DCON บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.dconproduct.com

นายต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการ
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร

  • บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน (ชำระเต็ม) 40 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โดยมีโรงงานตั้งอยู่ใน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
  • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2547 มีมติให้บริษัทแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และ เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 200 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญชนิดเดียว จำนวน 40 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และแก้ไขชื่อจาก ?บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด? เป็น ?บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)? หุ้นของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้เป็น? หลักทรัพย์อนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่? 21? กันยายน? 2547? สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 3300/57? ตึกช้างอาคารบี? ชั้น 8?? ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล? เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัท? คือ
1. บริษัท อรดา จำกัด (?อรดา?) ซึ่งถือหุ้นโดยทางตรง 99.99% ในบริษัท เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2547 ซึ่งประกอบธุรกิจขายบ้านเดี่ยวสร้างเสร็จพร้อมอยู่อาศัยและให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปขนาดย่อม (Mini Factory) โดยเป็น? โครงการในลักษณะ Factory Land ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2532 ?สำนักงานตั้งอยุ่เลขที่ 41 หมู่ 4 ถนนลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

2.? บริษัท ร่มโพธิ์ โปรดักส์ จำกัด (?ร่มโพธิ์?)?? ซึ่งถือหุ้นโดยทางตรง?? 66.67 %?? ในบริษัท?? เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม?? 2547?? ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้น ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน?? ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่?? 12?? กันยายน?? 2538

บริษัทมีนโยบายแบ่งการดำเนินงานตามกลุ่มธุรกิจผ่านบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเด่นชัด ซึ่งการดำเนินงานของแต่ละบริษัทจะไม่ซ้ำซ้อน และมุ่งหวังการสนับสนุน เกื้อกูลและเอื้อประโยชน์อย่างสูงสุดทางธุรกิจต่อกัน โดยบริษัทประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ในขณะที่บริษัท อรดา จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เน้นธุรกิจขายและให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปขนาดย่อมและสร้างบ้านพักอาศัยสร้างเสร็จพร้อมอยู่ ?และบริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้น ในภาคเหนือ

บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงในการขยายธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ดีเลิศ ตรงต่อเวลา โดยบริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายในธุรกิจแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและผลิตภัณฑ์ใหม่ บล็อคกันความร้อน ?ดีคอนบล็อค? ?จากกำลังการผลิตที่ได้ขยายเพิ่มขึ้นมาตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเพื่อรองรับกับการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งส่งผลโดยตรงกับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนที่จะพัฒนาปรับปรุงองค์กร ระบบงานผลิตและขาย รวมทั้งระบบขนส่งสินค้า เพื่อเพิ่มอัตราผลกำไรและเตรียมรองรับกับภาวะอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างหดตัวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในบริษัท อรดา จำกัด บริษัทยังคงมุ่งเน้นธุรกิจขายและให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปขนาดย่อมและยังมีแผนขยายไปสู่การสร้าง บ้านเดี่ยวเพื่อรองรับกับแรงงานและชุมชนที่ขยายตัวมากขึ้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

One thought on “DCON บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    หุ้นแอบชอบ DCON ห้ามติดใจนะสำหรับหุ้นแอบชอบ เพราะการติดใจจะทำให้ท่านติดลมแล้วท่านอาจจะติดหุ้นได้ เพราะฉะนั้นท่านต้องแอบชอบ แอบซื้อ และแอบขายเท่านั้น สำหรับ DCON รับสร้าง ตกแต่งบ้านนั้นเรียกว่ากำลังน่าสนใจ หุ้นกลุ่มนี้วิ่งกันเป็นว่าวตีคู่กันไม่เว้นวันพร้อมๆ กับ PREB ที่เป็นอย่างนั้น เพราะราคาหุ้น Under value มานานทั้งๆ ที่ผลประกอบการโตแรงๆ อย่าบอกใคร Book value 3.32 บาทยังไม่นับรวมการประเมินอนาคตเลยก็จัดว่าสูงกว่าราคากระดานแล้ว ส่วน Q1 ผ่านไปประกาศกำไรโต 4 เท่าตัว หุ้นแบบเนียะได้แต่แอบตีราคาว่าใกล้ๆ 4 บาทเลยก็ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *