วิเคราะห์หุ้น MPIC บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.traffic-corner.com

นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการบริษัท
นายเผด็จ หงษ์ฟ้า ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โอลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจสื่อ โดยเน้นการบริหารการตลาดในด้านข่าวและด้านกีฬา ผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ภายหลังมีการควบรวมกับ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด เพื่อขยายฐานธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจภาพยนตร์ เพื่อจัดจำหน่ายสิทธิภาพยนต์แก่โรงภาพยนต์, ผู้ผลิต VCD, DVD, Blue Ray, ผู้ประกอบการ Free TV และ/หรือ Cable TV, ผู้ประกอบการ Pay TV และ/หรือ Pay Digital Cable TV

บริษัทมีการเข้าลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งด้านสื่อบันเทิงทาง? โรงภาพยนตร์, ทางโทรทัศน์ สื่อบันเทิงทางวิทยุและกิจกรรมพิเศษ ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านบริษัทย่อยต่างๆ โดยปัจจุบันบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท คือ

1)???? บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด (ลงทุนในเดือน กุมภาพันธ์ 2551)

2)???? *บริษัท ทีวี ฟอรัม จำกัด

3)???? *บริษัท ดรีม มีเดีย จำกัด

4)???? *บริษัท อินเซนพลัส (ประเทศไทย) จำกัด

5)???? *บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ เรดิโอ จำกัด

6)???? *บริษัท รวมโอทอป จำกัด

ข้อมูลโดยสรุปในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

1.????????? บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MPIC)

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจสื่อ โดยเน้นการบริหารการตลาดในด้านข่าวและด้านกีฬา ผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ โดยปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลเอฟ เอ คัพ ประจำปี 2550/2551 ซึ่งสิ้นสุดสัญญาการถ่ายทอดสดในเดือนมิถุนายน 2551 และถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลเยอรมันบุนเดสลีกา และฟุตบอลอิตาลีกัลโช่ ซีรี่อาร์ ซึ่งสิ้นสุดสัญญาการถ่ายทอดสดในเดือนพฤษภาคม 2551 และซื้อสิทธิภาพยนตร์ไทยเรื่อง หวานขม Bitter Sweet Boy Podd

ในปี 2551 รายได้ของ MPIC คิดเป็นอัตราร้อยละ 22.98 (หักรายการระหว่างกัน) ของรายได้รวมในงบกำไรขาดทุนรวม

2.????????? บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด (MP)

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนต์ โดยเป็นผู้นำเข้าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากต่างประเทศ โดยซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ? เข้ามาเพื่อฉายผ่านโรงภาพยนตร์ และอนุญาตให้สิทธิโดยมีค่าตอบแทน แก่ผู้ประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ในการจัดทำ/ผลิต VCD, DVD, Blue Ray, อนุญาตให้สิทธิโดยมีค่าตอบแทน เพื่อออกอากาศภาพยนตร์สิทธิของบริษัทผ่าน Free TV และ Cable TV

ในปี 2551 รายได้ของ MP คิดเป็นอัตราร้อยละ 73.52 (หักรายการระหว่างกัน) ของรายได้รวมในงบกำไรขาดทุนรวม

3. * บริษัท ทีวี ฟอรัม จำกัด (TVF)

ดำเนินธุรกิจบริหารการตลาดและสื่อโฆษณา โดยเป็นผู้ให้เช่าอุปกรณ์การผลิตรายการและเป็นตัวแทนในการขายสื่อโฆษณา บริษัทหยุดดำเนินการชั่วคราวตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2551

ในปี 2551 รายได้ของ TVF คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.54 (หักรายการระหว่างกัน) ของรายได้รวมในงบกำไรขาดทุนรวม

4. * บริษัท ดรีม มีเดีย จำกัด (DREAM)

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับข่าวสาร ซึ่งถ่ายทอดผ่านสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่? สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัจจุบันเป็นผู้ดำเนินรายการข่าวต้นชั่วโมงให้กับสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการรายงานข่าวบนมือถือผ่านระบบ SMS ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อ สมาร์ทนิวส์ บริษัทหยุดดำเนินการชั่วคราวตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นมา

ในปี 2551 รายได้ของ DREAM คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.77 (หักรายการระหว่างกัน) ของรายได้รวมในงบกำไรขาดทุนรวม

5. * บริษัท อินเซนพลัส (ประเทศไทย) จำกัด (ICPT)

ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการครบวงจรสำหรับระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) รวมทั้งให้บริการ ด้านการบริหารการตลาดแก่ลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย โดยมีลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่ Honda Automobile (Thailand)? Co., Ltd. และ Dumex Ltd. เป็นต้น บริษัทหยุดการดำเนินการชั่วคราวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมา

ในปี 2551 รายได้ของ ICPT คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.13 (หักรายการระหว่างกัน) ของรายได้รวมในงบกำไรขาดทุนรวม

6. * บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ เรดิโอ จำกัด (TCR)

ดำเนินธุรกิจด้านสื่อบันเทิงทางวิทยุ ผ่านทางสถานีวิทยุความถี่ระบบ เอฟ.เอ็ม. (F.M.) และระบบ เอ.เอ็ม. (A.M.) ทั่วประเทศ ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของธุรกิจโดยการคืนคลื่นความถี่ให้แก่เจ้าของเดิม ทำให้บริษัทหยุดการดำเนินธุรกิจวิทยุเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ ปี 2548 เป็นต้นมา

ในปี 2551 รายได้ของ TCR คิดเป็น อัตราร้อยละ 0.06 (หักรายการระหว่างกัน) ของรายได้รวมในงบกำไรขาดทุนรวม

7. * บริษัท รวมโอทอป จำกัด (OTP)

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ซึ่งเป็นแนวคิดของอดีตผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการบริษัท แต่เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในปลายเดือนธันวาคม 2549 จึงหยุดการดำเนินธุรกิจเป็นการชั่วคราว

ในปี 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 604.15 ล้านบาท หนี้สินรวม 395.06 ล้านบาท กำไร (ขาดทุน) สุทธิทั้งสิ้น (224.40) ล้านบาท

* หมายเหตุ ปัจจุบันบริษัทลดการประกอบธุริจสื่อกีฬาลงโดยการหยุดประกอบกิจการใน ข้อ 3 ? ข้อ 6

โครงสร้างรายได้ของกลุ่ม เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

รายได้ของกลุ่มบริษัทแยกตามบริษัท

หน่วย ?:? ล้านบาท

บริษัท ร้อยละ ปี 2551 ร้อยละ ปี 2550 ร้อยละ ปี 2549
การถือหุ้น การถือหุ้น การถือหุ้น
ปี 2551 ล้านบาท ร้อยละ ปี 2550 ล้านบาท ร้อยละ ปี 2549 ล้านบาท ร้อยละ
1. บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 75.78 26.24 93.59 78.44 164.13 40.85
2. บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด 99.99 213.86 74.06
3. บริษัท ทีวี ฟอรัม จำกัด 99.99 4.45 1.54 99.99 14.81 12.41 99.99 50.65 12.61
4. บริษัท ดรีม มีเดีย จำกัด 99.99 2.21 0.77 99.99 16.99 14.24 99.99 120.03 29.87
5. บริษัท อินเซนพลัส (ประเทศไทย) จำกัด 80.00 6.18 2.14 80.00 2.30 1.92
6. บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ เรดิโอ จำกัด 70.00 0.70 0.24 70.00 1.92 1.61 70.00 2.17 0.54
7. บริษัท รวมโอทอป จำกัด 99.99 0.52 0.18 99.99 0.01 0.01 99.99 0.48 0.12
รวมรายได้ 303.70 105.17 129.62 108.63 429.68 106.95
หัก??? รายการระหว่างกัน (14.93) (5.17) (10.30) (8.63) (27.91) (6.95)
รายได้รวม 288.77 100.00 119.32 100.00 401.77 100.00

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด


One thought on “วิเคราะห์หุ้น MPIC บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    หุ้นแอบชอบ MPIC ที่กล้ามาแอบชอบหุ้นตัวแสบนี้ เพราะเชื่อในผลงานระยะใกล้ตัว จากหนักเรื่อง 32ธันวา ที่มียอดรายได้ทะลักแตะร้อยล้านบาท แถมมีลิขสิทธิ์ขายแผ่นหนังรถไฟฟ้ามาหานะเธออีกด้วย แบบนี้แค่กดตัวเลขแบบเกรงใจ ก็ต้องมีกำไรโตไม่น้อยกว่า 200% มิน่าราคาหุ้นวิ่งตอบรับข่าวแปลกๆ กราฟเด้งเป็น Bottom out อาจจะแรงได้ถึง 1.50 บาทเลยด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *