SSI บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.ssi-steel.com

ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ประธานกรรมการ
นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่

สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า? โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้อุตสาหกรรมประเภทนี้ได้มีขึ้นในประเทศ? เพื่อสนองความต้องการและเป็นการทดแทนการนำเข้า? ตามที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดังนั้น ในปี 2533 กระทรวงอุตสาหกรรมได้สรุปแนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตเหล็กสมบูรณ์แบบ (Integrated Steel Works)?? โดยแนวทางของโครงการต่างๆ จะเป็นการลงทุนโดยเอกชนและจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)?? ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการ????? ส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศฉบับที่ ป.1/2531? เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2531 เรื่องการส่งเสริมการผลิตเหล็กแผ่น? ภายหลังกระบวนการคัดเลือกผู้ลงทุนที่เหมาะสม? สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน?? มีมติให้กลุ่มสหวิริยาเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 3 โครงการคือ

 1. โครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ดำเนินการโดยบริษัท? สหวิริยาสตีลอินดัสตรี? จำกัด? (มหาชน)
 2. โครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ดำเนินการโดยบริษัท? เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย? จำกัด? (มหาชน)
 3. โครงการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี? ดำเนินการโดยบริษัท? เหล็กแผ่นเคลือบไทย? จำกัด

กลุ่มสหวิริยาจึงได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท? สหวิริยาสตีลอินดัสตรี? จำกัด? ขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000 ล้านบาท เพื่อสนองตอบนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล โดยได้รับบัตร??? ส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1140/2533 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2533 สำหรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ด้วยกำลังการผลิต 1.8 ล้านตันต่อปี

บริษัทเริ่มดำเนินการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2537 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 ต่อมาในวันที่ 13 มีนาคม 2538 ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับการขยายกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน??? ชนิดม้วน จาก? 1.8? ล้านตัน เป็น? 2.4? ล้านตันต่อปี และในวันที่ 8 มิถุนายน 2547 บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม สำหรับการขยายกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน??? ชนิดม้วนจาก? 2.4? ล้านตัน เป็น 4 ล้านตันต่อปี และได้รับการส่งเสริมในกิจการเหล็กแผ่นรีดร้อนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมันกำลังการผลิตสูงสุด 1 ล้านตันต่อปี

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 ด้วยมูลค่าการลงทุนเริ่มต้นกว่า 13,300 ล้านบาท โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของเอสเอสไอได้รับการยอมรับให้เป็นโรงงานที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี รวมทั้งกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมันสูงสุดถึง 1 ล้านตันต่อปี โรงงานทั้งสองแห่งตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 400 กิโลเมตร และเป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศสำหรับการดำเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร

เพื่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นในประเทศ บริษัทได้ร่วมลงทุนในโครงการต่อเนื่องต่างๆ ?ดังต่อไปนี้

บริษัท ร้อยละการถือหุ้นของบริษัท ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่อย :
 1. บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
51.00% ให้บริการท่าเรือน้ำลึกซึ่งสามารถรองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ระวางขับน้ำสูงสุด 100,000 ตัน จำนวน 2 ลำ เพื่อให้บริการ ขนถ่ายวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นหลัก ที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 1. บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
99.99% ให้บริการงานซ่อมบำรุง งานออกแบบและงานควบคุมทางด้านวิศวกรรมแก่บริษัทและบริษัทอื่น
บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน :
 1. บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
50.15% ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน ด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 1.2 ล้านตันต่อปี โดยใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นวัตถุดิบในการผลิต
บริษัทที่เกี่ยวข้อง :
 1. บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
3.70% ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้าชนิดม้วน ด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 240,000 ตันต่อปี โดยใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นวัตถุดิบในการผลิต

ด้วยโครงการลงทุนที่มีศักยภาพข้างต้น บริษัทจึงเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรายเดียวในประเทศที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กกลางน้ำถึงปลายน้ำที่ครบวงจรมากที่สุด สามารถผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ในระดับสากล และสามารถบริหารจัดการช่องทางจำหน่ายสินค้าได้อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงการวิเคราะห์หุ้นได้ที่นี่

8 thoughts on “SSI บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)”

 1. admin says:

  เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทยสถิติที่เคยมีมา และถ้ากดตัวเลขประมาณการ แทบจะบอกได้ว่าแค่ไตรมาสแรกอย่างเดียวกำไรของบริษัทอาจเท่ากับปี 52 ทั้งปีที่ 1.7 พันล้านบาท ดังนั้นอีก 3 ไตรมาสที่เหลือแทบไม่ต้องพูดถึง ทีนี้มาดูกราฟราคาเหล็กรีดร้อนกัน พบว่าราคาตอนนี้กำลังขึ้นสูงสุดในรอบ 14 เดือนแล้ว และเมื่อภาวะเศรษฐกิจเติบโตดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้ราคาปรับสูงขึ้นไปอีก ยอดการสั่งซื้อขยายตัวบานตะไทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าคิดกำไรปูดขึ้นมาสัก 2 เท่าก็พอนะ ไม่ต้องถึงขนาด 3 หรือ 4 เท่า กำไรต่อหุ้นก็จะปาเข้าไป 0.20 บาทในปี 53 นี่คิดแบบกันเองๆ ไม่โขกราคาเราให้ PE แถว 8 เท่าก็จะมีเป้าหมายราคาอย่างน้อยๆ 1.60 บาท ซื้อซะก่อนที่ข่าวดีนี้จะดังออกไปมากกว่านี้แล้วราคาแพง

 2. admin says:

  SSI วันนี้ขอเบิ้ลอีกทีสำหรับหุ้นเหล็กพื้นฐานเปลี่ยนตัวนี้ เมื่อวานเด็กแนวโชว์ข้อมูลให้เห็นแล้วว่าปัจจัยบวกจากการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนในตอนนี้กลับมาแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบหลายปี นักวิเคราะห์ไปค้นข้อมูลมาก็พบว่าเฉพาะยอดขายเหล็กสองเดือนของปี 53 นี้ อาจจะมากกว่ายอดขายของครึ่งปี 52 แล้วด้วย ผลของการที่คู่แข่งอย่าง GSTEEL, GJS ประสบปัญหาทางการเงินและการได้รับความเชื่อถือที่น้อยลงของสถาบันจัดอันดับเครดิต ทำให้ SSI กลับมาได้เปรียบ และมีอำนาจในการต่อรองที่สูงกว่า นอกจากนี้เงินบาทแข็งปั๋ง ส่งผลดีทั้งด้านอัตราแลกเปลี่ยน และการสั่งซื้อของได้ถูกลง รวมๆ กันแล้วรับหลายเด้งเลยนะ ผู้บริหารประเมินว่ายอดขายปีนี้จะมากกว่าปีก่อนราว 60% ซึ่งนักวิเคราะห์พอฟังอย่างนั้นก็ตาเหลือก เพราะกดเครื่องคำนวณดูแล้วมีโอกาสทำกำไรได้แตะ 5 พันล้านบาท สูงมั่กๆ หรือนับคร่าวๆ กำไรจะโตกว่าปี 52 ในระดับ 300% ไม่ได้หาง่ายๆ สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่อยา่ งนี้ ถ้ากำไรประมาณนั้น จะได้ EPS ที่ 0.40 บาท ให้ค่า PE 6 เท่าจะมีมูลค่าพื้นฐานที่เหมาะสมแถว 2.40 บาท มหาศาลเลยอ่ะขอบอกเพราะราคาหุ้นเพิ่งขึ้นมาได้แก่ 1.34 บาท ใครไม่ซื้อ ระวังจะรวยช้าเนอะขอบอก สัญญาณเทคนิคต้านหน้า 1.50 บาท เล่นสั้น ถือยาวได้ตลอดจ้า

 3. admin says:

  SSI ปรับฐานอย่างนี้แหละดูดี เพราะอย่างที่เด็กแนวบอกว่าผลประกอบการ Q1 ที่มีโอกาสเห็นกำไรพุ่งกระฉูดแค่ไตรมาสเดียวแซงปี 52 ทั้งปี จนราคาหุ้นวิ่งยาวมาหลายวัน ทำให้นักลงทุนไม่กล้าซื้อตามเพราะกลัวว่าราคาจะไปได้ไม่ไกล แต่ถึงตรงนี้ลงมาปรับฐานให้สะสมรอบใหม่ เพราะเด็กแนวได้ประเมินมูลค่าในวันก่อนให้แล้วว่าถ้าคำนวณทั้งปี 53 จะมีกำไรโตไม่น้อยกว่า 400% ราคาที่เหมาะสม 2.40 บาท เอาเถอะ ราคาสินแร่เหล็กตอนนี้ทุบสถิติ เงินบาทแข็ง ก็รับไปสองเด้งทั้งราคาขายสูงขึ้น นำเข้าถูกลงปัจจัยท่วมท้นอะไรขนาดนั้น แนวต้าน 1.60 บาทแค่เอื้อม

 4. admin says:

  SSI อันนี้ยกนิ้วให้อยู่แล้วว่าเป็นสุดยอดหุ้นเล็กในชั่วโมงนี้ที่นักวิเคราะห์ต่างโหวตให้ว่าสุดยอดเติบโตไม่มีเหวง ผลประกอบการไตรมาสแรกอย่างเดียวอาจจะมีกำไรบานตะไทไปแตะ 1.5 พันล้านบาทได้เลย เทียบกับปี 52 ทั้งปีมีกำไร 1,273 ล้านบาท ขอย้ำว่าตาไม่ฝาด แค่ Q1 อย่างเดียวโตกว่าปีก่อนทั้งปี เด็กแนวเคยให้ข้อมูลไปแล้ว และแทบจะให้ซื้อเก็บทุกวันล่าสุดผู้บริหารเผยว่า ในไตรมาส 1/53บริษัทมียอดการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งสิ้น 689,831 ตัน นับเป็นยอดผลิตรายไตรมาสสูงสูดเป็นประวัติการณ์ ถึงตรงนี้นักวิเคราะห์ก็ยังยืนยัน ว่าถ้าประเมินทั้งปี กำไรทะลักเป้าแตกอย่างมาก เพราะยอดการขายเหล็กรีดร้อนนั้นทุบสถิติอย่างไม่เคยมีมาก่อน เอาแค่ conservative ให้กำไรสัก 5,000 ล้านบาท ราคาที่เหมาะสมก็ต้องไม่หนี 2.40 บาทเข้าไปแล้ว แต่เท่าที่จับเข่าคุยกับนักวิเคราะห์กลับบอกว่าแค่ห้าพันล้านมันน้อยไปอ่ะเพ่แนว แล้วปันผลจะระเบิดระเบ้อขนาดไหนกัน

 5. admin says:

  SSI อ่อนตัวแบบนี้แหละจังหวะของคนที่ยังไม่ได้เก็บ ก็ควรสะสมไว้ เพราะของเค๊าดีจริงๆ สุดยอดหุ้นเล็กในชั่วโมงนี้ที่นักวิเคราะห์ต่างโหวตให้ว่าผลประกอบการสุดยอดเติบโตไม่มีเหวง แค่ไตรมาสแรกอย่างเดียวอาจจะมีกำไรบานตะไทไปแตะ 1.5 พันล้านบาทได้เลย เทียบกับปี 52 ทั้งปีมีกำไร 1,273 ล้านบาท ขอย้ำว่าตาไม่ฝาด แค่ Q1 อย่างเดียวโตกว่าปีก่อนทั้งปี เด็กแนวเคยให้ข้อมูลไปแล้วหลายครั้ง เรื่องกำไรโตจะจริงหรือไม่ ก็เห็นได้จากล่าสุดผู้บริหารเผยว่าในไตรมาส 1/53บริษัทมียอดการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งสิ้น 689,831 ตัน นับเป็นยอดผลิตรายไตรมาสสูงสูดเป็นประวัติการณ์ ถึงตรงนี้นักวิเคราะห์ก็ยังยืนยัน ว่าถ้าประเมินทั้งปี กำไรทะลักเป้าแตกอย่างมาก เพราะยอดการขายเหล็กรีด
  ร้อนนั้นทุบสถิติอย่างไม่เคยมีมาก่อน เด็กแนวเคยให้ดูกราฟราคาเหล็กรีดร้อนไปแล้วว่าไต่ระดับสูงสูดในรอบปี ในแง่การประมาณการเท่าที่ดูโดยรวมจากนักวิเคราะห์ เอาแค่ conservative ให้กำไรสัก 5,000 ล้านบาท ราคาที่เหมาะสมก็ต้องไม่หนี 2.40 บาทเข้าไปแล้ว แต่เท่าที่จับเข่าคุยกับนักวิเคราะห์กลับบอกว่าแค่ห้าพันล้านมันน้อยไปอ่ะเพ่แนว แล้วปันผลจะระเบิดระเบ้อขนาดไหนกัน

 6. admin says:

  SSI อีกแล้วครับท่าน เด็กแนวไม่ได้มีอะไรกับบริษัทนี้ ไม่ได้รับเงินรับตังค์ใครมาเขียน แต่เชื่อในความดีของหุ้นจึงแน่ใจว่ายังน่าซื้อ ราคาหุ้นอ่อนตัวแบบนี้แหละจังหวะของคนที่ยังไม่ได้เก็บ ก็ควรสะสมไว้ เพราะของเค้าดีจริงๆ แค่ไตรมาสแรกอย่างเดียวอาจจะมีกำไรบานตะไทไปแตะ 1.5 พันล้านบาทได้เลย เทียบกับปี 52 ทั้งปีมีกำไร 1,273 ล้านบาท ขอย้ำว่าตาไม่ฝาด แค่ Q1 อย่างเดียวโตกว่าปีก่อนทั้งปี เด็กแนวเคยให้ข้อมูลไปแล้วหลายครั้ง เรื่องกำไรโตจะจริงหรือไม่ ก็เห็นได้จากล่าสุดผู้บริหารเผยว่า ในไตรมาส 1/53บริษัทมียอดการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งสิ้น 689,831 ตัน นับเป็นยอดผลิตรายไตรมาสสูงสูดเป็นประวัติการณ์ ถึงตรงนี้นักวิเคราะห์ก็ยังยืนยัน ว่าถ้าประเมินทั้งปี กำไรทะลักเป้าแตกอย่างมาก เพราะยอดการขายเหล็กรีดร้อนนั้นทุบสถิติอย่างไม่เคยมีมาก่อน เด็กแนวเคยให้ดูกราฟราคาเหล็กรีดร้อนไปแล้วว่าไต่ระดับสูงสูดในรอบปีในแง่การประมาณการเท่าที่ดูโดยรวมจากนักวิเคราะห์ เอาแค่ conservative ให้กำไรสัก 5,000 ล้านบาท ราคาที่เหมาะสมก็ต้องไม่หนี 2.40 บาทเข้าไปแล้ว แต่เท่าที่จับเข่าคุยกับนักวิเคราะห์กลับบอกว่าแค่ห้าพันล้านมันน้อยไปอ่ะเพ่แนว

 7. jung_oh says:

  ผลประกอบการออกมาแล้ว แม่นมากเลยครับพี่

 8. admin says:

  SSI ผลประกอบการประกาศออกไปแล้ว ราคาก็เริ่มซึมลงตามสภาพของการ sell on fact แต่ราคาหุ้นกลับแข็งแรงมั๊กๆ
  เพราะว่ากำไรที่แจ้งออกมานี้ไตรมาสเดียวก็มากกว่าปีก่อนทั้งปี และหากประเมินที่เหลืออีก 3 ไตรมาสมาส กำไรปีนี้จะทะลักเป้าทะลุไปไหนต่อไหน ราคาพื้นฐานให้กันเกินกว่า 2 บาท เด็กแนวจับประเด็นเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงอย่างนี้ทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับราคาเหล็กนิ่งไป เพราะสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเหล็กมีการขายออกมาในต่างประเทศ แต่ราคาน้ำมันในปีนี้ยังมีเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 85 เหรียญ ดังนั้นเมื่อความกังวลยุโรปหมดไป เดี๋ยวค่าเงินดอลลาร์จะออกลง ราคาน้ำมันจะเด้งกลับ และเมื่อนั้นราคาเหล็กในตลาดโลกก็ถูกกลับมาเก็งกำไร ซึ่งแน่นอนว่าหุ้นเหล็กก็เด้งดึ๋งตามมานั่นเอง หุ้น SSI นอกจากพื้นฐานจะแกร่งแล้ว ก็ได้แรงเสริมจากราคาเหล็กที่เด้งขึ้นตามมา แถวนี้จึงเป็นโอกาสของการเก็บรอบใหม่ ส่วนด้านเทคนิคกราฟสวยเลย โอกาสวิ่งกลับไป1.70 บาทไม่ยาก ใครรักใครชอบก็เอาซะหน่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *