การเตรียมพร้อมก่อนการเล่นหุ้น

การเตรียมความพร้อมก่อนการทำอะไรซักอย่างเป็นสิ่งสำคัญ การไม่มีความรู้เรื่องการลงทุน หรือการเล่นหุ้นเลย เป็นความเสี่ยงที่สูงมาก เพราะมันเหมือนเราขับรถออกไปโดยที่ไม่รู้วิธีการขับที่ดี ไม่รู้กฏจราจร ความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือขาดทุนถ้าหากเทียบกับการเล่นหุ้น

ความรู้ในธุรกิจของบริษัทที่เราเข้าไปลงทุนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงเพราะถ้านักลงทุนรู้จักธุรกิจที่จะไปลงทุนได้ดีมากเพียงใดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจะมีมากขึ้นตามไปด้วย ถ้าหากเราไม่มีความรู้เลยจะทำให้โอกาสในการขาดทุนจากการลงทุนหุ้นเป็นอย่างมาก

ทุกวันนี้การลงทุนในตลาดหุ้นทำได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมาก มีการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนมากกว่าแต่ก่อน ทั้งเรื่องข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี อยู่ที่นักลงทุนแต่ละท่านจะแสวงหาความรู้ และรู้จักใช้เครื่องมือ ทั้งฟรี และไม่ฟรี ในการลงทุนได้มากเท่าใด การซื้อหุ้นในช่วงที่บริษัทนั้นมีผลการดำเนินงานเติบโต มีความสามารถในการแข่งขัน และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริษัท จะทำให้เราได้รับกำไรจากบริษัทในรูป เงินปันผล ซึ่งผมต้องบอกว่าดีกว่าเงินฝากประจำในธนาคารมาก นอกจากนี้ยังจะได้รับผลตอบแทนจากราคาหุ้นที่สูงขึ้น (Capital Gain) ซึ่งจะรวยหรือจนก็อยู่ที่ตรงนี้ แต่อย่างไรก็ตามหากผลประกอบการของบริษัทไม่ได้ดี หรือขาดทุน อาจจะส่งผลให้หุ้นที่เราถืออยู่ขาดทุนตามไปด้วย ดังนั้นเราควรจะต้องมีความรู้ในการตรวจสอบบริษัทที่เราจะเข้าไปลงทุนว่ามีผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง ดูอะไร หาข้อมูลที่ไหน

ในทั่วไปแล้วการแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงิน หรือ การลงทุน ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องอาศัยความเข้าใจในตัวของผู้ที่จะลงทุนมากเป็นพิเศษ เนื่องจากแต่ละคนก็มีเป้าหมายในชีวิตและความคาดหวังจากผลตอบแทนต่างกัน เพราะฉะนั้นนักลงทุนทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะพัฒนาความสามารถในการลงทุนในหุ้นให้ก้าวหน้าทัดเทียมกันต่างชาติ และคนอื่นๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้น เราเท่านั้นควรจะเป็นคนที่ตัดสินใจ อาจจะฟังจากคนอื่น มาร์เก็ตติ้ง หรือ กูรู ได้ แต่สุดท้ายเราต้องนำมาคิดวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตัวเอง สุดท้ายผลตอบแทนที่ได้ก็จะมาจากความสามารถของเราเองไม่ต้องโทษใครหากเราตัดสินใจผิด

โดยสรุปสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมตัวและพร้อมอยู่เสมอ คือ ค้นคว้าหาความรู้ทุกวัน อ่านหนังสือหุ้น ติดตามข่าวเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ฝึกให้เรามีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจ เพื่อรอจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมในการซื้อหุ้น

มีกฏอยู่ข้อหนึ่งจากหนังสือ Guide to Investing: พ่อรวยสอนลงทุน โดย Robert T.Kiyosaki บอกเอาไว้ว่า “จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น” ผมว่าอันนี้สำคัญเพราะในตลาดหุ้นทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *