หุ้นปันผลสูง 2012

อันดับหุ้นปันผลนี้เป็นการจัดอันดับโดยการคาดการณ์ว่าบริษัทเหล่านี้จะจ่ายปันผลได้สูงในปีหน้า 2012 ซึ่งหุ้นปันผลเหล่านี้เราต้องไปวิเคราะห์กันต่อไปถึงความเป็นไปได้ว่ายังสามารถจ่ายปันผลได้เหมือนปีทีผ่านๆ มาหรือไม่ นะครับ ยิ่งช่วงนี้ราคาหุ้นเรียกได้ว่า Summer Sales คงต้องหาจังหวะเข้าไปซื้อเก็บไว้แล้วนะครับ คุณอาจจะเป็นเศรษฐีคนถัดไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็เป็นได้ โชคดีทุกคนครับ

Forecast Dividend For 2011 rank by Yield
DPS Dividend Yield
Stock 2009 2010 2011F 2012F 2009 2010 2011F 2012F
CSL 0.41 0.5 0.55 0.62 8.23% 10.04% 11.04% 12.45%
AIT 3.5 4.5 4.8 4.5 8.05% 10.34% 11.03% 10.34%
DTAC 1.39 3.77 7.11 3.86 1.88% 5.09% 9.61% 5.22%
TSC 0.5 0.8 0.95 0.99 5.05% 8.08% 9.60% 10.00%
SIRI 0.3 0.12 0.46 0.47 6.25% 2.50% 9.58% 9.79%
TVO 1.62 1.55 1.66 1.89 9.26% 8.86% 9.49% 10.80%
KCE 0.15 0.45 0.45 0.55 3.01% 9.04% 9.04% 11.04%
INTUCH 2.4 6.77 3.08 3.36 6.62% 18.68% 8.50% 9.27%
PM 0.16 0.16 0.18 0.2 7.34% 7.34% 8.26% 9.17%
BSBM 0.08 0.12 0.1 0.12 6.40% 9.60% 8.00% 9.60%

MCS 0.6 0.8 0.68 0.77 7.06% 9.41% 8.00% 9.06%
MFEC 0.33 0.45 0.36 0.39 7.33% 10.00% 8.00% 8.67%
MCOT 1.8 1.9 2.1 2.2 6.61% 6.97% 7.71% 8.07%
DELTA 1.5 1.7 1.5 1.7 7.69% 8.72% 7.69% 8.72%
TISCO 1.74 2.25 2.75 3.25 4.83% 6.25% 7.64% 9.03%
WORK 0.29 0.57 0.91 0.95 2.28% 4.49% 7.17% 7.48%
TK 0.36 0.52 0.7 0.8 3.67% 5.31% 7.14% 8.16%
TOP 2.55 2 3.55 3.68 5.02% 3.94% 7.00% 7.25%
MAJOR 0.35 0.8 0.87 0.93 2.80% 6.40% 6.96% 7.44%
ADVANC 11.3 12.92 8.67 9.3 8.83% 10.09% 6.77% 7.27%
LH 0.34 0.34 0.44 0.4 5.23% 5.23% 6.77% 6.15%
DRT 0.3 0.36 0.4 0.44 5.04% 6.05% 6.72% 7.39%
IRPC 0.18 0.18 0.23 0.25 5.14% 5.14% 6.57% 7.14%
PTTAR 1.25 0.96 1.61 1.87 5.08% 3.90% 6.54% 7.60%
EGCO 5.25 5.5 5.5 5.5 6.21% 6.51% 6.51% 6.51%
KBS ??????????????????? – ??????????????????? – 0.59 0.61 NA NA 6.45% 6.67%
VNT 0.35 0.7 0.79 0.88 2.85% 5.69% 6.42% 7.15%
SCCC 11 11 14 15.1 5.05% 5.05% 6.42% 6.93%
BCP 1.8 1.05 1.05 1.05 10.91% 6.36% 6.36% 6.36%
SVI 0.18 0.2 0.23 0.25 4.95% 5.49% 6.32% 6.87%
QH 0.12 0.12 0.09 0.11 8.33% 8.33% 6.25% 7.64%
DCC 2.08 2.88 3.12 3.45 4.08% 5.65% 6.12% 6.76%
TPC 1.4 1.4 1.4 1.4 6.03% 6.03% 6.03% 6.03%
UAC 0.76 0.25 0.48 0.58 9.38% 3.09% 5.93% 7.16%
AH ??????????????????? – 0.47 0.65 0.72 NA 4.27% 5.91% 6.55%
PYLON 0.13 0.08 0.18 0.18 4.22% 2.60% 5.84% 5.84%
SCC 8.5 12.5 15 16.3 3.24% 4.77% 5.73% 6.22%
TPOLY 0.05 0.02 0.09 0.09 3.11% 1.24% 5.59% 5.59%
TTCL 0.35 0.37 0.51 0.65 3.75% 4.02% 5.54% 7.07%
AP 0.33 0.18 0.3 0.33 6.06% 3.30% 5.50% 6.06%
LPN 0.5 0.56 0.61 0.7 4.50% 5.05% 5.50% 6.31%
SPALI 0.6 0.6 0.71 0.77 4.58% 4.58% 5.42% 5.88%
SGP 0.5 0.5 0.6 0.7 4.50% 4.50% 5.41% 6.31%
JUBILE 0.21 0.36 0.5 0.54 2.26% 3.87% 5.38% 5.81%
PTTCH 2 2.74 5.25 6.41 2.02% 2.77% 5.30% 6.47%
RATCH 2.25 2.25 2.25 2.25 5.29% 5.29% 5.29% 5.29%
GRAMMY 0.87 0.81 0.91 1 5.00% 4.66% 5.23% 5.75%
ILINK 0.46 0.28 0.3 0.33 7.86% 4.79% 5.13% 5.64%
JAS 0.02 0.02 0.08 0.12 1.23% 1.23% 4.94% 7.41%
SIS 0.4 0.5 0.66 0.71 2.92% 3.65% 4.82% 5.18%
BEC 1.3 1.65 1.7 1.8 3.54% 4.49% 4.63% 4.90%
PTT 8.5 10.25 11.93 13.54 3.27% 3.94% 4.59% 5.21%
SAT ??????????????????? – 0.9 0.95 1.15 NA 4.31% 4.55% 5.50%
CPF 0.73 1.05 1.21 1.27 2.73% 3.93% 4.52% 4.75%
TCAP 0.95 1.2 1.2 1.5 3.49% 4.40% 4.40% 5.50%
IVL 0.3 0.7 1.2 1.4 1.09% 2.55% 4.36% 5.09%
BBL 4 5 6 7 2.84% 3.55% 4.26% 4.96%
SCB 2.5 3 4.5 4.5 2.36% 2.83% 4.25% 4.25%
KTB 0.4 0.51 0.65 0.75 2.60% 3.31% 4.22% 4.87%
PS 0.55 0.5 0.59 0.77 3.85% 3.50% 4.13% 5.38%
BANPU 16 21 21 20.26 3.05% 4.01% 4.01% 3.87%
STANLY 5 5 6.5 7.25 3.08% 3.08% 4.00% 4.46%

 

ถ้ามีเวลาเมล์มาคุยแชร์ประสบการณ์ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหุ้นปันผลได้นะครับ

toro_in_th@yahoo.com

* หรือ ถ้าดูตารางแล้วไม่แน่ใจในคอลัมภ์ไหน ก็ติดต่อสอบถามได้ครับ ไม่คิดตังก์ 😀

toro_in_th@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *