TORO technique

Posted Posted in Uncategorized

หลักสูตรนี้ต่อเนื่องจากหนังสือ เริ่มต้นซื้อหุ้นออนไลน์ สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้เมื่อเรียนจบ  สามารถเข้าใจกราฟได้ทุกรูปแบบ อ่านกราฟ เป็น และเป็นกราฟที่ใช้ทำกำไรได้มากที่สุดในตลาด หากเจอสภาพตลาดที่มีการพันผวน หรือ ตลาดในหลายๆรูปแบบ ต้องใช้กราฟและเครื่องมือ แบบใด ซึ่งเครื่องมือแต่ละรูปแบบ  คือเครื่องมือที่ถูกต้อง เนื่องจาก ถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์ของ อาจารย์ที่เจอสภาพตลาดมานานนับ 15 ปี นอกจากประสบการณ์อย่างเดียวคงไม่พอ เราต้องนำกราฟที่ได้ ไปทดสอบโดยระบบ คำนวณหาค่าความถูกต้อง ทุกเครื่องมือ ทุกรูปแบบกราฟ ที่ทำกำไร ใช้ระยะเวลาทดสอบ 2 ปีขึ้นไป จึงนำมาสอน (บริษัท TORO เป็นบริษัทเดียวในไทยที่ทำระบบนี้ขึ้น) เครื่องมือและเทคนิคที่เราสอนให้คุณ  จึงไม่เหมือนใครในตลาด เป็นเครื่องมือทำเงินได้ดีเยี่ยม พัฒนาและคิดค้นโดยบริษัท toro ซึ่งเครื่องมือตัวนี้ ทางบริษัทนำส่งให้กองทุน ต่างชาติ ที่เทรดซื้อขายทำกำไรหลายพันล้าน ดังนั้น สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะ นำไปหาจังหวะการเข้าซื้อเข้าขาย ที่ทำกำไรได้มากที่สุด ซื้อหุ้นตัวที่ทำเงินดี ความเสี่ยงต่ำ เพราะฉนั้น  ถือเป็นความโชคดีของ นักเรียนทั้ง 10 คน ที่จะได้เรียนในคลาสนี้  เพราะปกติเครื่องมือนี้จะ […]

ตลาดหุ้นนิวยอร์ค (NYSE) และแนสแด็ก (NASDAQ)

Posted Posted in Uncategorized

บทความเขียนโดย   ตลาดหุ้นในประเทศอเมริกาจะมีอยู่สองตลาดใหญ่ ก็คือ ตลาดหุ้นนิวยอร์ค (NYSE) และ ตลาดหุ้นแนสแด็ก (NASDAQ) จริงๆ แล้วมีตลาดอื่นๆ อีกสองสามที่ แต่สองแห่งนี้มีขนาดใหญ่และเป็นที่นิยมในหมู่ของนักลงทุน หากเทียบในประเทศไทยเราก็จะมีเพียงแห่งเดียวก็คือ Stock Exchange of Thailand (SET)   วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงความแตกต่างของตลาดหุ้นทั้ง 3 แห่ง โดยเน้นไปที่ตลาดหุ้นอเมริกา ความแตกต่างมีประเด็นหลักดังต่อไปนี้   1. Trading Structure ระบบการส่งคำสั่งซื้อขาย NYSE เป็นตลาดที่เหมือนการประมูล ที่โบรคเกอร์จะเป็นตัวแทนในการบิตคำสั่งซื้อขายแทนลูกค้า ซึ่งการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงจะเกิดจากการซื้อขายกันระหว่างคนที่เทรดในตลาด หากเราจินตนาการถึงห้องกว้างๆ ที่ทุกคนต้องการซื้อขายหุ้นจะไปยืนออกัน และตะโกน เพื่อซื้อ หรือขายหุ้น ที่ราคาแตกต่างกัน ดังรูปด้านล่างนี้ หากเราเทรดหุ้นที่อยู่ในตลาด NYSE คำสั่งซื้อจะไปที่โบรคเกอร์ โบรคเกอร์ก็จะโทรไปที่ฟลอร์โบรคเกอร์ ก็คือ คนที่อยู่ในห้องเทรดนั้น เพื่อทำการซื้อขาย หุ้นทุกตัวจะมี market specialist หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดประจำอยู่ เพื่อโพสต์ราคาซื้อขาย และทำการจับคู่ซื้อขายให้ […]

BAFS : บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in Uncategorized

บทความเขียนโดย บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือการให้บริการระบบจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยานในท่าอากาศยาน 5 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสมุย ท่าอากาศยานสุโขทัย และท่าอากาศยานตราด ซึ่งสถานีบริการนํ้ามันอากาศยานที่ท่าอากาศยานตราดเปิดให้บริการอย่างเป็น ทางการตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีขอบเขตการให้บริการประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ การจัดเก็บน้ำมันอากาศยานที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน (Aviation Fuel Depot) การส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบโครงข่ายท่อแรงดันสูง (Hydrant Pipeline Network) การให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน (Into- Plane Services)   นอกจากนี้บริษัทมีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการพลังงานผ่านบริษัทย่อย 3 บริษัทประกอบด้วย บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (TARCO) ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อใต้ดิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ให้บริการเก็บรักษาและขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ Multi Product ผ่านท่อใต้ดินจากโรงกลั่นน้ำมันและคลังน้ำมันช่องนนทรีไปยังสถานีบริการน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีบริการน้ำมันอากาศยานดอนเมืองและสิ้นสุดที่คลังน้ำมันภาคพื้นดินบางปะอิน […]

ITEL : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in Uncategorized

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 โดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ (“Reorganization”) ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ILINK”) เพื่อต่อยอดจากธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์สายสัญญาณ และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ILINK มีความเชี่ยวชาญ ผสมผสานกับธุรกิจวิศวกรรมที่ได้จากการดำเนินกิจการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์สายสัญญาณให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างออฟฟิศสำนักงานของผู้ใช้งานและรองรับการพัฒนาและเติบโตของระบบโทรคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งมีความต้องการระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลที่มีเสถียรภาพสูงและสามารถรองรับการรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเอง จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อทำธุรกิจเป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง ซึ่งมีระยะเวลา 15 ปี และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากการทางรถไฟแห่งประเทศไทยให้มีสิทธิที่จะติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสงไปตามเส้นทางรถไฟ เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเป็นเส้นทางที่แตกต่างจากโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่มีอยู่เดิมของผู้ให้บริการรายอื่นๆ โดยภายหลังจากได้รับใบอนุญาตแล้ว บริษัทฯ […]

อาชีพ พ่อค้าหุ้น

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

อาชีพ “พ่อค้าหุ้น” อะไรนะ? มีหลายๆ คนถามผมว่าทำอาชีพอะไร บางทีผมก็ตอบว่าเป็นนักลงทุน หลายครั้งผมก็แอบตอบว่าเป็น “พ่อค้าหุ้น” หลายคนอาจจะสงสัยว่าเจ้าอาชีพนี้มันมีจริงๆ หรือ? ต้องบอกว่ามันมีจริงๆ มันเหมือนกับอาชีพทำธุรกิจซื้อมาขายไป คือ ต้องบอกตัวเอง และต้องรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ ต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าเราเข้ามาในตลาดหุ้นเพื่อค้า ไม่ได้ลงทุน บางทีคำว่า “ลงทุน” กับ “การค้าหุ้น” มันขีดกั้นด้วยเส้นด้ายบางๆ สุดแท้แต่ใครจะกำหนดและมองอย่างไร เพียงแต่คำตอบสุดท้ายของทุกคนที่เข้ามาในตลาดคือ อยากมีกำไร อยากให้เงินงอกเงย อยากสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าการฝากธนาคาร จริงอยู่วันนี้ “พ่อค้าหุ้น” อาจจะไม่ได้เป็นอาชีพที่เราจะสามารถกรอกในใบสมัครงาน หรือเอกสาร ทางราชการต่างๆ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ เพราะบางทีคนรับใบสมัครหรือเอกสารนั้นอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่ ผมเลยตอบแบบเหมาๆ รวมว่า “ทำธุรกิจส่วนตัว” พ่อค้าหุ้น ทำอะไรบ้าง? จริงๆ อยากจะบอกว่ามันเหมือนการทำธุรกิจดีๆ นี่เอง คือ ต้องมองตลาดให้ออกว่าคนต้องการอะไร เช่น วันนี้เราบอกว่าเคสมือถือขายดี แต่ต้องเป็นลายลีลัคคูม่า (มันเป็นรูปหมีน่ารักๆ ที่ 7-11 ให้เราสะสมสะแตมป์ เพื่อแลกซื้อสินค้า) เท่านั้นเพราะคนชอบ มี demand คนต้องการซื้อแน่ๆ […]

ผลตอบแทนจากการลงทุน

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

การลงทุน คือ การที่เราลงทุนลงแรงทำอะไรซักอย่าง เพื่อหวังผลตอบแทนอาจจะในรูปตัวเงิน หรือ ความพึงพอใจ เช่น ลงทุนไปซื้อลูกชิ้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการปิ้งย่าง รถเข็น หรือวางขายบนห้าง เพื่อหวังผลกำไรจากการประกอบธุรกิจ หรือ บางคนลงทุนพร้อมลงแรงตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจในสิ่งที่ตนเองชอบหรือถนัด เพราะความพอใจ โดยไม่ได้คาดหวังกำไรจากการลงทุนมาก คำว่าลงทุน เป็นคำกว้างๆ คำนึง และสามารถใช้ในหลากหลายกรณี มันจึงนำมาสู่รูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย คำถามก็คือ แล้วเราจะเลือกลงทุนอะไรดีหละ ? ซื้อของมาขาย ซื้อทองเก็บไว้ ซื้อเงินดอลล่าห์เก็บเอาไว้โดยคาดว่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงจะทำให้ได้รับผลกำไร ซื้อที่ดิน ซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด ตึกแถว ซื้อกระเป๋าหลุยส์ ซื้อนาฬิกาหายากสะสมไว้ ฯลฯ จะเห็นว่าเราสามารถลงทุนได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความรู้ และความชอบส่วนตัว ยังมีการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน คือ การลงทุนในหุ้น ผมเองเป็นคนที่ชอบการลงทุนในหุ้นมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย กินเวลาตอนนี้ก็ปาเข้าไปสิบกว่าปี เรียกได้ว่า ศึกษาค้นคว้า เพราะหลงใหลในมนต์เสน่ห์ของตลาดหุ้น และอยากเดินรอยตามนักลงทุนระดับโลก เพราะเชื่อว่าเป็นรูปแบบการลงทุนที่ดีและเหมาะสมกับตนเองที่สุด อย่างไรก็ตามการลงทุนในหุ้นอาจจะไม่เหมาะกับทุกคน … ที่ต้องพูดแบบนี้ก่อนเพราะว่า การลงทุนในหุ้นนั้น ต้องมีสิ่งสำคัญก่อน คือ ความรู้ […]

Day Trade กับ TFEX

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

เดย์เทรด (Day Trade) คือ อะไรกันแน่? จริงๆ แล้วมันคือการทำงานของเทรดเดอร์ในแต่ละวัน ตลาดหุ้นเปิด 10:00 – 12:30 น. และเปิดช่วงบ่ายตอน 14.30 – 16.30 น. ก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันของเทรดเดอร์ คือ ผู้ที่หลงใหลในกลิ่นอายของราคาหุ้น กระดานหุ้น การซื้อขายบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือ ที่กระพริบตลอดวัน เป็นมนต์เสน่ห์ให้หลายคนหลงใหล และอยากจะมีอาชีพในการเทรดหุ้น อย่างไรก็ตาม อาชีพนี้เหมือนธุรกิจทั่วๆ ไป มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เต็มไปด้วยอุปสรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสรรคทางด้านอารมณ์ในการโทษตัวเอง คนที่เล่นเทรดแบบรายวัน นอกจากเล่นหุ้นแล้วก็ยังมือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถหยิบมาใช้สร้างผลตอบแทนมหาศาลได้ หนึ่งในนั้นและเป็นที่นิยมคือ TFEX ที่สามารถทำกำไรจากหุ้นได้ทั้งขาขึ้น และขาลง หน้าจอของเทรดเดอร์แต่ละท่านจะมีเครื่องไม้เครื่องมือแตกต่างกัน บางคนมีเป็น 100 เครื่องมือ แต่จะใช้จริงๆ อยู่แค่ไม่กี่อย่างเพราะอาชีพเดย์เทรด เพียงแค่เสี้ยววินาที มันหมายถึงกำไรหรือขาดทุนจำนวนมาก หากเทียบกับการลงทุนรูปแบบอื่น คนที่เล่นเทรดแบบรายวัน ต้องบอกก่อนว่าต้องมีเวลาเฝ้าหน้าจอมากพอ เพราะด้วยข้อจำกัดทางด้านเวลา 5 ชั่วโมงต่อวันในการทำเงิน ดังนั้น การผิดพลาดที่น้อยที่สุดคือสิ่งที่จะพิสูจน์ความสำเร็จ ส่วนใหญ่แล้วเทรดเดอร์หรือนักค้าหุ้น […]

Technical Analysis และช่องโหว่

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีข้อดีมากมาย คือ มันสามารถบอกจังหวะการซื้อขาย และบอกสภาวะตลาดในขณะนั้นได้อย่างถูกต้องตามสภาวะที่แท้จริง และมันไม่เคยโกหกนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ มีแต่เทรดเดอร์บางคนจะหลอกตัวเอง หรือคาดเดาไปเอง ซึ่งมักจะทำให้การเทรดขาดทุนและต้องออกจากตลาดไป อย่างไรก็ตามหากศึกษาศาสตร์นี้ได้อย่างเข้าใจลึกซึ้ง ก็จะพบช่องโหว่ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคมากมายหลายข้อ แต่ข้อหนึ่งและผมว่าค่อนข้างสำคัญมากคือ “ราคาหุ้นไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาด แต่มีมือที่มองไม่เห็น (เจ้ามือ) ทำราคาอยู่” หลายๆ คนนำเอาช่องโหว่นี้มาใช้งานโดยการนำมาสร้างราคาหุ้น และสร้างกราฟให้ดูสวยงามเข้าตามทฤษฏีให้รายย่อยซื้อตามเข้ามาและส่วนมากมักจะเจ็บตัวหลังจากนั้น ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคผมคิดว่าการนำไปประยุกต์ใช้กับการเทรดค่าเงินหรือ FOREX ที่เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดของโลก เพราะมีมูลค่าการซื้อขายสูงมาก ไม่มีคนไหนสามารถปั่นหรือทำราคาได้อย่างแท้จริง ราคาหรือกราฟที่เห็นเป็นไปตาม Demand & Supply ของความต้องการหรือมุมมองของนักลงทุนในค่าเงินนั้นๆ อย่างแท้จริง จึงสามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ค่อนข้างชัวร์และต้องเทรดตามแนวโน้มจริงๆ ไม่สวนทาง รูปนี้เป็นตัวอย่างของกราฟราคาค่าเงินบาท กับ เงินดอลล่าห์สหรัฐครับ อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทไทยเคยถูกโจมตี หรือปั่นราคาในปี 40 ทำให้เศรษฐกิจบ้านเราล่มสลายลง แต่ในปัจจุบันน่าจะมีเสถียรภาพพอสมควรและการทำราคาค่อนข้างจะเป็นไปตามกลไกตลาดมาก หากนำการวิเคราะห์ทางเทคนิคมาใช้กับการเล่นหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นไทยแล้ว ปัจจัยสำคัญนอกจากความรู้ในการอ่านกราฟแล้ว คือ ปัจจัยเรื่องเจ้ามือ หรือคนทำราคาหุ้นแต่ละตัว เราต้องมองให้ออกว่าหุ้นที่เราเข้าไปเล่นนั้นถึงแม้กราฟทางเทคนิคจะออกมาสวยอย่างไรก็ตาม มันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตา หรือ ภาพที่คนสร้างเอาไว้ให้นักลงทุนรายย่อยเข้าไปติดกับได้ เพราะต้องอย่าลืมว่ามีบางคนสามารถทำราคาหุ้นให้ภาพเทคนิคออกมาเป็นรูปอะไรก็ได้หากมีเงิน หรือจำนวนหุ้นที่เพียงพอ ดังนั้นก่อนเข้าเทรดจริง หรือเข้าซื้อหุ้น เช็คกราฟแล้วดูดีก็ต้องอย่าลืมคิดถึงเรื่องเจ้ามือด้วย เพราะเค้าอาจจะเลิกเล่นหุ้นตัวนั้นด้วยการเทขายกระจาด […]

5 ความลับสู่ความสำเร็จในการลงทุน

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, บทความโตโร่

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่ผ่านมาของบริษัท Berkshire Hathaway ที่อเมริกาซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ วอเร็นต์ บัฟเฟ็ต นักลงทุนผู้ซึ่งเปรียบเสมือนฮีโร่ของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าในยุคนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นเค้าเผย 5 เคล็ดลับ ที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในการลงทุนจนเป็นผู้ที่ถือว่าร่ำรวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก เรามาดูกันซิว่าเขามีความลับอะไร? วอเร็นต์ บัฟเฟ็ต เผยว่าห้าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จทุกวันนี้ คือ สนุกกับการลงทุน – ศึกษาเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติ คือ กุญแจสำคัญ ยิ่งคุณรักการลงทุนเท่าไหร่ มันจะทำให้คุณปฏิบัติมากเท่านั้น และจะทำให้คุณเก่งขึ้น เขากล่าวว่า เขาให้ความสนใจกับการลงทุนเสมอ เรียกได้ว่าหายใจเข้าออกเป็นเรื่องหุ้น ซึ่งทำให้เขาอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เด็ก และหุ้นตัวแรกที่เขาซื้อ คือเมื่อตอนอายุ 11 ขวบเท่านั้น (ที่สถาบัน TORO Stock ผมต้องบอกว่าเด็กบ้านเราเริ่มสนใจลงทุนกันตั้งแต่อายุ 14-15 นะครับที่มาเรียน ผมเห็นแววแล้วว่าน่าจะเป็นวอเร็นต์ บัฟเฟ็ต เมืองไทยคนต่อไปแน่นอน) ซึ่งสิ่งที่เขารักพิสูจน์แล้วว่าตลอดระยะเวลา 73 ปีที่ผ่านมาในชีวิตของเขามันทำให้เขาประสบความสำเร็จในวันนี้ ต้องมีครูที่ดี – เขาบอกว่าผู้ที่จะชี้แนะแนวทางการลงทุนที่ถูกต้อง ต้องเป็นครูที่ดี ที่สามารถแนะนำสิ่งที่ดีๆ ให้เขาได้ […]

JAS บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

จากปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าเทคโนโลยี FTTx ประชาชนมีความต้องการใช้มากขึ้นเป็นลำดับ และเนื่องจาก FTTx ใช้ Fiber Optic จึงทำให้บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้สปีดที่สูงได้มากขึ้นถึง 1000 Mb ลูกค้าของ บริษัทฯ จำนวนไม่น้อยมีความต้องการใช้บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วมากกว่า 30/3 Mb บริษัทฯคาดว่าในอนาคตอันใกล้ จำนวนลูกค้า FTTx จะเพิ่มมากขึ้นและใช้สปีดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอีกมาก ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สร้างโครงข่าย (Network) ที่มั่นคงมีเสถียรภาพเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์เป็นของบริษัทฯ เอง จึงได้นำอุปกรณ์ต่างๆของโครงข่าย มาจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure Fund (IFF) ซึ่งบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (3BB) ได้เสนอเรื่อง IFF ตั้งแต่ปลายปี 2556 ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว โดยเห็นว่าบริษัทฯ มีขีดความสามารถที่จะระดมเงินทุนจำนวนมาก มาใช้ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วได้ทันที บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจาก กลต. ต้นปี […]