CTW บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

จรุงไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 10 ล้านบาทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง กลุ่มนักลงทุนชาวไทย และนักลงทุนชาวไต้หวัน คือ Walsin Lihwa Electric Wire & Cable Corp. และ PEWC? ต่อมาบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2518 โดยจัดอยู่ในหมวดกลุ่มเครื่องไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machinery)

PEWC ซึ่งเป็นบริษัทแม่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักอยู่ในประเทศไต้หวัน มีธุรกิจหลัก? คือการผลิตสายเคเบิ้ล ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเซีย และอเมริกาเหนือ

บริษัทแม่ และบริษัทฯ ดำเนินกิจการหลักเป็นลักษณะเดียวกันคือ การผลิตและจัดจำหน่ายสายไฟฟ้า และสาย?? เคเบิ้ล? แต่ได้แบ่งส่วนงานทางภูมิศาสตร์กันอย่างชัดเจน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย? 5? บริษัท และบริษัทร่วม 1? บริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถแบ่งสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ ออกได้เป็นสามกลุ่มหลัก ตามลักษณะของธุรกิจ?? ดังนี้

กลุ่มที่ 1???? :???? กลุ่มการผลิต ได้แก่ จรุงไทย, SFO , SPEWC, PTEWC และ Shanghai Yayang

กลุ่มที่ 2???? :???? กลุ่มธุรกิจเพื่อการลงทุน ได้แก่ ?CTW Beta

กลุ่มที่ 3???? :???? กลุ่มธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ได้แก่ LOXPAC

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในกลุ่มการผลิตของบริษัทฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ลวดทองแดงอาบน้ำยา ซึ่งจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ภาคเอกชนและส่งออกต่างประเทศ ส่วนสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล และสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ส่วนใหญ่จำหน่ายให้แก่หน่วยงาน ภาครัฐวิสาหกิจผู้ดูแลกิจการสาธารณูปโภคเป็นหลัก เช่น? กฟผ ?กฟภ? และ กฟน รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปแล้วได้แก่ บมจ. ทีโอที เป็นต้น

บริษัท LOXPAC เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานด้านบริการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึง โทรสาร โทรศัพท์สาธารณะ วิทยุติดตามตัว โทรศัพท์เคลื่อนที่ ศูนย์เครือข่ายสัญญาณ อินเตอร์เน็ต เคเบิ้ลทีวี ในเขตการค้าและเศรษฐกิจพิเศษ ( Free Economic and Trade Zone ) ของประเทศเกาหลีเหนือ? บริษัทฯ ได้ร่วมก่อตั้งบริษัท? NEAT & T (North East Asia Telephone & Telecommunications Co.) เป็นผู้ประกอบการในเขตการค้าและเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศเกาหลีเหนือ เมื่อปี 2539 โดยร่วมลงทุนกับ KPTC (Korea Postal & Telecommunications Co.) NEAT&T มีผลกำไรจากการดำเนินงานนับตั้งแต่ก่อตั้ง โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2548, 2549, 2550, 2551 และ 2552 มีการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน ????0.60, 0.48, 0.41, 0.37 และ 0.37 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของ CTW ได้ที่นี่ครับ

One thought on “CTW บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าอลูมิเนียม สายไฟฟ้าทองแดง สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแรงดันต่ำ-แรงดันสูง สายโทรศัพท์ สายเคเบิ้ล สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง และลวดทองแดงอาบน้ำยา แต่ตอนนี้ 5,200 เหรียญเรียกว่าเท่าตัวกันเห็นๆ แล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะ
    ก็มีกำไรจากส่วนต่างราคาในสต๊อกบานตะไท ยิ่งถ้าดูผลประกอบการ 9 เดือนที่ผ่านมาก็ต้องตาหูเหลือก 800% แล้วมูลค่า Book value ก็ยัง สูงโด่งระดับ 9 บาท ด้วยพาร์ที่ 5 บาท เพราะฉะนั้น ราคาหุ้นตรงนี้มองในมุมไหนก็เป็นของถูก จนถึงขั้นถูกเกินไป แนวโน้มเทคนิค มีสัญญาณดี๊ดี มองเป้าหมายต้านหน้าไปถึง 7 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *