ROBINS บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.robinson.co.th

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย ในนาม ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตั้งแต่ปี 2522? โดยเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย? โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทั้งสิ้น ?3,942,847,022.15 บาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นหุ้นสามัญ 1,110,661,133 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.55 บาท และมีกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (ตระกูลจิราธิวัฒน์) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 53.82ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นห้างสรรพสินค้าที่เป็นที่นิยมสูงสุด และมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ? ด้วยรูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่มีสินค้าและบริการที่ทันสมัยและตอบรับกับรูปแบบไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้า? ภายใต้แนวคิด?? โรบินสัน?ใส่สีสันใหม่ให้ชีวิต ปัจจุบันบริษัทฯและบริษัทย่อยมีห้างสรรพสินค้าที่เปิดให้บริการรวมกันทั้งสิ้น?? 20 สาขา แบ่งเป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 9 สาขา และต่างจังหวัด 11 สาขา นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีแผนในการขยายสาขาห้างสรรพสินค้าโรบินสันอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วย

สินค้าที่จำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มสินค้าSoftline เป็นสินค้าที่เน้นแฟชั่น ความทันสมัย ซึ่งได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เครื่องสำอาง เครื่องประดับ เครื่องหนัง และสินค้าทั่วไปสำหรับเด็ก อีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มสินค้า Hardline ซึ่งได้แก่ สินค้าตกแต่งบ้าน? ของใช้ภายในบ้าน ?อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และเครื่องมือ ของเล่น ของขวัญและกิฟท์ช้อป นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้มีการพัฒนาแบบสินค้าขึ้นเอง รวมถึงการนำเข้าแบรนด์สินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และเติมเต็มความต้องการในแฟชั่น และตอบรับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

ในปี 2551 บริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ ?Robinson Revolution? ซึ่งได้แก่ การสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ที่ทันสมัย มีความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้น ด้วยการปรับปรุงรูปแบบของห้างฯ และนำเสนอสินค้าที่ทันกระแสแฟชั่นอยู่เสมอ?? การสร้างความแตกต่าง ด้วยการเพิ่มสินค้าใหม่ๆเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและเติมเต็มช่องว่างทุกความต้องการของลูกค้า ?การทำการตลาดอย่างแม่นยำและกระตุ้นความต้องการใหม่ ด้วยการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและเน้นแนวคิดการตลาดแบบเจาะกลุ่มลูกค้าเชิงลึกที่ให้ผลลัพธ์สูง รวมถึงการจัดรายการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับโอกาส เทศกาลต่างๆ และการจัดกิจกรรมการตลาดที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อใหม่? ?การให้บริการลูกค้าที่ดีเลิศ ด้วยบริการที่เหนือความคาดหวังเพื่อสร้างความประทับใจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า?? และการสร้างความผูกพันและรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการตอบแทนและช่วยเหลือทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกและเปิดโอกาสให้พนักงานและลูกค้าได้ร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคม

ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าโรบินสันมีสาขาให้บริการ 20 สาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ดังนี้

ชื่อสาขา ชื่อเรียกทางการตลาด วันเปิดสาขา
1 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาถนนรัชดาภิเษก โรบินสันรัชดา 11 พฤศจิกายน 2532
2 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุขุมวิท โรบินสันสุขุมวิท 1 ธันวาคม 2533
3 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบางรัก โรบินสันบางรัก 11 พฤศจิกายน 2535
4 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบางแค โรบินสันบางแค 1 ธันวาคม 2536
5 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีนครินทร์ โรบินสันซีคอนสแควร์ 21 สิงหาคม 2537
6 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารังสิต โรบินสันฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 18 มีนาคม 2538
7 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารามอินทรา โรบินสันแฟชั่นไอส์แลนด์ 1 มิถุนายน 2538
8 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาลาดหญ้า? โรบินสันลาดหญ้า 1 พฤศจิกายน? 2539
9 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีราชา โรบินสันศรีราชา 31 พฤษภาคม 2540
10 บจ.ซีอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย) โรบินสันเจริญศรีอุดรธานี 30 สิงหาคม 2538
11 บจ.ซีอาร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย) โรบินสันโอเชี่ยนภูเก็ต 12 ตุลาคม 2538
12 บจ.ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) โรบินสันโอเชี่ยนนครศรีฯ 27 ตุลาคม 2538
13 บจ.ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย) โรบินสันหาดใหญ่ 1 ธันวาคม 2538
14 บจ.ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) โรบินสันเชียงใหม่ 26 มกราคม 2539
15 บจ.ซีอาร์ อุบลราชธานี (ประเทศไทย) โรบินสันยิ่งยงอุบล 1 มิถุนายน 2539
16 บจ.ซีอาร์ ราชบุรี (ประเทศไทย) โรบินสันราชบุรี 1 พฤศจิกายน 2539
17 บจ.ซีอาร์ จันทบุรี (ประเทศไทย) โรบินสันจันทบุรี 16 มกราคม 2541
18 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาถนนรัตนาธิเบศร์ โรบินสันรัตนาธิเบศร์ 15 มิถุนายน 2548
19 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาอยุธยาปาร์ค โรบินสันอยุธยา 16 พฤศจิกายน 2549
20 บจ.ซีอาร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย) โรบินสันโอเชี่ยนจังซีลอน 31 สิงหาคม 2550

หมายเหตุ : *บริษัทฯ ปิดให้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสีลม เนื่องจากบริษัท สีลม แอสเซ็ทส์ จำกัด ได้เสนอซื้อสิทธิการเช่า เมื่อเดือนมิถุนายน 2551

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *