AS บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ หรือ AS?) เดิมชื่อ บริษัท บี.เอ็ม. มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาทเพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเกมพีซี โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง คือ นายปราโมทย์ สุดจิตพร นายตัน เตียว ลิม และนายเลิศชาย กันภัย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อความบันเทิงมาเป็นระยะเวลานาน

ต่อมาในปี 2546 บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย โดยได้เปิดตัวเกม ?Ragnarok Online? ซึ่งซื้อลิขสิทธิ์มาจาก กราวิตี้ คอร์ปอเรชั่น ประเทศเกาหลีใต้ แล้วนำมาดัดแปลงเป็นภาษาไทยเพื่อให้บริการแก่ผู้เล่นเกมในประเทศ จนประสบความสำเร็จอย่างสูง ด้วยจำนวน Peak Concurrent User สูงสุดมากกว่า 110,600 ราย ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำในไทย และในปี 2547 – 2548 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างบริษัทในกลุ่มที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยเข้าซื้อหุ้นบริษัทต่างๆ ดังกล่าวจากกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินกิจการ รวมทั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ปัจจุบัน กลุ่มเอเชียซอฟท์ (กลุ่มบริษัทฯ) ประกอบด้วยบริษัทต่างๆ รวม 8 แห่ง

??????????????? กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Group) ดังนี้

 

กลุ่มบริษัทฯ ประเทศ ประเภทธุรกิจหลัก
 1. บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น

(?AS?)

ไทย ให้บริการเกมออนไลน์และจัดจำหน่ายเกมพีซี ในประเทศไทย
 1. บจก. เอเชียซอฟท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล (?ASI?)

ไทย เพื่อการลงทุน
 1. บจก.? เพลย์พาร์ค (?PlayPark?)
ไทย ให้บริการเว็บไซต์ท่า (Game Portal) ที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ และบริการโฆษณาในเว็บไซต์ ?www.playpark.com?
 1. บจก. เอ แคปปิตอล (?A Capital?)
ไทย เพื่อการลงทุน
 1. บจก. ฟัน บ๊อกซ์ (?Fun Box?)
ไทย ให้บริการเกมออนไลน์
 1. บจก.? เพลย์พอล (?PlayPal?)
ไทย ผู้พัฒนาเกมพีซี และเกมออนไลน์ ซึ่งได้รับบัตรส่งเสริมจาก BOI
 1. Asiasoft Online PTE LTD.

(?ASO?)

สิงคโปร์ ให้บริการเกมออนไลน์และสนับสนุน ASM ในการให้บริการเกมออนไลน์โดยการจัดจำหน่ายเกมพีซีในสิงคโปร์และมาเลเซีย
 1. AS Online SDN. BHD. (?ASM?)
มาเลเซีย ให้บริการเกมออนไลน์และสนับสนุน ASO ในการให้บริการเกมออนไลน์โดยการจัดจำหน่ายบัตรเติมเงินในมาเลเซีย

 

สำหรับการให้บริการเกมออนไลน์ในเวียดนาม กลุ่มบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ CONG TY TNHH CHAU A MEM (?CTCM?) ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนชาวเวียดนามที่เป็นบุคคลภายนอก เป็นผู้รับช่วงลิขสิทธิ์การให้บริการเกม (Sub-Licensee) ภายใต้ชื่อการค้า ?Asiasoft? ตั้งแต่ปี 2547 เนื่องจากในช่วงเวลานั้นกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าลงทุนในเวียดนามได้ อันเป็นผลมาจากข้อจำกัดด้านการลงทุนโดยชาวต่างชาติ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่มีความชำนาญในตลาดเกมที่เวียดนาม จึงได้ทดลองตลาดโดยการให้ลิขสิทธิ์ช่วงแก่ CTCM ทั้งนี้ ภายหลังการเปิดเสรีทางการค้าเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายการลงทุนโดยตรงในธุรกิจเกมออนไลน์ในเวียดนามซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการหาข้อสรุปในการจัดตั้งบริษัทฯ และพิจารณาเวลาอันเหมาะสมในการเข้าสู่ตลาดเวียดนาม

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ (Online Game) ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีส่วนแบ่งการตลาดตามรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ในปี 2553 เป็นอันดับ 1 ในไทย และสิงคโปร์ อันดับ 3 ในมาเลเซีย และอันดับ 4 ในเวียดนาม (ที่มา: Internal Research) โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการเกมออนไลน์ครั้งแรกในไทยเมื่อปี 2546 ด้วยเกม ?Ragnarok Online? ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงด้วยจำนวน Peak Concurrent User สูงสุดมากกว่า 110,600 ราย จนกระทั่งปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการรวม 29 เกม ใน 4 ประเทศ คือ ไทย (20 เกม) สิงคโปร์ (10 เกม) มาเลเซีย (10 เกม) และเวียดนาม (11 เกม) โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การให้บริการเกมออนไลน์ถือเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมด

การให้บริการเกมออนไลน์ในแต่ละประเทศยกเว้นเวียดนาม จะดำเนินการผ่านบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศนั้นๆ ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีระบบ Server เป็นของตนเองเพื่อให้บริการแก่ผู้เล่นเกมในแต่ละประเทศและสามารถรองรับผู้เล่นเกมจำนวนมากพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในเวียดนามนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ลิขสิทธิ์ช่วงแก่ CTCM ในการให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศดังกล่าว โดยกลุ่มบริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านระบบ และด้านการตลาด และได้รับผลตอบแทนในรูปส่วนแบ่งรายได้เท่านั้น ซึ่งภายหลังจากเวียดนามได้เปิดเสรีทางการค้ากับต่างชาติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 กลุ่มบริษัทฯ จึงมีแผนเข้าลงทุนโดยตรงในธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศเวียดนาม เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ โดยเรียกเก็บค่าบริการจากการจำหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash (Prepaid Card) ให้แก่ผู้เล่นเกม เพื่อใช้เติมเวลา แลกคะแนน หรือใช้เป็นเงินเสมือนจริงสำหรับซื้อ Item ในเกม ซึ่งบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash จะมี 2 ประเภท คือ 1) บัตรพลาสติก (Plastic @Cash Card) ซึ่งจะจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ และร้านสะดวกซื้อ และ 2) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic @Cash Card) ซึ่งจะจำหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย เช่น e-pay ผ่านเครื่องจำหน่าย (Terminal) โทรศัพท์มือถือ และระบบชำระเงินออนไลน์ @Shop และ @Cash Online ของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยวิธีการชำระเงินสด โอนเงิน หรือบัตรเครดิต (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash จะสามารถนำมาใช้กับเกมออนไลน์ทุกเกมของกลุ่มบริษัทฯ เฉพาะที่ให้บริการในประเทศนั้นๆ และยังสามารถใช้เล่นเกมออนไลน์ของบริษัทอื่นที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลเกมออนไลน์เพื่อตอบปัญหาและข้อสงสัยในด้านเทคนิคและวิธีการเล่น ผ่านทางโทรศัพท์ (Call Center) และทางอีเมล์ (Email) ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง ผ่านทาง Counter Service ?@Club? อีกด้วย

กลุ่มบริษัทฯ ยังมีรายได้ค่าสมาชิก @Caf? ที่เรียกเก็บจากร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ในประเทศไทย สำหรับการให้สิทธิในการให้บริการเกมออนไลน์และเกมพีซี ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์แก่ลูกค้าภายในร้านของตนเอง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธุรกิจให้บริการโฆษณาออนไลน์ในเว็บไซต์เกมและเว็บไซต์ท่า www.playpark.com

One thought on “AS บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น”

 1. SBO says:

  รอเกม asiasoft ซื้อเกมดีๆมันส์มาจากต่างประเทศแต่ตอนนี้อย่าลืมเกมส์ ปล่อยให้โปรหรือบอทเยอะเกินไปน่ะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *