ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ดีกว่าหุ้นไทย?

บทความเขียนโดย อ.โตโร่

 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ผมมองย้อนกลับไปตลาดหุ้นไทยค่อนข้างผันผวนสูงมาก เมื่อเทียบกับตลาดต่างประเทศ เลยอยากจะเขียนบทความนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดหุ้นทั่วโลก ให้นักลงทุนไทยรู้ เผื่อเห็นโอกาสด้านการลงทุนในประเทศอื่นๆ

 

มูลค่าทางการตลาดรวมเมื่อเดือน ม.ค. 2017 จากผลการสำรวจที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยมีมูลค่า 437,313.8 USD millions  เมื่อเรามองเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลก จากตารางด้านล่าง เราจะพบว่าตลาดหุ้นไทยมีขนาดเล็กกว่า NYSE หรือ ตลาดหุ้นนิวยอร์คในอเมริกาถึง 5 เท่าตัว แน่นอนจำนวนหุ้นจดทะเบียนก็น้อยกว่า หรือ ตัวเลือกในการลงทุนในหุ้นไทยจะน้อยกว่าหากเทียบกับตลาดในต่างประเทศ มูลค่าการซื้อขายของหุ้นรายตัวแต่ละวันของไทยที่สูงกว่าวันละ 1 ล้านบาท อาจจะหาได้เพียงไม่เกินสองร้อยบริษัทเท่านั้น ดังนั้น การลงทุนในไทยอาจจะมีสภาพคล่องไม่สูงนัก

 

ตลาดหุ้นไทยมีขนาดใกล้เคียงกับมาเลเซีย เล็กกว่าสิงค์โปร ที่ถึงแม้ประเทศจะเล็กกว่า แต่ขนาด market cap ของสิงค์โปรยังสูงกว่า จะว่าไปแล้วเทียบกับตลาดในภูมิภาค ก็อาจจะใหญ่กว่าในแถบ Sout East Asia หรือ กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา

 

Exchange 2016 2017 % change /
Jan 16
 (in USD)
% change /
Jan 16
 (in local cur)
December January
Americas
Barbados Stock Exchange 3 096.5 2 846.5 -6.0% -6.0%
Bermuda Stock Exchange 2 521.6 2 639.8 49.1% 49.1%
BM&FBOVESPA S.A. 774 133.3 837 774.3 86.1% 45.8%
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 63 882.5 73 312.1 40.3% 56.6%
Bolsa de Comercio de Santiago 212 465.0 217 847.9 16.3% 5.6%
Bolsa de Valores de Colombia 103 404.9 106 111.2 28.6% 15.3%
Bolsa de Valores de Lima 80 137.7 84 885.6 60.9% 52.8%
Bolsa de Valores de Panama 13 564.0 13 607.4 3.7% 3.7%
Bolsa Mexicana de Valores 333 541.3 355 723.4 -8.0% 5.6%
Bolsa Nacional de Valores 2 917.8 2 970.9 19.4% 21.2%
Jamaica Stock Exchange 6 469.0 7 124.6 13.6% 19.6%
Nasdaq – US 7 779 127.0 8 125 737.2 20.7% 20.7%
NYSE 19 573 073.7 19 596 635.9 16.6% 16.6%
TMX Group 2 041 533.8 2 069 066.3 33.4% 24.9%
Total region 30 989 868.1 31 496 283.2 19.6%
Asia – Pacific
Australian Securities Exchange 1 316 796.3 1 324 459.6 20.9% 13.2%
BSE India Limited 1 561 269.6 1 663 722.5 19.9% 19.8%
Bursa Malaysia 363 149.7 372 723.7 -4.2% 2.5%
Chittagong Stock Exchange 34 078.3 37 648.9 19.3% 20.7%
Colombo Stock Exchange 18 627.3 18 177.3 -4.6% -0.2%
Dhaka Stock Exchange 36 393.7 39 256.0 18.5% 19.8%
Hanoi Stock Exchange 6 826.5 7 104.1 6.5% 7.6%
Hochiminh Stock Exchange 67 080.3 71 804.6 46.1% 47.7%
Hong Kong Exchanges and Clearing 3 193 235.5 3 367 578.0 19.9% 19.6%
Indonesia Stock Exchange 433 822.4 431 809.9 20.4% 17.4%
Japan Exchange Group Inc. 5 061 537.2 5 123 201.6 13.3% 6.0%
Korea Exchange 1 282 165.8 1 325 522.1 10.7% 9.0%
National Stock Exchange of India Limited 1 534 268.2 1 632 829.3 20.0% 20.0%
NZX Limited 81 662.3 84 384.8 22.5% 8.9%
Philippine Stock Exchange 239 882.4 252 136.0 12.2% 17.1%
Port Moresby Stock Exchange 1 643.1 1 633.0 9.0% 13.4%
Shanghai Stock Exchange 4 103 990.4 4 274 537.8 22.5% 28.2%
Shenzhen Stock Exchange 3 216 748.0 3 242 724.1 22.3% 28.0%
Singapore Exchange 649 455.9 680 077.2 13.2% 12.7%
Sydney Stock Exchange 134.5 135.8 2.9% -3.6%
Taipei Exchange 86 117.5 87 754.4 10.1% 3.1%
Taiwan Stock Exchange 861 861.2 891 057.7 24.2% 16.4%
The Stock Exchange of Thailand 437 313.8 449 548.3 26.1% 24.5%
Total region 23 053 791.6 23 746 997.4 18.2%
Europe – Africa – Middle East
Abu Dhabi Securities Exchange 120 976.7 116 945.9 9.5% 11.7%
Amman Stock Exchange 24 553.1 24 705.7 -0.8% -1.2%
Athens Stock Exchange (ATHEX) 37 206.2 35 957.4 4.1% 5.0%
Bahrain Bourse 19 369.3 20 692.1 10.1% 10.1%
Beirut Stock Exchange 12 122.5 12 396.9 9.9% 10.1%
Belarusian Currency and Stock Exchange 1 238.8 1 266.1 190.6% 190.6%
BME Spanish Exchanges 705 368.7 716 009.5 1.8% 2.8%
Borsa Istanbul 157 702.2 174 404.0 -7.4% 18.6%
Bourse de Casablanca 58 049.8 61 705.0 32.3% 36.5%
BRVM 12 476.1 11 985.8 1.5% 2.6%
Bucharest Stock Exchange 18 072.7 19 361.2 17.8% 17.9%
Budapest Stock Exchange 22 869.6 23 204.7 30.6% 32.1%
Cyprus Stock Exchange 2 514.2 2 689.0 4.0% 5.0%
Deutsche Boerse AG 1 718 032.4 1 769 166.5 13.2% 14.2%
Dubai Financial Market 92 236.0 97 002.5 20.2% 22.6%
Euronext 3 463 888.3 3 490 245.8 9.4% 10.4%
Irish Stock Exchange 119 967.6 121 747.0 6.3% 7.3%
Johannesburg Stock Exchange 958 907.4 995 119.5 10.7% -5.8%
Kazakhstan Stock Exchange 40 129.9 42 129.8 30.1% 15.0%
Ljubljana Stock Exchange 5 268.5 5 505.5 -6.3% -5.5%
LSE Group 3 467 434.0 3 613 508.8 2.0% 3.0%
Luxembourg Stock Exchange 60 980.8 61 237.4 37.9% 39.2%
Malta Stock Exchange 4 438.3 4 598.1 5.3% 6.3%
Moscow Exchange 622 051.5 643 042.1 66.6% 32.4%
Muscat Securities Market 23 315.6 23 355.1 9.1% 9.0%
Nairobi Securities Exchange 19 236.7 17 910.9 -5.1% -4.8%
Namibian Stock Exchange 2 355.6 2 396.0 30.2% 10.8%
Nasdaq Nordic Exchanges 1 249 627.6 1 295 137.4 8.7% 9.7%
Nigerian Stock Exchange 28 901.4 28 478.0 -31.4% 6.3%
Oslo Bors 234 102.2 243 010.9 32.4% 26.6%
Palestine Exchange 3 390.1 3 323.0 -0.2% -0.2%
Qatar Stock Exchange 154 892.0 156 298.0 12.1% 12.1%
Saudi Stock Exchange (Tadawul) 448 938.9 442 463.0 20.9% 21.0%
SIX Swiss Exchange 1 414 745.8 1 455 722.9 4.3% 1.3%
Stock Exchange of Mauritius 7 604.7 7 948.5 10.4% 6.8%
Tehran Stock Exchange 101 008.3 98 570.5 -1.2% 7.4%
Tel-Aviv Stock Exchange 215 007.3 212 283.2 -9.1% -13.4%
The Egyptian Exchange 32 118.4 32 639.2 -35.5% 56.6%
Trop-X 8.4 8.3 160.6% 152.0%
Tunis Stock Exchange 8 450.2 8 501.6 -8.3% 2.2%
Ukrainian Exchange 4 453.3 4 460.8 -11.3% -6.5%
Warsaw Stock Exchange 140 858.8 152 945.3 23.0% 21.7%
Wiener Borse 100 317.1 105 612.4 20.7% 21.8%
Zagreb Stock Exchange 20 180.8 22 353.2 30.0% 28.0%
Total region 15 955 368.0 16 378 044.3 8.9%
Total 69 999 027.7 71 621 324.9 16.5%

ขอบคุณข้อมูลจาก WFE

 

จากตัวเลขข้างต้น การลงทุนไปยังตลาดหุ้นต่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่จูงใจ เนื่องจากสภาพคล่องด้านการซื้อขายจะสูงกว่า อีกทั้งตลาดเหล่านั้นจะมี Market Maker คอยเติมสภาพคล่อง เพื่อให้การซื้อขายในหุ้นต่างๆ มีการซื้อง่าย ขายคล่อง ผิดกับตลาดในไทย ที่ยังไม่มี Market Maker ที่เฉพาะกิจที่ดูแลเรื่องหุ้นโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกตราสารอนุพันธ์เสียมากกว่า

 

ในต่างประเทศ กฏระเบียบต่างๆ ด้านการลงทุนก็เอื้ออำนวยมาก ทั้งข้อมูลการลงทุนที่ครบครัน และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ การตรวจสอบก็เป็นไปอย่างเข้มข้น

 

ผมจะพาไปดูผลตอบแทนรวมของตลาดหุ้นทั่วโลก เริ่มจากอเมริกามี 3 ตลาด ดังนี้

  1. INDU ดัชนีดาวโจนส์
  2. SPX ดัชนีเอสแอนพี
  3. CCMP แนสแด็ก

เราจะพบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านไปผลตอบแทนรวมปรับเพิ่มสูงขึ้น นั่นหมายถึงว่า หากนักลงทุนซื้อหุ้นลงทุนเป็นระยะเวลา 5 ปี ในหุ้นของดัชนีแนสแด็ก ท่านจะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 100% ของเงินลงทุน นับว่าไม่เลวเลยทีเดียว หรือ ได้รับผลตอบแทน 80% หากลงทุนในหุ้น (ดัชนีเอสแอนพี)

 

 

หันไปดูทางฝั่งยุโรปกันบ้าง มี 3 ตลาดหลักดังนี้

  1. SX5E Euro Stoxx
  2. UKX FTSE 100
  3. DAX ของเยอรมัน

ผลตอบแทนของ Euro Stoxx หรือผลตอบแทนของหุ้นในยุโปรก็ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 80% เลยทีเดียว

 

สำหรับตลาดหุ้นเอเชีย มีตลาดหลัก ดังนี้

  1. NKY ตลาดหุ้นในญี่ปุ่น
  2. TPX หุ้นญี่ปุ่น
  3. HSI  ตลาดฮ่องกง

ผลตอบแทนก็ดีไม่แพ้กัน

 

มองดูหุ้นไทยในขณะนี้

 

ดัชนีปรับตัวขึ้นไปทดสอบ 1,600 จุดมาสามรอบแล้วแต่ไม่ผ่าน หมายถึงว่า หากนักลงทุนต้องการกำไร ต้องซื้อ และขายหุ้น เป็นรอบ เป็นจังหวะ ซื้อแล้วถือยาวๆ แบบตลาดต่างประเทศเห็นจะได้ผลตอบแทนลำบาก เราจะทำแบบ Warrent Buffet กับหุ้นไทยเห็นทีอาจจะเหนื่อยหน่อย เพราะมูลค่ากิจการ และมูลค่าหุ้นอาจจะไม่เติบโตระดับโลก เหมือนกับบริษัทที่บัฟเฟตต์ไปลงทุน

 

ในช่วงหลังมานี้ผมเองได้เบนเข็มไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยง และรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากเราจำกัดการลงทุนในไทยอย่างเดียว อาจจะเป็นการเสียโอกาสด้านการลงทุนไป

 

เพราะฉะนั้น ผมอยากบอกนักลงทุนไทยทุกคนว่า อย่าปิดกั้นตัวเอง เพียงเพราะเราอยู่ในไทย ต้องลงทุนในหุ้นไทยเท่านั้น ท่านอาจจะมองหาโอกาสไปลงทุนต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทั้งด้านความรู้ตนเอง และรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ตอนหน้าผมจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่ถึงประสบการณ์ด้านการลงทุนในหุ้นอเมริกา