ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

วิเคราะห์หุ้น MBAX บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.multibax.com

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 128 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 128 ล้านบาท ณ วันที่ 24 มกราคม 2550 ?และบริษัทได้ทำการจดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในวันที่ ?29 มกราคม 2550 ?สำนักงานสาขากรุงเทพฯ ของบริษัทตั้งอยู่ที่ เลขที่ 456 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และบริษัทมีโรงงานรวมทั้งสิ้น 4 โรงงาน ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 808 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกประเภทต่างๆ ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) ไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งตามวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่? 1) ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนประเภทความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : HDPE) ได้แก่ ถุงถนอมอาหาร และถุงใส่ขยะชนิดม้วน ?2) ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนประเภทความหนาแน่นต่ำ ( Low Density Polyethylene : LDPE) ได้แก่ ถุงถนอมอาหาร ถุงซิป (ชนิดปิด-เปิดในตัว) ถุงใส่ผักผลไม้ และถุงขยะบางประเภท

บริษัทมีเป้าหมายในการยกระดับบริษัทให้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยด้านการตลาดบริษัทมีนโยบายการขยายตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ยังมีการแข่งขันต่ำและไม่เคยส่งสินค้าไปขายมาก่อน รวมถึงการนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายและมีมูลค่าที่สูงขึ้น สำหรับด้านการผลิตบริษัทมีแผนการขยายกำลังการผลิตและสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมรองรับความต้องการสินค้าที่เติบโตขึ้นและหลากหลายมากขึ้นของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตอยู่โดยตลอด และการยกระดับระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน นอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

 

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก และมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ? ทั้งนี้บริษัทมุ่งเน้นที่จะรักษาความมเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในการผลิตถุงพลาสติก และพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นผู้ผลิตถุงพลาสติกชั้นนำที่มียอดขายอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทยภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า โดยปัจจุบัน บริษัทมียอดขายอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ

 

One thought on “วิเคราะห์หุ้น MBAX บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

  1. MBAX หุ้นเล็กที่ไม่น่ามองข้าม เจ้านี้เค๊าขายถุงพลาสติก ส่งออกโกอินเตอร์ลูกเดียว ผลประกอบการ 9 เดือนกำไรน่าพอใจเติบโตขึ้น 30% และมี Book value 2.46 บาท สนใจเพราะเป็นหุ้นที่ราคาลงมาตลอดจากแถว 5 บาทติดดินแถวเนียะน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ธุรกิจจะกลับมาโตพร้อมๆ กับกลุ่มอาหาร ดังนั้นกำลังมองว่าผลประกอบการในปี 53 จะออกมาดีกว่านี้ และราคาหุ้นควรจะสูงกว่านี้ซะที ถ้ามองกราฟอย่างเดียวจะมีกรอบแนวต้าน 2.50 บาทถ้าผ่านไปได้จะยกฐานใหม่ไปอีกระดับหนึ่ง อย่าเพิ่งหวังไกลตอนนี้จับจังหวะของถูกไปก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *