วิเคราะห์หุ้น SORKON บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.sorkon.co.th

บริษัทฯ จดทะเบียนดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2527 ?ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปตามตำรับอาหารไทยพื้นบ้านที่แปรรูปจากเนื้อสุกร และอาหารทะเล ต่อมาได้แปรรูปเป็นบริษัทมหาชน

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยออกหุ้นใหม่เพื่อจำหน่ายให้แก่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนเมษายน 2536 ?การดำเนินงานอยู่ในรูปแบบของกลุ่มบริษัท โดยมีบริษัทย่อย 3 บริษัท

(ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละบริษัท) และบริษัทร่วม 2 บริษัท (ถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในแต่ละบริษัท) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้รับการก่อตั้งเพื่อทำหน้าที่ป้อนวัตถุดิบหลักตามความต้องการของบริษัทแม่ ?และการจัดจำหน่ายภายในประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ?การส่งออก ?การวิจัยตลาด ?และการแปรรูปอาหารทะเล? การประกอบธุรกิจทั้งกลุ่ม ?จึงมีลักษณะการประกอบการแบบเบ็ดเสร็จ เป็นกระบวนการที่ครบวงจรตั้งแต่

ต้นทางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำฟาร์มสุกรพันธุ์ เพื่อมีแหล่งผลิตวัตถุดิบหลักเป็นของตนเอง การแปรรูปอาหารทะเลสด ?การคิดค้นผลิตภัณฑ์และการปรุง การบรรจุ และการจัดจำหน่ายทางช่องทางต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

1) อาหารขบเคี้ยว เช่น หมูอบ, หมูแผ่นสแน็ค, ปลาแผ่น, กุ้งแผ่น

2)? อาหารพื้นบ้าน ประเภทกับข้าว / กับแกล้ม เช่น หมูหยอง? หมูแผ่น? กุนเชียง? ไส้กรอกอีสาน หมูยอ? ลูกชิ้นหมู ฯลฯ

3)? อาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานกับข้าว เช่น ทอดมันปลา-กุ้ง? ไส้กรอกทอด ข้าวเหนียวหมูปิ้ง

4) อาหารประเภทน้ำพริก น้ำจิ้ม เช่น น้ำพริกปลาดุกฟู? น้ำพริกปลากุเลา? น้ำพริกเผา น้ำจิ้มศรีราชา น้ำจิ้มไก่

ด้านการจำหน่าย ?บริษัทฯ ดำเนินการใน 5 ช่องทาง ?ดังนี้

1) ผ่านผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ (Large-scale Retailers)? และ

ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Stores)

2) ผ่านตัวแทนต่างจังหวัด เพื่อครอบคลุมตลาดภูมิภาค

3) ผู้แทนจำหน่ายแบบขายตรงถึงผู้บริโภค

4) ตลาดสด

5) ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *