ILINK บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.Interlink.co.th

นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2538 และรับโอนย้ายธุรกิจ Cabling System ของบริษัทแม่ (บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล (1987) จำกัด) มาเพื่อมุ่งเน้นธุรกิจสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม โดยเป็นบริษัทแรกที่นำเทคโนโลยีสาย LAN มาเผยแพร่ในประเทศไทยจนปัจจุบันเป็นที่ใช้แพร่หลายกันโดยทั่วไป ต่อมาเมื่อตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการขยายตัว ส่งผลให้บริษัทฯ เพิ่มประเภทสินค้าและยี่ห้อสินค้าจนมีความหลากหลายครบวงจร โดยเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้ขยายสาขาและศูนย์กระจายสินค้าไปยัง 3 ภูมิภาคหลัก ได้แก่ ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ภาคใต้ (อ.หาดใหญ่) ภาคอีสาน (จ.ขอนแก่น) และมีโครงการจะเปิดสาขาภาคตะวันออกในจ.ระยอง อีกด้วย? ปัจจุบันบริษัทฯ มีคู่ค้าและตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ได้แก่ บริษัทค้าคอมพิวเตอร์ ผู้รับเหมาติดตั้ง และร้านค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมากกว่า 6,000 บริษัท รวมทั้งในต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนลาว และเวียดนามอีก 4 บริษัท

ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 2 ธุรกิจ และอีก 1 บริษัทลูก ได้แก่

 • ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (DISTRIBUTION)

เป็นธุรกิจหลัก และบริษัทฯ เป็นผู้นำอันดับ 1 โดยเป็นผู้นำเข้า (IMPORTER) และผู้จัดจำหน่าย (DISTRIBUTOR) สินค้าสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (Cabling) ยี่ห้อติดอันดับต้นของโลก ได้แก่ LINK, AMP, INTERLINK และ 19? GERMANY EXPORT RACK อีกทั้งยังมีความหลากหลายและครบวงจรของสินค้า ได้แก่ สาย LAN, สายไฟเบอร์ออฟติก, สายโทรศัพท์, สายเคเบิ้ลกล้องวงจรปิด (CCTV), เครื่องมือเข้าหัวและทดสอบ, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า (MEDIA CONVERTER), ตู้ 19? GERMANY EMPORT RACK, ขั้วต่อสายทุกชนิดและอุปกรณ์การติดตั้งที่เกี่ยวข้องกับสายสัญญาณทุกชนิด โดยปัจจุบัน บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดของประเทศไทย

 • ธุรกิจวิศวกรรมวางระบบสายไฟเบอร์ออฟติกและสายเคเบิ้ลทุกชนิด (ENGINEERING)

เป็นธุรกิจรับออกแบบและ/หรือติดตั้งระบบสายไฟเบอร์ออฟติกและสายเคเบิ้ลทุกชนิด โดยมุ่งเน้นเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการความเชี่ยวชาญสูง เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับลูกค้าของธุรกิจจัดจำหน่าย และด้วยบุคลากร ความชำนาญ และผลงานที่มีคุณภาพ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้วางระบบสายไฟเบอร์ออฟติกและสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์ให้โครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนมากมาย อาทิ สนามบินสุวรรณภูมิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ฯลฯ

 • บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (INTERLINK TELECOM)

เป็นบริษัทลูกที่ตั้งขึ้นมา เพื่อมุ่งศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสายเคเบิ้ลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอันจะก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ เสริมธุรกิจของบริษัทแม่ โดยได้ศึกษาเทคโนโลยีของสายเคเบิ้ลใต้ทะเล? สื่อผสมไฟฟ้าแรงสูงกับไฟเบอร์ออฟติกใต้ทะเล (Composite Submarine Cable) จนทำให้บริษัทแม่ได้เข้าไปรับงานก่อสร้างสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ทะเล (Submarine Cable) ชนิดสื่อผสมไฟฟ้าแรงสูงและสื่อสาร เพื่อจ่ายระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารให้แก่เกาะสีชังเกาะล้าน จ.ชลบุรี และเกาะปูยู เกาะยาว จ.สตูล

บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80 ล้านบาทและ 100 ล้านบาทตามลำดับ และด้วยวิสัยทัศน์ที่จะต้องเป็น ?ผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจสายเคเบิ้ล (The Number 1 Cabling Company)? โดยมีเป้าหมายทางธุรกิจที่ต้อง ?เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน? ทำให้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรมาโดยตลอด และจากผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับรางวัล SET Award ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึง 2 ปีซ้อนในปี 2548 และปี 2549 รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น (Good Governance) ของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (2546) และรางวัลเกียรติยศ สำหรับผู้ประกอบการไทย Bai Pho Business Awards by Sasin ในปี 2551

ปัจจุบัน บริษัทฯ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยใช้ชื่อ ILINK

สัดส่วนรายได้

แสดงโครงสร้างรายได้???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(หน่วย: ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ ปี 2551 ปี 2550 ปี 2549
รายได้ % รายได้ % รายได้ %
ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และสื่อสาร 707.00 65.37 581.00 67.83 568.71 57.33
ธุรกิจวิศวกรรมวางระบบข่ายสายและไฟเบอร์ออฟติก 374.54 34.63 275.53 32.17 423.31 42.67
รวม 1,081.54 100 856.53 100 992.02 100

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

ผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจสายเคเบิ้ล (The Number 1 Cabling Company)

ภารกิจ (MISSION)

ผู้จัดจำหน่ายอันดับ 1 ในธุรกิจสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

ผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรม FIBER OPTIC ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

ผู้บุกเบิกนวัตกรรมสื่อผสม (ไฟฟ้าและสื่อสาร) และการประยุกต์ใช้งานข่ายสายทุกรูปแบบ

เป้าหมาย (OBJECTIVE)

เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ปฎิญญา (COMMITMENT)

สินค้าคุณภาพ : คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ มาจำหน่ายและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของงานโครงการ

ราคาถูกกว่า???? : เน้นส่งเสริมมาตรการราคาถูกกว่าบนมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน

บริการที่ดีกว่า : บริษัทฯ สัญญาให้บริการที่ดีกว่า แก่ลูกค้าในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)

รุกต่อเนื่อง?? พัฒนาธุรกิจ? รักษาความเป็นผู้นำ

นโยบายธุรกิจ (BUSINESS POLICY)

 1. รุกต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด
 2. รุกขยายส่วนแบ่งตลาดและโอกาสทางธุรกิจ อีกทั้งขยายตลาดในต่างจังหวัดให้กว้างขวางและจริงจัง
 3. รุกขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และกลุ่มพิเศษต่างๆ โดยรักษาลูกค้าที่ดีไว้ตลอด
 4. รุกโครงการวิศวกรรมที่มีโอกาสและมีความได้เปรียบสูง
 5. พัฒนาธุรกิจโดยขยายธุรกิจให้ครอบคลุมประเภทของสายเคเบิ้ลทุกชนิด
 6. พัฒนาธุรกิจข่ายสายที่เน้นความชำนาญ ความเชี่ยวชาญพิเศษ และความรับผิดชอบสูง
 7. รักษาความเป็นอันดับ 1 ในธุรกิจสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และสื่อสาร
 8. รักษาบริการที่ดีกว่าด้วยความซื่อสัตย์ ตรงเวลา และรับผิดชอบ
 9. รักษาระดับการจัดการที่ดีขององค์กรโดยการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ

ภาพลักษณ์องค์กร (IMAGE)

 1. The Number 1 Cabling Company
 2. บริษัทแรกที่นำเทคโนโลยีสาย UTP มาเผยแพร่ในประเทศไทย
 3. คิดถึง Cabling คิดถึง INTERLINK
 4. อินเตอร์ลิ้งค์? ครบเครื่องเรื่อง CABLING

งบการเงิน ข้อมูลทางการเงิน มูลค่าตลาด

งบการเงิน ข้อมูลทางการเงิน มูลค่าตลาด

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟหุ้นย้อนหลัง

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟหุ้นย้อนหลัง

ข่าวของอินเตอร์ลิงค์ ทั้งหมด

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *