COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอมเซเว่น ประกอบธุรกิจหลักในการค้าปลีกสินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง โดยธุรกิจของบริษัทเริ่มต้นในปี 2539 จากการเป็นสำนักงานขายสินค้าไอที และร้านค้าปลีกสินค้าไอทีในห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ต่อมากลุ่มผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสินค้าไอที ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรที่เข้าถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ถึงร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ กลุ่มผู้ก่อตั้งจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทขึ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อจำหน่ายสินค้าไอทีในลักษณะขายส่งให้กับร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในขณะนั้น รวมทั้งขายปลีกผ่านหน้าร้านขายของตัวเองภายในห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ต่อมาผู้บริหารของบริษัทเห็นว่าธุรกิจขายปลีกสินค้าไอที มีโอกาสในการเติบโตและมีข้อดีมากกว่าการขายส่ง จึงได้ปรับนโยบายการทำธุรกิจของบริษัท ให้เน้นการขายปลีกสินค้าไอทีมากกว่าการขายส่ง โดยการเพิ่มจำนวนช่องทางร้านค้าขายปลีกให้มากยิ่งขึ้น
ผ่านการขยายสาขาร้านค้าของบริษัทไปยังศูนย์การค้าต่างๆ

ร้านค้าของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ ร้านค้าที่ขายสินค้าไอทีทั่วไป (รวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต) และร้านค้าที่ขายสินค้าแบรนด์ Apple โดยร้านค้าของบริษัทในแต่ละลักษณะมีประวัติความเป็นมา ดังนี้

ร้านสินค้าไอทีทั่วไป

จากนโยบายของบริษัทที่ต้องการเพิ่มช่องทางการขายปลีกไปยังศูนย์การค้าในปี 2552 บริษัทได้ทำการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ร้านค้าขายสินค้าไอทีทั้งหมด ซึ่งในขณะนั้นมีจำนวนประมาณ 100 สาขา จากเดิมที่มีชื่อร้านหลากหลายมาใช้ชื่อร้าน “Banana IT” เหมือนกันทั้งหมดเพื่อให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่จดจำ รวมทั้งปรับภาพลักษณ์และบรรยากาศภายในร้านให้การเลือกซื้อสินค้าไอทีเป็นเรื่อง “กล้วยๆ” ง่ายสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย รองรับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มสุภาพสตรีที่มีแนวโน้มในการใช้งานสินค้าไอทีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และได้เพิ่มหมวดสินค้าไอทีให้มีความหลากหลายครอบคลุมถึงสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต สำหรับร้าน Banana IT บริษัทยังคงเน้นจำหน่ายสินค้าแล็บท็อป และสินค้าที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปเป็นหลัก

bananait

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสาขา Banana IT 137 สาขา Banana Mobile 29 สาขา และ Samsung Shop จำนวน 4 สาขา

 

 

ร้านขายสินค้าแบรนด์ Apple

สินค้าของ Apple ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และสินค้าไอทีนับตั้งแต่การเปิดตัวเครื่องเล่นเพลง iPod ในปี 2544 ต่อเนื่องมาถึงการเปิดตัว iPhone และ iPad ในปี 2550 และ 2553 ตามลำดับ ส่งผลให้การใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินค้าแบรนด์ Apple บริษัทจึงได้เข้าทำสัญญาเป็น Authorized Reseller กับ Apple South Asia (Thailand) Ltd. ในปี 2548 เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ภายใต้ชื่อร้าน iStudio ร้าน iBeat และร้าน U-Store by Comseven โดยร้าน iStudio จะเป็นร้านขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดพื้นที่และการตกแต่งร้านมากกว่าร้าน iBeat และบริษัทจะเป็นผู้บริหารงานร้าน iStudio เองทั้งหมด สำหรับร้าน iBeat นอกจากบริษัทจะดำเนินการเองบางส่วนแล้ว บริษัทยังให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสาขา iBeat ในลักษณะการให้ Franchise เพิ่มเติมด้วย และสำหรับร้าน U Store จะเป็นร้านขายสินค้าแบรนด์ Apple ที่เปิดภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ให้กับนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นว่าศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก Apple ยังมีจำนวนศูนย์บริการน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริการในปี 2555 บริษัทจึงได้เข้าสัญญาเป็น Apple Authorized Service Provider กับ Apple South Asia (Thailand) Ltd. เพื่อเปิดศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple ขึ้นภายใต้ชื่อ “iCare” เพื่อให้บริการซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple ทั้งที่อยู่ในประกันและนอกประกัน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการซื้อสินค้าแบรนด์ Apple จากบริษัท

banait-apple

 

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม ธันวาคม 2558 บริษัทมีสาขาร้าน iStudio จำนวน 34 สาขา ร้าน iBeat จำนวน 61 สาขา (เป็นร้าน iBeat ในลักษณะ Franchise จำนวน 15 สาขา) ร้าน U Store 32 สาขา และศูนย์ iCare 20 8สาขา โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่มีจำนวนสาขาร้าน iStudio ร้าน iBeat และศูนย์บริการ iCare ที่ได้รับการรับรอง มากที่สุดในประเทศไทย

 

it-stuffs

com7 - revenue

รายได้หลักมาจากการขายโน๊ตบุ๊ค และมือถือ

 

ร้านค้าของทางบริษัท COM7 มีรูปคงไม่ต้องบรรยายมากนะครับ เพราะร้านค้าเค้าอยู่ทั่ว กทม.

apple-com7

ร้านขายมือถืออย่าง SamSung ก็ของ COM7

samsung-com7

 

นักลงทุนคนไหนชอบหุ้นเติบโต กลุ่มค้าปลีก หุ้นตัวนี้ก็ไม่ควรพลาดที่จะพิจาณาเพิ่มเข้าพอร์ตลงทุน

 

กดดูราคาหุ้นได้ที่

http://www.torolimited.com:8080/chart/go.php?stock=com7

 

 

บทความเรียบเรียงโดย อ.โตโร่

คอร์สอบรมหุ้นสำหรับมือใหม่ คลิ๊กที่นี่

รับความรู้สดใหม่ด้านการลงทุนทุกวัน อธิบายด้วยภาษาฟังเข้าในง่าย สมัครที่นี่