หุ้น SMIT บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2516? ด้วยทุนเริ่มแรก 80,000 บาท? จากนั้นบริษัท มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท และมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมและรองรับการเติบโตของภาคการผลิตในประเทศ 5 กลุ่ม คือ

(1) ????????? ?ผลิตภัณฑ์เหล็กแข็งสำหรับทำแม่พิมพ์และเครื่องมือ

(2)? ???????? ?ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลโรงงาน

(3) ????????? ?ผลิตภัณฑ์กลุ่มกระดาษ

(4)? ???????? ?ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมไม้

(5)? ???????? ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟฟ้า

ซึ่งกลุ่มสินค้าและบริการครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ชิ้นส่วนและเครื่องมือ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการก่อน และหลังการขายในลักษณะต่าง ๆ? เพื่อเพิ่มมูลค่า (Value Added) ให้กับผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

 • บริการแปรรูปเหล็กแข็งเบื้องต้น เช่น บริการตัด ปาด เจียร เจาะรู และอื่น ๆ
 • บริการชุบเหล็กแข็งด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
 • บริการให้คำแนะนำในการเลือกใช้ การติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
 • บริการตัดแปรรูปกระดาษตามความต้องการของลูกค้า
 • บริการตัดต่อแปรรูปกระดาษทรายตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
 • ผลิตใบมีดที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้และอุตสาหกรรมกระดาษโดยได้รับความร่วมมือทางด้านการถ่ายโอน

เทคโนโลยีการผลิตจาก บริษัท โตโยไนฟ์ จำกัด? ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี ภายใต้นโยบาย

(1) รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

(2) การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะในตัวผลิตภัณฑ์

(3) การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ และ

(4) การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้บริษัท

ทำให้ในปัจจุบัน?? บริษัทมีฐานลูกค้ากว่า 2,000 ราย ที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในรอบระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2549 ? 2551 แยกตามผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้ 2551

งบตรวจสอบ

2550

งบตรวจสอบ

2549

งบตรวจสอบ

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ
ผลิตภัณฑ์เหล็กแข็งสำหรับทำแม่พิมพ์และเครื่องมือ

Special Steel

1,016 55.73 953 52.60 917 50.89
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลโรงงาน

Tooling & Machine Tools

453 24.85 512 28.27 554 30.73
ผลิตภัณฑ์กลุ่มกระดาษ

Paper

142 7.79 157 8.69 148 8.19
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมไม้

Machinery and Equipment for Wood Processing

113 6.20 82 4.54 93 5.17
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟฟ้า

Electrical?? Engineering

21 1.15 33 1.85 40 2.22
บริการชุบเหล็กแข็ง

Heat Treatment

57 3.13 40 2.23 6 0.34
รายได้อื่นๆ 1

Others? income

21 1.15 33 1.82 44 2.46
รายได้รวม 1,823 100.00 1,811 100.00 1,802 100.00

หมายเหตุ? 1 รายได้อื่นๆ เช่น รายได้ค่านายหน้า กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

3 thoughts on “หุ้น SMIT บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)”

 1. admin says:

  หุ้นแอบชอบ SMIT ค่าบาทแข็ง ผลดีส่งไปยังพวกนำเข้าวัตถุดิบ พวกเหล็ก พวกเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ไฮเทค ล้วนแล้วแต่นำเข้าได้เปรียบ และพวกที่มีหนี้ต่างประเทศเยอะก็สบายไป อย่างพี่สมิท นี่นำเข้าอุปกรณ์มาประกอบเป็นเครื่องจักรสารพัดอย่าง ทำให้ได้เปรียบเรื่องความสามารถในการทำกำไรในคราวนี้ ประกอบกับมาดูส่วนทุนแข็งแรงสุดๆ ไม่น่าเชื่อว่าจะมีทั้งกำไรสะสมและส่วนล้ำมูลค่าหุ้น ที่ดิน อาคารมหาศาลจน book value สูงโดย2.60 บาทสะสมกันดีกว่า น่าจะมีอะไรดีๆ ไม่ช้าก็เร็ว

 2. admin says:

  หุ้นแอบชอบ SMIT เหมาะสำหรับคนเล่นกราฟจะชอบหุ้นแบบนี้ ที่มีสัญญาณซื้อแพลมออกมาเล็กๆ แต่สัญญาณ RSI พุ่งแรงแซงหน้าไปแล้ว ถ้าดูตัวเลขทางการเงินประกอบก็ยิ่งชอบ เพราะบริษัทเล็กๆ อย่างนี้มีกำไรสะสม 455 ล้านบาท มีส่วนล้ำมูลค่าหุ้น 262 ล้านบาท คิดได้ Book ที่ 2.58 บาท คนที่เรียนวิเคราะห์หุ้นกับเด็กแนวจะรู้ว่านี่แหละของดีที่ต้องสะสม ส่วนคนเล่นสั้นเก็งต้านแอบชอบไปแถว 1.70 บาท

 3. admin says:

  หุ้นแอบชอบ SMIT หุ้นกลุ่มเครื่องจักรทำท่าจะขยับแปลกๆ หลายตัว แต่เด็กแนวก็เลือกนะขอบอก เพราะต้องหาหุ้นที่ยังไม่ช้ำมาให้นักลงทุน จึงเห็นว่าพี่สมิทเนียะดูดีขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก ประการแรกคือค่าบาทแข็ง ตามด้วยราคาเหล็กยังถูก แค่นี้ก็ทำให้ได้เปรียบเรื่องวัตถุดิบและกำไรค่าบาทแล้ว ประการต่อมาราคาน้ำมันยังต่ำทำให้การขนส่งสินค้านำเข้าก็ไม่สูงมากค่าระวางเรือก็ถูกอีกด้วยอะไรๆ ก็เข้าทางไปซะหมด ด้านงบการเงินกำไรQ1 บานทะลักโต 180% เกือบเท่าปี 52 ทั้งปีเข้าไปแล้ว ทำเอา Book พุ่งไป2.60 บาทอย่างรวดเร็ว และมีกำไรสะสมเพียบกว่า 480 ล้านบาท หนี้สินต่อทุนต่ำมากเพียง 0.43 เท่า เห็นอย่างนี้ชักเสียว ของดีราคาถูก ระวังโดนแทงประตูหลังนะขอร๊าบ แนวต้านเทคนิค 2.40 บาท ขอแรงๆ เลยวันเนียะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *