วิเคราะห์หุ้น INET บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.inet.co.th

ไอเน็ตก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 เดิมใช้ชื่อว่า ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย (Internet Thailand Service Center : ITSC) เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์? ITSC เป็นหน่วยงานย่อยภายใต้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 16 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตสำหรับบุคคลทั่วไปแทน? บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย? จำกัด จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม(ในขณะนั้น) ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2540 ไอเน็ตได้รับอนุมัติจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย(ในขณะนั้น)ให้ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่กลุ่มลูกค้านิติบุคคล องค์กร และบุคคลธรรมดา โดยได้รับใบอนุญาตประเภทไม่มีการสิ้นสุดอายุการได้สิทธิดำเนินการ

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2544 ไอเน็ตได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนพร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 16 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท โดยมีชื่อเรียกสั้นๆ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ ไอเน็ต (?INET?) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไอเน็ตมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญ 333,333,333 หุ้น และเรียกชำระแล้ว 250,020,799 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ไอเน็ตมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย ดังนี้

 • พนักงานและผู้ลงทุนทั่วไปถือหุ้นในอัตราร้อยละ 51
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 17
 • บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) (?ทีโอที?) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 16
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) (?กสท?) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 16

ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของไอเน็ตตั้งอยู่เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 10 ? 12 และชั้น IT ถนนเพชรบุรีตัดใหม่? แขวงบางกะปิ? เขตห้วยขวาง? กรุงเทพมหานคร 10310

โดยลักษณะการประกอบธุรกิจการให้บริการของไอเน็ต แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. การให้บริการแบบ Access Business (การให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ การให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรทั่วไป (Business access) และการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป (Home access)

2. การให้บริการแบบ Business Solutions เพื่อเติมเต็มทุกความต้องการของธุรกิจ แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

 1. ศูนย์จัดเก็บข้อมูล (INET Data Center : IDC) ไอเน็ตมีศูนย์จัด เก็บข้อมูล 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการหลักที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์และศูนย์ปฏิบัติการรองที่ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ซึ่งมีการสำรองระบบเครือข่ายกันระหว่าง 2 ศูนย์อย่างสมบูรณ์แบบ และมีบริการครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง รองรับความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ บริการรับฝากเว็บ (Web Hosting) บริการรับฝากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ (Co-location) บริการจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้เช่า (Dedicated Server Service) บริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน (Virtual Server) รวมถึงบริการจัดโซลูชั่นตามความต้องการของลูกค้า (IDC Solution Service) เป็นต้น โดยเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรชั้นนำของประเทศ ตั้งแต่บริษัทหลักทรัพย์ ที่ทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ บนอินเทอร์เน็ต ไปจนถึงผู้ให้บริการ Web Hosting ชั้นนำในประเทศ รวมถึงลูกค้าผู้ใช้บริการจากต่างประเทศ ที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ใช้ในประเทศไทย
 2. Banking & Financial Solutions บริการเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินที่ต้องการความปลอดภัย และรวดเร็วของระบบสูงสุด ด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของไอเน็ต ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันทางการเงินชั้นนำแบบ ครบวงจร
 3. e-Business & Media Services บริการที่ออกแบบมา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และแนวคิดหลักของไอเน็ต ซึ่งต้องการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาผสมผสาน เพื่อให้ได้บริการใหม่ๆ เช่น บริการวางแผนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ รวมถึงบริการเสริมต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า นอกจากนี้ยังให้บริการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ทุกรูปแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยระบบการสื่อสารแบบสองทาง (Interactive)
 4. Business Integration และ Professional Service บริการจัดการธุรกิจระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เชื่อมโยงกระบวนการทำงานของฝ่าย ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ทำงานและทำการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

2 thoughts on “วิเคราะห์หุ้น INET บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)”

 1. admin says:

  INET หยิบหุ้นตัวนี้มาด้วยการสังเกตราคาที่ปรับตัวลดลงไปมากถึงระดับ Oversold ทาง RSI ซึ่งไม่ได้เห็นต่ำอย่างนี้ มานานแสนนาน และนักวิเคราะห์เทคนิคที่เคร่งครัดจะต้องแนะนำลูกค้าให้สะสมหุ้นประเภทอย่างเงี้ยะ ดีกว่าที่ไปไล่ซื้อหุ้นราคาสูงๆ ถ้าเด้งได้จะไปแนวแรก 1.30 บาทก่อน ซึ่งถือว่ามีความเป็นไปได้ และมีความเสี่ยงต่ำสำหรับหุ้นที่ Oversold ส่วนประเด็นเรื่อง Internet ไทยเข้มแข็งก็ยังเป็นที่พูดถึง แต่เด็กแนวกำลังมองว่ายอดผู้ใช้ internet จะต้องพุ่งกระฉูดแน่ ตอนนี้มีทั้ง Face book, twitter เกิดขึ้น คนเอาไปวิพากวิจารณ์การเมืองแทนเรื่องซุบซิบดารากันซะหมดแล้ว ทำให้ผลประกอบการของบริษัทในการให้บริษัท Q1 นี้ต้องแรงอย่าบอกใคร และน่าจะต่อเนื่องจากปี 52 ที่ผลประกอบการพลิกกำไรบาน จากขาดทุนบักโกรกปี 51 เลยด้วย ในเมือสถานะบริษัทดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างนี้ต้องหนับหนุนกันหน่อยนะ กระแสดี กราฟหนุน จังหวะมา กล้าๆ ลุย

 2. admin says:

  หุ้นแอบชอบ INET หุ้นเล็กขาประจำของเด็กแนวย่อมคุ้นกับตัวนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะประเด็นเรื่องการใช้ internetตอนนี้น่าจะทำให้บริษัทมีรายได้จากค่าบริการเข้ามาถล่มทลายเลย ดูจากกราฟเมื่อวานก็สวยซะด้วยแววเด้งไป 1.33 บาทสอดคล้องกันทั้งกระแสเก็งงบ Q1 และกราฟเข้าตากรรมการ แบบนี้ต้องแอบชอบกันอีกรอบแล้วด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *