วิเคราะห์หุ้น JTS บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.jts.co.th

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (?จัสมิน เทเลคอม? หรือ ?บริษัท?) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 9 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารและโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2538 ภายใต้ชื่อ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (?จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล?) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ต่อมาเมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2549 บริษัทได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 175 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.20 บาท โดยทุนชำระแล้วของบริษัทเท่ากับ 700 ล้านบาท (หมายเหตุ ทั้งนี้ ไม่นับรวมการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานจำนวน 5,000,000 หุ้น และ 21,250,000 หน่วย)

จัสมิน เทเลคอม และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator) โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์พร้อมทั้งให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือวัดด้านระบบสื่อสารจากต่างประเทศ และให้บริการเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้

  1. ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม ? บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมพร้อมให้บริการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมต่างๆ โดยอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคมที่บริษัทใช้ในการติดตั้งทั้งหมดเป็นการซื้อจากบริษัทผู้ผลิตในประเทศหรือการนำเข้าสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ? โดยบริษัทไม่ทำการผลิตสินค้าใดๆ เอง ?ทั้งนี้ ช่องทางการจำหน่ายหลักของธุรกิจงานโครงการ มี 2 ช่องทาง ได้แก่ การเข้าร่วมประมูลโครงการเพื่อเป็นผู้รับจ้างเหมาวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และการ Sub Contract จากผู้ที่ชนะประมูลงานโครงการ ในปี 2549 ปี 2550 และปี 2551 รายได้จากธุรกิจดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 78.66 ร้อยละ 73.65 และร้อยละ 79.82 ของรายได้จากการขายและบริการ
  2. ธุรกิจโทรศัพท์สาธารณะ ? บริษัทให้เช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะแก่บมจ.ทีโอที โดยบริษัทเป็นผู้จัดหา ติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ ตู้โทรศัพท์สาธารณะและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาการทำงานของเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ อาทิ ทำความสะอาด เครื่องโทรศัพท์และตู้โทรศัพท์สาธารณะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ในปี 2549 ปี 2550 และปี 2551 รายได้จากธุรกิจดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 7.08 ร้อยละ 10.70 และร้อยละ 8.08 ของรายได้จากการขายและบริการและเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่1 ประเภทบริการโทรศัพท์สาธารณะจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)? เพื่อให้บริการโทรศัพท์สาธารณะจำนวนไม่เกิน 10,000 เลขหมายโดยสามารถให้บริการได้ทั่วประเทศและสามารถเช่าใช้โครงข่ายจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั้งประเภท Wireline Network และ Wireless Network ได้
  3. ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือวัด ? บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม อาทิ เครื่องมือวัดสำหรับสายส่งสัญญาณและเสาอากาศระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่/ไมโครเวฟ หรือสำหรับสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงผู้เดียวในประเทศไทยของ Anritsu Group? ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?Anritsu? และ ?NetTest? ในปี 2549 ปี 2550 และปี 2551 รายได้จากธุรกิจดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 1.47 ร้อยละ 4.87 และร้อยละ 2.04 ของรายได้จากการขายและบริการ
  4. ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ – ซึ่งดำเนินการโดย สยามเทลเทคซึ่งจะเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงาน (Application Software) และให้บริการด้านบำรุงรักษาแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ?ในปี 2549 ปี 2550 และปี 2551 รายได้จากธุรกิจดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 12.79? ร้อยละ 10.78 และร้อยละ 10.06 ของรายได้จากการขายและบริการ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการวางระบบอาณัติสัญญาณสำหรับระบบขนส่งทางรถไฟ และหน่วยธุรกิจระบบความปลอดภัย โดยเป็นการให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย อาทิ ?ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System)

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

One thought on “วิเคราะห์หุ้น JTS บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    หุ้นแอบชอบ JTS ราคาหุ้นเด้งขึ้นมาอย่างน่าสนใจ หลังจากดิ่งปรับฐานลงไปพอเสียวๆนักวิเคราะห์ค่ายเด็กแนวประเมินว่าผลประกอบการไตรมาสสี่จะเด่นเพราะรับรู้งานเข้ามาจากส่งมอบให้รัฐไม่น้อย ทำให้กำไรไม่มีอายใครอีกต่อไป กราฟเกิดสัญญาณ bottom out อย่างนี้ เด็กแนวชอบมั่กๆ เพราะเพิ่งเริ่มต้นลุยกันไม้แรกๆ ไม่แพงเลยด้วย ต้านหน้า 1.45 บาท ใครซื้อขอให้รวย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *