย? โดยจะตั้งโรงงานและผลิตสินค้ากลับไปขายที่อเมริกา?? เขามาระดมทุนจากคนในวงการ? ผมเองก็ ?ฝัน? ว่าธุรกิจน่าจะประสบความสำเร็จและถ้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ก็น่า จะได้ผลตอบแทนมหาศาล? ผลก็คือ? ผมจ่ายเงินเป็นแสนบาทและได้ใบหุ้นมาเก็บไว้?? หลังจากนั้นผมก็ได้ข่าวกระท่อนกระแท่นและสุดท้ายทุกอย่างก็เงียบหายไป? ผมคิดว่าการตั้งโรงงานคงไม่สำเร็จ? อาจจะเป็นเพราะเงินไม่เพียงพอหรืออะไรก็สุดจะเดา? บทเรียนก็คือ? ความฝันนั้น? เป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดสำหรับการลงทุน
ธุรกิจลำดับต่อมานั้น? ผมเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้น? มองหา ?เนื้อหนัง?? มากขึ้น? เป็นธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่แล้วแต่กำลังมีโครงการระดับ? ?เปลี่ยนพื้นฐาน? ของกิจการ? ผมคิดว่าถ้าสำเร็จก็น่าจะ? ?รับเละ?? เป็นธุรกิจเรือเฟอร์รี่ที่กำลังมีโครงการใหญ่? แนวคิดก็คือ? จะ ?ปฏิวัติ?? การขนส่งที่ลงไปทางใต้ของประเทศ? นั่นก็คือ? แทนที่รถสิบล้อจากกรุงเทพจะต้องวิ่งไปส่งสินค้าถึงภาคใต้เช่นหาดใหญ่? เขาจะให้รถวิ่งไปลงเรือเฟอร์รี่ที่สามารถรับรถได้หลายสิบคันที่ชลบุรี? แล้วเรือก็แล่นไปหาดใหญ่? จากนั้นรถก็จะวิ่งขึ้นจากเรือไปส่งของต่อ? วิธีนี้จะประหยัดค่าน้ำมันมหาศาล? ดังนั้น ถ้าสำเร็จธุรกิจก็น่าจะกำไรมาก? ผมลงทุนไปหลายแสนบาทและเงินต้องสูญเหลือแต่ใบหุ้น? บทเรียนก็คือ? มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ความคิดแบบ ?ปฏิวัติ?? มักจะไม่สำเร็จ? อย่าฝัน
สุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือ? การฝันแบบ? ?ฟองสบู่?? นี่คือการซื้อหุ้นที่หวังว่าเมื่อเข้าตลาดหุ้นได้? หุ้นก็จะมีค่ามากขึ้น? อาจจะเป็นหลายเท่าตัว? โดยไม่คำนึงถึง? ?มูลค่าพื้นฐาน?? ของกิจการ?? นี่คือกรณีของการลงทุนซื้อหุ้นก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในยามที่ตลาดหุ้นกำ ลังบูมสุด ๆ? ก่อนวิกฤติในปี 2540 สามสี่ปี? มันเป็นธุรกิจโรงแรมใหม่กลางเมืองที่เพิ่งเขียนแปลนเสร็จ? เขาขายหุ้นและผมก็ไปซื้อไว้? ด้วยเหตุมากมาย? บริษัทไม่สามารถเข้าตลาดหุ้นได้และตลาดหุ้นก็ ?วาย? ไปก่อน? บริษัทมีปัญหาทางการเงินและต้องปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้น? ทุกวันนี้โรงแรมก็เปิดดำเนินการอยู่? แต่ผมไม่เคยได้รับการติดต่อและไม่รู้ว่าใบหุ้นของผมเป็นเจ้าของโรงแรมหรือ ไม่? แต่ผมคิดว่าคงมีค่าเป็นศูนย์ไปแล้ว? บทเรียนก็คือ? อย่าไปหวังว่าฟองสบู่หุ้นจะช่วยให้คุณรวย? ความเสี่ยงมีมากเหลือเกิน? ดังนั้น? จะลงทุนอะไรต้องมองที่พื้นฐานของกิจการเป็นหลัก?? และนั่นก็คือธุรกิจสุดท้ายที่ผมทำก่อนที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเต็มตัว

ที่มา TVI

One thought on “ลงทุนทำธุรกิจ”

  1. ได้ความรู้และข้อมูลดี ๆ เพิ่มเยอะเลย อย่างนี้ต้องขอไปเผยแพร่ต่อแล้ว ขอบคุณมาก ๆ น่ะค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *