เตรียมตัวเกษียณ (Retirement Readiness)

การเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณประกอบด้วยการเตรียมพร้อม 3 ด้าน คือ

  1. ความพร้อมทางด้านร่างกาย
  2. ความพร้อมทางด้านจิตใจ
  3. ความพร้อมทางการเงิน

เตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นรางการที่แข็งแรง จิตใจที่เบิกบานแจ่มใส และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ต่างเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการ เราจึงควรเริ่มวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าในปี พ.ศ. 2563 – 2568 อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยจะสูงขึ้น โดยผู้ชายจะมีอายุประมาณ 75 ปี ผู้หญิงจะมีอายุประมาณ 80 ปี หากเราเกษียณจากการทำงานเมื่ออายุ 55 ปี หรือ 60 ปี โดยขาดการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม การใช้ชีวิตหลังเกษียณอีก 20-25 ปี คงเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก คิดคร่าวๆ เฉพาะค่าอาหาร 3 มื่อต่อวัน สมมติ วันละ 150 บาท สำหรับ 25 ปี เราต้องเตรียมเงินค่าอาหารไว้ประมาณ 1,370,000 บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ และยังไม่ได้ปรับด้วยเงินเฟ้อ การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ (retirement planing) หรือ เตรียมตัวเกษียณ ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากระยะเวลาเพื่อสร้างผลตอบแทนได้อย่างเต็มที่ เช่น หากต้องการมีเงิน 1 ล้านบาท เมื่ออายุ 60 ปี สมมติว่าได้ผลตอบแทนปีละ 6% ถ้าเริ่มเก็บเงินตั้งแต่ตอนอายุ 20 ปี เราเก็บเงินเพียงเดือนละ 502 บาท (วันละ 17 บาท) แต่ถ้าเริ่มเก็บตอนอายุ 40 ปี จะต้องเก็บเงินเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า คือ เดือนละ 2,164 บาท (วันละ 72 บาท)

ดังนั้นเราควรจะต้องเตรียมการเกษียณไว้แต่เนิ่นๆ ยิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *