BRR บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

brr-อ้อย

 

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“BRR”) และบริษัทย่อย เป็นหนึ่งในบรรดาผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำตาลของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายวิเชียร ตั้งตรงเวชกิจ ผู้ริเริ่มปลูกอ้อยและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยในจังหวัดบุรีรัมย์
เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาวสีรำ ทั้งในและต่างประเทศ นานกว่า 50 ปี
รวมถึงการนำผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล เช่น กากอ้อย กากหม้อกรอง และกากน้ำตาล ต่อยอดธุรกิจ
อย่างครบวงจร

บริษัท โรงงานนํ้าตาลบุรีรัมย์ จำกัด (“BSF”) จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ต่อมา
ในปี 2553 ได้มีเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 990,637,000 บาท และเป็น 1,050,000,000 บาท ในปี 2554 โดยในปี
2553 ถึง 2554 BSF ได้รับโอนพนักงานในฝ่ายผลิต จัดซื้อ การตลาด และสินเชื่อ และรับโอนทรัพย์สิน รวมถึงใบอนุญาตผลิต
และจำหน่ายน้ำตาลทราย ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เครื่องหมายการค้าและใบอนุญาตผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ าจาก
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
BSF ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย มีโรงงานตั้งอยู่ที่ 237 หมู่ที่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ มีกำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต 17,000 ตันอ้อยต่อวัน สามารถรองรับปริมาณอ้อยเข้าหีบกว่าปีละ 2 ล้านตัน
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวสีรำ โดยจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ นอกเหนือจากการผลิตน้ำตาลแล้ว BSF ยังสามารถผลิตไฟฟ้ าจากไอน้ำที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิตน้ำตาลได้ประมาณ 10 เมกะวัตต์ จากกำลังการผลิต 12 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ภายในพื้นที่บริเวณโรงงานน้ำตาลได้

brr-profit

 

BRR มีรายได้หลักจากการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย รายได้มากกว่า 50% มาจากการส่งออกน้ำตาลไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจผลพลอยได้จากธุรกิจหลัก นั่นคือ การขายไฟฟ้า และการขายปุ๋ยสำหรับอ้อย

อย่างไรก็ตามเราควรจะให้ความสนใจไปยังธุรกิจหลักนั่นก็คือ การผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ผู้ส่งออกน้ำตาลทรายเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือ บราซิล และตามมาด้วยไทย เป็นอันดับที่ 2 และตามติดมาด้วยออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามไทยเราค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับตลาดโลกพอสมควรในฐานะเบอร์ 2 ของผู้ส่งออกของโลก

เราควรจะต้องพิจารณาราคาน้ำตาลทรายโลกด้วย เพราะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งราคาจะขึ้นลงตาม demand & supply เราจะพบว่าราคาน้ำตาลลดลงมาจากปีก่อนๆ ค่อนข้างเยอะ ความเสี่ยงของบริษัทคือราคาตลาดโลกลดลง และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

หากมองกันถึงอันดับในอุตสาหกรรมนี้ BRR ค่อนข้างจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยเมื่อเทียบกับรายใหญ่ๆ ดังตารางด้านล่างนี้

brr-rank

อย่างไรก็ตามช่วงนี้เห็นราคาหุ้น BRR ขยับขึ้นมาตามผลประกอบการ Q1/2558 ที่ออกมาดีกว่าไตรมาสที่แล้วค่อนข้างมาก มองแล้วปีนี้อาจจะมีผลกำไรเติบโตให้เห็นได้ เพราะแค่ไตรมาสเดียวผลประกอบการก็เกือบครึ่งของผลประกอบการที่ทำได้ทั้งปีของปี 2557 ดังนั้นหากจะถือลุ้นลงทุนก็ไม่น่าจะเสี่ยงจนเกินไปสำหรับหุ้นตัวนี้ พื้นฐานบริษัทค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ

brr-price

 

เขียนโดย อ.จิรัฏฐ์ หิรัญปภาพิศุทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *