การบริหารจัดการเงิน

Posted Leave a commentPosted in Money Management

ทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการเงิน เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จแทบทุกคนจะต้องมีการพูดถึงการบริหารจัดการเงิน หรือ money management ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม อาจจะโดยมีหลักการ หรือโดยสัญชาตญาณ ก็ตามที คอร์สการลงทุนและหลักสูตรการลงทุนก็มีการกล่าวถึงการบริหารจัดการเงิน ซึ่งเป้าหมายของบทความนี้มีความตั้งใจที่จะอธิบายถึงหลักการที่สามารถจับต้องได้ และนำไปปฏิบัติได้จริง ในการเทรดหุ้น หรือฟิวเจอส์ หรือการซื้อตราสารทางการเงินอื่นๆ ในบทต่างๆ ที่ท่านจะได้อ่านมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนหลักๆ ดังนี้ การเลือกหุ้นที่จะเล่น, การควบคุมความเสี่ยง, การวิเคราะห์หาความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้ง, และการจัดสรรเงินลงทุน ซึ่งเนื้อหาที่จะพูดถึงเหล่านี้จะทำให้เทรดเดอร์เห็นภาพรวมทั้งหมดของการเป็นเทรดเดอร์อาชีพ หรือมือสมัครเล่น สัญญาณที่จะบอกเราว่าจะซื้อ หรือขาย หุ้นนั้น สามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค (การวิเคราะห์กราฟ) เพื่อศึกษาถึงราคาหุ้นในอดีต ท่านยังสามารถใช้การวิเคราะห์แบบพื้นฐานหุ้น หรือ วิเคราะห์ Demand & Supply ของสินค้าหรือบริการที่เราสนใจลงทุน การหาสัญญาณที่จะบอกให้ท่านซื้อ หรือขายหุ้น ไม่ได้เป็นหลักใหญ่ใจความของบทความนี้ แต่ผมจะเน้นไปที่กระบวนการในการตัดสิน หลังจากที่ได้สัญญาณซื้อ-ขาย หุ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   ลำดับขั้นตอนในการบริหารจัดการเงิน ขั้นแรกเทรดเดอร์จะต้องตอบตัวเองให้ได้เสียก่อนว่าจะทำตามสัญญาณซื้อ หรือขายหุ้น หรือไม่ การตัดสินใจตรงนี้ไม่ง่ายเลยเพราะในตลาดหุ้น หรือตลาดฟิวเจอร์ มีโอกาสผ่านเข้ามาให้เราลงทุนตลอดเวลา มันเป็นปัญหาโลกแตกของนักลงทุน หรือเทรดเดอร์ เลยก็ว่าได้เพราะตลาดหุ้นไทยมีหุ้นเป็นพันตัว แต่เงินลงทุนเรามีจำกัด […]