CPL บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นโรงงานฟอกหนังครบวงจร คือเริ่มตั้งแต่นำหนังวัวดิบหมักเกลือ?? นำมาฟอกผ่านขั้นตอนการผลิตที่ต้องอาศัยความชำนาญและ ประสบการณ์? เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ? คือหนังวัวฟอกสำเร็จรูป? ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตรองเท้าหนัง กระเป๋าหนัง? และผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทุกประเภท ที่ใช้หนังสัตว์เป็นส่วนประกอบ? สำหรับหนังฟอกสำเร็จรูปของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. หนังผิว (Cow Nappa : CN)? เป็นหนังฟอกสำเร็จรูปประเภท Full grain Leather

2. หนังท้อง? (Cow Split? 😕 CS) เป็นหนังฟอกสำเร็จรูปประเภท Suede split

3.? หนังฟอกกึ่งสำเร็จรูป (Wet Blue)

สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ขายให้กับโรงงานผลิตรองเท้า ซึ่งเป็น Brand name ชั้นนำของโลก อาทิเช่น Nike, Adidas, Timberland, Mark & Spencer, Marc Steven, Lacost,? Rockport ?และ อื่น ๆ ซึ่งต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง ทำให้ต้องให้ความสำคัญในการผลิตทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตหนังฟอกรายใหญ่จากต่างประเทศได้

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก). ตลาดสำหรับเครื่องหนังสำเร็จรูปยังคงเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม แต่ในปี 2552 ตลาดนี้อยู่ในจุดที่แทบจะเรียกได้ว่าหยุดนิ่งและกล่าวได้ว่าอยู่ในภาวะซบเซา? แม้ว่าในปี 2553 จะมีตัวบ่งชี้ที่ดีว่าเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง การผลิตรองเท้าหนังทั่วโลกลดลงเนื่องจากความเคลื่อนไหวในตลาดรองเท้าผ่อนแรงลง ทำให้ผู้ผลิตรองเท้ายี่ห้อดัง ๆ ทั่วโลกลดจำนวนสินค้าคงคลัง ซึ่งการลดจำนวนสินค้าคงคลังและพยายามรักษาให้อยู่ในระดับต่ำส่อเค้าให้เห็นว่าการสั่งซื้อครั้งต่อ ๆ ไปจะน้อยลงด้วยเช่นกันและการชำระเงินจะถูกยืดเวลาออกไปให้นานที่สุด สินค้าที่เมื่อก่อนเคยถือว่าคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ปัจจุบันถูกปฏิเสธเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง อุตสาหกรรมรองเท้าทั่วโลกเข้าสู่ภาวะหยุดนิ่ง ไม่มีการคาดหวังถึงการเติบโต และปล่อยวางกับผลกำไรจากการขายที่ลดลง

โรงฟอกหนังแนวอนุรักษ์นิยมสามารถทำรายได้ได้ดีหากไม่ได้ตั้งเป้าไว้สูงเกินไป ในช่วงที่ตลาดอยู่ในภาวะซบเซานี้ การลดความเสี่ยงด้วยการกระจายความเสี่ยงออกไป สร้างเครือข่ายเพื่อความปลอดภัยด้วยการหาผู้ซื้อหลายๆ รายย่อมเป็นการดีกว่าจะฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่ผู้ซื้อเพียงรายเดียว ปัจจุบันตลาดมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาซึ่งเน้นปริมาณ ในตลาดเฉพาะกลุ่ม? หลักการผลิตให้น้อยพร้อมด้วยคุณภาพที่ดีและการจัดส่งตรงเวลาจะทำให้มีความเสี่ยงน้อยลง

ปัจจุบันกุญแจสำคัญในการจัดหาหนังคือความรวดเร็วในการจัดส่ง, ความน่าเชื่อถือในด้านความตรงต่อเวลา และคุณภาพในการจัดส่ง ภูมิศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของบริษัทฯ ในประเทศไทย เป็นปัจจัยที่ทำให้จัดส่งไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เร็วกว่าประเทศอื่น ๆในเอเชีย หนึ่งในปัจจัยบวกของประเทศไทย คือเป็นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแง่ของตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สินค้าส่งออกจากประเทศไทยสามารถส่งไปได้ทั้งอินโดจีนและอินโดนีเซียในเวลาที่สั้นกว่าส่งจากประเทศจีน ?การจัดหาภายในประเทศนี้ยังคงเป็นความต้องการอยู่? ?แต่ปัจจุบันไม่ใช่จุดแข็งที่น่ากลัวนักเนื่องจากความสามารถในการผลิตหนังในประเทศทั้ง 2 กลุ่มนี้ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการหนังในสภาพตลาดตามปกติ ดังนั้นการจัดหาหนังจากประเทศที่ใกล้ที่สุดคือ ประเทศไทยยังคงเป็นที่ต้องการและมีศักยภาพสูงมาก ปัจจัยบวกอีกข้อหนึ่งคือประเทศไทยมีอุตสาหกรรมหนังที่พัฒนาดีที่สุดในภูมิภาคด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาล หมายความว่าโรงฟอกหนังในประเทศไทยจะไม่ประสบปัญหาขาดแคลนสารเคมีและวัตถุดิบที่นำเข้าดังเช่นประเทศอื่น ๆในเอเชีย

(ข).? การรักษาฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งนั้น แผนกการตลาดของบริษัทฯ จัดให้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายป้อนแก่ตัวแทนทั่วโลก ตัวแทนบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกามีฐานที่แข็งแกร่งในการล็อบบี้ให้ได้โครงการต่าง ๆ และมีผลงานดี ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี สำนักงานในประเทศจีนกับผู้ผลิตไม่สามารถส่งออกได้ ปัจจุบันกำลังย้ายไปสู่ตลาดภายในประเทศจีน สำนักงานในประเทศเวียตนามกำลังทำให้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นในประเทศเป็นเงินทุนโดยได้ผู้ซื้อใหม่ ๆ ที่ไม่ชอบสินค้าจากประเทศอินโดนีเซียได้มากขึ้น ตัวแทนในประเทศอินโดนีเซียก่อตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซียมา 2 ทศวรรษแล้วซึ่งถือว่าสำคัญเพราะอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพในด้านการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งหมดนี้ด้วยประสบการณ์มากมายในการจัดการตลาดทั่วโลกได้พิสูจน์แล้วและจะพิสูจน์ให้เห็นต่อไปว่าเป็นการรวมตัวอันอย่างดีเยี่ยม

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าบริษัทฯ สามารถรุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนไว้ทุกส่วนเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ใจกลางประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีนตอนใต้ ทีมงานต่างประเทศของบริษัทฯ ในอเมริกา จีน เวียตนาม และอินโดนีเซียได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ในตลาดได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *