ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

ERW ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาและดำเนินธุรกิจโรงแรมที่สอดคล้องกับทำเล สถานที่ตั้ง และกลุ่มเป้าหมาย เป็นธุรกิจหลัก ปัจจุบันรวม 10 โครงการ โดยมีธุรกิจอื่นได้แก่ ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า อาคารสำนักงาน และร้านค้า รายละเอียดตามประเภทของธุรกิจต่าง ๆ ที่ดำเนินงานแล้ว มีดังนี้

 

1) ธุรกิจโรงแรม
ดำเนินงานแล้ว
-? โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
-? โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ
-? เรเนซองซ์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา
-? โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดยแมริออท กรุงเทพ
-?? ซิกส์เซ้นส์ แซงชัวรี่ ภูเก็ต
-? โรงแรมฮอลิเดย์อิน พัทยา
-?? โรงแรมไอบิส พัทยา
-?? โรงแรมไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง ภูเก็ต
-?? โรงแรมไอบิส กรุงเทพ สาทร
-?? โรงแรมไอบิส สมุย บ่อผุด
-?? โรงแรมไอบิส กรุงเทพ นานา
-?? โรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ
-?? โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซค์
ระหว่างพัฒนา
-?? โรงแรมไอบิส หัวหิน
-?? โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส สยาม

2) ธุรกิจอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า
– อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
– อาคารเอราวัณ แบงค็อก

สัดส่วนรายได้มาจากโรงแรม 5 ดาวในกรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ถึง 72%

เป้าหมายการประกอบธุรกิจ
บริษัทมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจการพัฒนาและลงทุนโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย โดยมี? 3? กลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจดังนี้
1.?? ?ทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน : พัฒนาทรัพย์สินให้ตรงกับความต้องการอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ? เพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุด
2.?? ?ทรัพย์สินที่จะพัฒนาในอนาคต : มุ่งพัฒนาและลงทุนในธุรกิจโรงแรมและ รีสอร์ทตรงตามความต้องการของลูกค้า และมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงการกระจายความเสี่ยงของรายได้อย่างเป็นระบบ และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
3.?? ?สร้างปัจจัยสนับสนุนความมั่นคงและเจริญเติบโตที่ยั่งยืน โดยการสร้างและพัฒนาระบบบริหารงานด้านต่างๆ ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมุ่งเน้นที่ทักษะในการทำงาน สร้างฐานข้อมูลความรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจ และวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *