ASIAN บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย

 

กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน เป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจผลิตอาหารจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วโลกมานานกว่า 40 ปี เริ่มจากการเป็นธุรกิจของครอบครัว ที่ประกอบกิจการค้าส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลให้กับภัตตาคารและห้องเย็นต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 บริษัทฯ ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการขยายกิจการและพัฒนาบริษัท จนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET : Stock Exchange of Thailand) ในปี พ.ศ. 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ “บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)” ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Symbol) ASIAN และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน มีบริษัทย่อยและโรงงานผลิต 5 แห่ง แยกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

 

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง มีโรงงานผลิต 3 แห่ง ประกอบด้วย

• บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด (สำนักงานคลองเตย) เป็นโรงงานผลิตแห่งแรกพร้อมห้องเย็น ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เน้นผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มชุปแป้ง หรือเทมปุระ ส่วนใหญ่ส่งออกไปจำหน่ายให้ลูกค้าชาวญี่ปุ่น

 

• บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด (สำนักงานใหญ่) เป็นโรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ในจังหวัดสุมทรสาคร เน้นการผลิตผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปแช่เยือกแข็ง และขยายการผลิตไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง อาทิ กุ้งปะแป้งคลุกเกร็ดมะพร้าว ไปจนถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน

 

• บจก.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) เป็นบริษัทย่อยแห่งแรก ตั้งอยู่ในใจกลางแหล่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทางภาคใต้ กอปรกับใกล้แหล่งวัตถุดิบทางทะเลอันสำคัญของประเทศ ทำให้สามารถนำวัตถุดิบสดใหม่ มาผ่านกระบวนการผลิตที่พิเศษและสะอาด เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานแบบดิบ (ซาซิมิ)

 

 

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

มีโรงงานผลิตอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บจก.เอเชี่ยนอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ผลิตผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าทั้งแบบบรรจุกระป๋องและถุง pouch และในขณะเดียวกันก็มีการขยายการผลิตไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ทั้งแบบบรรจุกระป๋อง บรรจุถุง pouch และบรรจุถ้วยพลาสติก

 

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ

ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงงานของบจก.เอเชี่ยน ฟีด ผลิตอาหารสัตว์น้ำสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งและปลา

 

กลุ่มธุรกิจจัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัท จัดตั้งบริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด ขึ้นเพื่อนำเข้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มปลาและส่งให้กับผู้ประกอบกิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีกแบบสมัยใหม่ ตลอดจนธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารในประเทศไทย โดยได้ประโยชน์จากห้องเย็นที่บริษัทมีอยู่ทั้งที่คลองเตยและที่จังหวัดสมุทรสาคร ในการใช้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายของกลุ่มบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 361 ล้านบาท ด้วยยอดขายของกลุ่มบริษัทมากกว่า 7 พันล้านบาทต่อปี และมีพนักงานมากกว่า 6,000 คน ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีของเราในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง และนโยบายของการให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและการบริการที่ดีที่สุดเสมอมา ประกอบกับการดำเนินการภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม กลุ่มบริษัท จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและมีพันธมิตรทางธุรกิจ ที่พร้อมจะพัฒนาและเติบโตร่วมไปกับเรา

 

วันนี้ผมอยากจะมาแชร์การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท ASIAN ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง และน่าลงทุนหรือไม่

 

Key Financial Data Quarter 1/2017

รูปข้อมูลนี้เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินของปี 2560 ไตรมาสแรก ซึ่งธุรกิจของ ASIAN ประกอบไปด้วยการขายผลิตภัณฑ์หลากหลาย แต่รายได้หลักจะมาจากการขายอาหารแช่แข็ง
ยอดขายไตรมาสาแรกสี่ปีย้อนหลังจะพบว่ามีการเติบโตขึ้นทุกปี เป็นยอดขายที่น่าประทับใจจริงๆ แล้วหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยเป็นที่กล่าวถึงของนักวิเคราะห์ หรือแม้แต่สื่อโฆษณาต่างๆ เรียกว่าไม่แพร่หลายเหมือนหุ้นขนาดใหญ่ใน SET 50 ท่านดูยอดขายให้ดูแท่งกราฟสีแดงๆ แท่งสีเขียวๆ จะเป็นกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปหมดแแล้วก็จะพบว่ามีกำไรเติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน
Liquidity Ratio หรือ อัตราส่วนสภาพคล่อง และหนี้สินต่อทุนต่างๆ เราจะพบว่าบริษัท ASIAN มีสภาพคล่องดี เรียกว่า ถ้าเจ้าหนี้มาทวงหนี้ รับรองบริษัทมีเงินจ่ายคืนแน่นอน หนี้สินของบริษัทมากกว่าส่วนของทุนเล็กน้อยเท่านั้น ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและลดลงต่อเนื่องทุกปี
ตารางนี้คืออัตราการเติบโตของยอดขายในแต่ละหน่วยธุรกิจ เราจะเห็นการเติบโตเป็นเลขสองหลักในทุกกลุ่มธุรกิจ ยกเว้น ทูน่าที่ลดลงไป 10% แต่ภาพรวมดูดี
อัตราส่วนทางการเงินทั้งหลายเช่น Gross Profit ถือว่าปรับตัวดีขึ้นผิดหูผิดตา
อย่างไรก็ตาม ROE, ROA ยังถือว่าน้อยหากเทียบกับหุ้นตัวอื่นๆ ในตลาด
เราไปดูราคาหุ้นกันบ้างว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
ช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ราคาหุ้นขึ้นแรงผิดหูผิดตา จากราคาแถว 5 บาท ขึ้นมา 10 แบบเงียบๆ ตามมาด้วยโวลุ่มการซื้อขายที่สูงขึ้น เป็นไปได้สูงว่าอาจจะมีคนแอบเก็บหุ้นตลอดช่วงที่ผ่านมา เพราะอาจจะมีข่าวอะไรตามมา หรือรู้วงในบางอย่างก็เป็นได้ แต่งบการเงินในช่วงสามปีที่ผ่านมา ดูดีขึ้นจากเคยขาดทุน เริ่มมากำไรระดับร้อยล้านบาทขึ้น แสดงว่าพื้นฐานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เป็นไปได้ว่านักลงทุนอาจจะเข้ามาเก็บลงทุนระยะยาว
อย่างไรก็ตามใครที่จะตามเข้าไปเล่นในช่วงนี้ก็อาจจะต้องวิเคราะห์ให้ดี เพราะ หากเทรดสั้นๆ ก็น่าสนใจไม่น้อย แต่ลงทุนระยะยาวผมก็ต้องบอกว่า รอจังหวะให้ราคาลดลงมากกว่านี้ก่อนค่อยเข้าไปสะสม โอกาสขาดทุนจะลดน้อยลงเยอะ

หากท่านมีความสนใจลงทุนในหุ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มศึกษายังไง สามารถคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

สอนเล่นหุ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *