สุดยอดหุ้นถูก PE และ PBV ต่ำประจำเดือน ม.ค. 2553

ซื้อหุ้นตัวไหนดี ต้องซ์้อสุดยอดหุ้นถูก PE และ PBV ต่ำกว่าตลาด ข้อมูลเดือนมกราคม 53 (เปรียบเทียบ% เปลี่ยนแปลงของราคาปิดเทียบกับ ธ.ค.52)

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกหุ้น : PE < 24.22 เท่า P/BV <1.48 เท่า และ Div.Yield > 3.86% ( เป็น P/E, P/BV ของ SET ณ 29/1/53)

เกณฑ์การคัดเลือก (หุ้นที่ได้จะคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ที่เรากำหนด โดยไม่อิงบทวิเคราะห์พื้นฐานแต่อย่างใด) หุ้นที่เลือกเข้ามาในตารางนี้ ได้ยึดจากค่า pe และ pbv ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ pe และ pbv ของตลาดฯ โดยจะมีหุ้นที่คัดเลือกได้ทั้งสิ้น 48 หุ้น โดยเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายเกิน 5 แสนหุ้น/วัน (แต่จะตัดมาเฉพาะหุ้น 20 อันดับแรกที่มี PE ต่ำสุด)
หมายเหตุข้อมูลจาก Setsmart ณ 30/12/52
อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ทำได้ในรอบระยะ เวลา 12 เดือนหรือในรอบ 1 ปีล่าสุด ในการคำนวณ Div. Yield จะไม่ใช้เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ แต่จะใช้ มูลค่าเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจำปี (ล่าสุด) มาคำนวณ สำหรับในรอบนี้ เราสนใจหุ้นที่ปันผลดีในการประกาศผลการดำเนินงานปี 52 โดยเลือก NOBLE, SC, JAS ซึ่งทั้งสามบริษัทจะจ่ายปัน ผลไม่ต่ำกว่า 8% ในครั้งนี้ ส่วนหุ้นที่น่าสนใจในการเก็งกำไรเนื่องจากราคาหุ้นถูกตามการวัดค่า เราสนใจ MCS และ MJD สำหรับการ จับรอบลงทุนในระยะสั้นรอบเดือนกุมภาพันธ์

http://www.cgsec.co.th/resources/researchs/58252.pdf?broker=1

stock P/E P/E P/BV Div.Yield closed %Changes Shares/day Value/day
1 MK 3.97 0.48 5.99 2.52 -5.97 1.46 3.91
2 NOBLE 4.05 0.47 6.51 3.84 -4 1.64 6.6
3 LVT 4.11 0.89 10.38 2.12 -13.82 2.2 5.16
4 SIRI 4.33 0.67 6.88 4.36 1.87 5.76 25.45
5 MCS 4.89 1.27 7.01 4.28 -0.47 0.83 3.66
6 SC 4.9 0.58 6.48 10.8 -3.57 0.68 7.76
7 PSL 5.07 1.15 17.02 18.8 2.97 57.87
8 MJD 5.65 0.91 9.74 3.08 1.74 5.6
9 TCAP 5.7 0.8 4.71 19.4 -12.22 15.04 313.74
10 JAS 5.94 0.65 9.29 0.47 -4.08 37.63 18.99
11 KK 6.11 0.71 7.26 24.1 -5.49 1.44 36.77
12 UEC 6.26 1.2 9.12 2.74 -13.29 3.6 11.27
13 TAPAC 6.46 0.96 7.8 2.18 11.79 4.2 9.1
14 MBAX 6.65 0.81 5.5 2 3.09 0.58 1.18
15 IFEC 7 0.93 6.25 1.14 -6.56 5.1 6.33
16 RATCH 7.14 1.15 6.38 34.5 -2.13 0.94 33.12
17 CITY 7.46 0.66 6.32 1.74 -9.37 1.39 2.69
18 EPCO 7.74 1.3 13.12 1.59 -1.24 1.7 2.79
19 TICON 8.02 1.28 9.06 8.8 -8.33 2.08 18.96
20 EASTW 8.03 1.14 5.87 4.26 -5.75 0.55 2.43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *