TTCL บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.toyo-thai.com

นายฮิโรโนบุ อิริยา ประธานกรรมการ

บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2528 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร (Integrated Engineering, Procurement and Construction, Integrated EPC) ภายใต้การร่วมทุนกันของ Toyo Engineering Corporation (ประเทศญี่ปุ่น) และบมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (?ITD?) รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในสัดส่วนร้อยละ 49 และ ร้อยละ 51 ตามลำดับ โดยจัดเป็นบริษัทผู้ให้บริการ Integrated EPC รายแรกและรายเดียวของประเทศไทย บริษัทมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบวิศวกรรม (Engineering Design) การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Procurement of Machinery and Equipment) และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (Construction of Turn-key Projects for Industrial and Process Plants) ซึ่งคลอบคลุมถึงระบบการผลิต ระบบสาธารณูปโภคของโรงงาน และระบบการจัดเก็บ ลำเลียง และขนส่งผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ขอบเขตขนาดโครงการที่บริษัทให้บริการอยู่ในปัจจุบันจะมีมูลค่าไม่เกิน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และอื่น ๆ

ด้วยความเป็นผู้นำในการให้บริการ Integrated EPC ตลอดระยะเวลากว่า 23 ปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการให้บริการออกแบบและก่อสร้างโรงงานต่าง ๆ มากกว่า 160 โครงการ ทำให้บริษัทมีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพของงานการออกแบบและการก่อสร้างการส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดการ และความปลอดภัยในการดำเนินงาน

บริษัทได้เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของความต้องการงานบริการ Integrated EPC ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีความพร้อมของทีมวิศวกรบริษัทในการจัดการโครงการที่มีมูลค่าสูงและงานที่ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมที่ซับซ้อนและความได้เปรียบในด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายจัดการโครงการที่ต่ำกว่าคู่แข่ง บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มการรับงานโครงการในต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม จีน สหรัฐอเมริกา อาฟริกา และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เป็นต้น และขยายขอบเขตการให้บริการให้คลอบคลุมโครงการที่มีมูลค่าระหว่าง 300 ? 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานะทางการเงิน และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทจึงมีแผนที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้

ปัจจุบันบริษัทมีการถือหุ้นในบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่

(1) บริษัท โตโย-เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (?TVC?) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2540เพื่อประกอบธุรกิจด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจรในประเทศเวียดนาม ปัจจุบัน TVC มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300,000 เหรียญสหรัฐ โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

(2) บริษัท ไบโอ แนชเชอรัล เอ็นเนอร์ยี จำกัด (?BNE?) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซมีเธนที่เก็บได้จากบ่อน้ำเสียของโรงงานผลิตเอทานอลแห่งหนึ่ง ปัจจุบัน BNE มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ล้านบาท โดยมีบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ปัจจุบัน BNE ยังไม่มีการดำเนินงานทางธุรกิจหรือการลงทุนใด ๆ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

2 thoughts on “TTCL บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    TTCL เงียบไปนานสำหรับหุ้นพื้นฐานดีที่เคยร้อนแรง แต่แล้วต้องเงียบเหงาไปพร้อมๆ กับปัญหาโครงการมาบตะพุด เพราะไปรับงานก่อสร้างในแถบนั้นไว้พอประมาณ ตอนนี้ศาลให้เปิดดำเนินงานหลายโครงการก็ส่งสัญญาณว่าเดินหน้าสำหรับการรับงานของโตโยไทได้ไม่ยาก ด้านผลประกอบการมีกำไรไม่เลวแม้ไม่ได้ดังใจ แต่ปี 53 เนียะ น่าจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งกับ backlog หมื่นล้านที่เคยคุยไว้ ถ้าปีนี้กำไรเพิ่มขึ้นแค่ 15% ราคาเหมาะสมที่ PE เพียง 10 เท่าก็ต้องมี 9 บาท เด็กแนวว่าน่าสนใจไม่น้อยหลังจากราคาเริ่มดีดตัวกวักมือเรียกขาเก่ามาเก็บหุ้น แนวต้านสั้น 7 บาทมีให้ลุ้นจ้า

  2. I?ve recently started a blog, the information you provide on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *