ITD บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์, 2034/132-161 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2716-1600
เบอร์โทรสาร 0-2716-1488
เว็บไซด์ WWW.ITD.CO.TH

จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมพ.ศ. 2501 ในนามบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์? คอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท โดยมีผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนายแพทย์ชัยยุทธ? กรรณสูต ชาวไทย และ ?Mr. Giorgio Berlingieri ชาวอิตาเลียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ดำเนินธุรกิจรับจ้างก่อสร้างทั่วไป

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 บริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชา นุญาต ให้เป็นบริษัทภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ (Royal Patronage by the? King) และโปรดเกล้าพระราชทานครุฑพ่าห์? ให้เป็นศักดิ์และศรี? จวบจนถึงปัจจุบัน

บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่? 24? มีนาคม?? พ.ศ. 2537? และเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานโครงการก่อสร้างให้เสร็จทันเวลา? และได้คุณภาพสูง จนปรากฏเป็นที่ยอมรับของเจ้าของงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 1400? ISO 14001? ISO 9001? และ ISO 9002? ในโครงการสำคัญๆ ดังนี้

 • ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย? อ. วิหารแดง? จ. สระบุรี
 • โรงงานประกอบโครงเหล็ก จังหวัดสมุทรปราการ
 • โรงงานประกอบโครงเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 • โครงการรถไฟฟ้า บีทีเอส ของกรุงเทพมหานคร
 • โครงการรถไฟฟ้ามหานครของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 • โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง? ขั้นที่ 2 ระยะที่ 1
 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่? ช่วงภาชี ? มาบกะเบา และช่วงบ้านภาชี ? ลพบุรี
 • โครงการจ้างเหมาฯ ขุด-ขนดิน และถ่านหินลิกไนต์ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัทอิตาเลียนไทย? ดีเวล๊อปเมนต์? จำกัด? (มหาชน)

ณ ปัจจุบัน? บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจ? ซึ่งสามารถแบ่งสายงานได้ 9 ด้านดังนี้ :-

1. งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน? อาคารชุด? ตึกสูง? และโรงแรม

2. งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

3. งานวางท่อระบบขนส่ง

4. งานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน? ทางรถไฟ? สะพาน และระบบทางด่วน

5. งานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล

6. งานก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์? อุโมงค์?? และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

7. งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่และถ่านหิน

8. งานด้านโครงสร้างเหล็ก

9. งานด้านระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม

บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

สายธุรกิจ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ของบริษัท อิตาเลียนไทย? ดีเวล๊อปเมนต์? จำกัด

(มหาชน) ณ วันที่? 31? ธันวาคม? พ.ศ. 2552? แบ่งได้ดังนี้

1. สายงานการก่อสร้างและงานระบบสาธารณูปโภครวมถึงสายธุรกิจที่สนับสนุนสายงานการก่อสร้าง

2.? สายงานการลงทุนของบริษัทในด้านอื่นๆ เช่น กิจการอสังหาริมทรัพย์และสายงานสินค้าอุปโภคและบริโภค

One thought on “ITD บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)”

 1. น้องสาว says:

  เพื่อนทำงานอยู่ที่อินเดีย สร้างเขื่อน อยากให้ทางบริษัทปรับปรุงแม่ครัวเรื่องการทำอาหาร รับประทานไม่ได้เลยทั้งรสชาติและคุณภาพและสุขอนามัยของแม่ครัวบางคน ทำงานมาเหนื่อยแต่ต้องมาเจออาหารที่รับประทานไม่ได้ คุณภาพงานจะไม่เกิดครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *