เครดิตภาษีเงินปันผล อธิบายแบบเข้าใจกันง่ายๆ

ตัวอย่าง ปี 52 ได้เงินปันผลจาก DTAC ตัวเดียวจำนวน 6,000 หุ้น
โดยปันผลหุ้นละ 1.50 บาท
เป็นเงิน 9,000 บาท
โดนหัก ณ ที่จ่ายไป 900 บาท
ได้รับจริง 8,100 บาท

อย่างนี้จะขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้หรือไม่ ?
ถ้าได้ จะได้เท่าไร ?
แล้วถ้าได้ จะต้องทำอย่างไรบ้าง สามารถทำเรื่องทางอินเตอร์เน็ทได้หรือไม่ หรือต้องไปที่สรรพากรด้วยตนเอง ?

เริ่มกันเลย

ต้องไปดูที่ใบบันผลว่า DTAC จ่ายภาษีกี่ % ก่อนครับ เช่น 20%, 25% หรือไม่จ่ายภาษีเนื่องจากได้รับการยกเว้น ?0%

ให้เอาเงินปันผลไปคูณกลับตัวเหล่านี้

0% ? > * 0/100 = 0
20% > * 20/80 = 1/4
25% > * 25/75 = 1/3
30% > * 30/70 = 3/7

ผมยกตัวอย่างเช่นถ้า DTAC ปันผล 8,100 เเละบริบัทจ่ายภาษี ที่ 30%
ดังนั้น เครดิตภาษีคือ ?8100 * 3/7 = 3471.42 + 900 = 4371.42

ตัวเลข 3471.42 ก็คือ ภาษีที่ DTAC จ่ายไปนั่นเอง ?(8100+3471.42)*0.3 = 3471.42

พอได้เเล้วเอาตัวเลข 4371.42 บาท ไปกรอกใน ภงด.90 ครับ ซึ่งก็คือภาษีที่เราซึ่งเป็นเจ้าของ DTAC จ่ายให้กรรมสรรพากรไปเเล้ว บวกกับ 10% ที่หักไว้ครับ มันเหมือนหักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้ เเต่จะได้เงินคืนเท่าไหร่ ก็เเล้วเเต่ฐานภาษีของเราครับ เช่นถ้าเราจ่ายอยู่ ที่ 10% เราก็ควรได้คืนประมาณ 2 ส่วน ของ 4371.42 บาทครับ ประมาณนี้ ถ้ายื่นเเบบ online มันจะมี popup ตารางให้กรอกเลย ไม่ต้องคำนวนเอง

สมมุติว่า…
บริษัท A จ่ายปันผลให้เรา 70 บาท
ในใบแจ้งระบุ หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% คือเงิน 7 บาท
ดังนั้น เงินที่เราได้รับสุทธิ คือ 63 บาท

ทีนี้ไปที่ประเด็นภาษี
บริษัท A เสียภาษีในอัตรา 30%
ความจริงคือ บริษัท A จ่ายปันผลจากกำไร
หลักหักภาษีนิติบุคคล 30%
แสดงว่าเงินปันผลที่บริษัท A จ่ายให้เรา 70 บาท
มีเงินส่วนนึงเป็นภาษีที่ส่งสรรพากรไปแล้ว 30%
ซึ่งก็คือเครดิตภาษีที่บริษัท A จ่ายไปแล้ว = 70 x 30/(100-70)
หรือ 70 x (3/7) = 30 บาท

ดังนั้น เงินปันผลก่อนหักภาษีของบริษัท A = เงินที่ A จ่าย + เครดิต
= 70 + 30 = 100 บาท

เวลาคำนวณภาษี ในภงด.
เราก็ดึงกลับเอาเครดิตภาษีไปรวมเป็นเงินได้ของเรา คือ 30 บาท
มารวมกับเงินได้ ที่เป็นเงินปันผล 70 บาท

เสร็จแล้วคำนวณภาษีที่เราต้องจ่ายจริงใหม่
เช่น เงินได้สุทธิ เท่ากับ 4 แสนบาท
ต้องเสียภาษี 10% จาก 1.5-5 แสน = ( 4แสน – 1.5แสน ) x 10% = 2.5หมื่น

จากนั้นในขั้นสุดท้าย
ให้เอาภาษีที่เราจ่ายไปแล้วทั้งหมด รวมเครดิตภาษี
(ที่บริษัท A จ่ายไปให้ก่อนจ่ายปันผลให้เรา)
เอามาหักคืนออกจากยอด 2.5 หมื่นอีกที

งงไหม..?

สุดท้าย เราจะได้เงินคืน เพราะเงินเครดิตภาษีถูกดึงกลับมาให้เราครับ
แล้วคิดภาษีจ่ายใหม่จากเงินได้จริงที่เอาเครดิตมารวมคำนวณใหม่ครับ

ต้องขอบคุณท่านทั้งหลาย ด้านล่างนี้ครับ สำหรับความรู้เรื่องการเครดิตภาษีปันผล
http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=40549

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *