ITEL : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย

toro-author

 

itel-logoบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 โดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ (“Reorganization”) ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ILINK”) เพื่อต่อยอดจากธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์สายสัญญาณ และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ILINK มีความเชี่ยวชาญ ผสมผสานกับธุรกิจวิศวกรรมที่ได้จากการดำเนินกิจการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์สายสัญญาณให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างออฟฟิศสำนักงานของผู้ใช้งานและรองรับการพัฒนาและเติบโตของระบบโทรคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งมีความต้องการระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลที่มีเสถียรภาพสูงและสามารถรองรับการรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่

โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเอง จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อทำธุรกิจเป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง ซึ่งมีระยะเวลา 15 ปี และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากการทางรถไฟแห่งประเทศไทยให้มีสิทธิที่จะติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสงไปตามเส้นทางรถไฟ เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเป็นเส้นทางที่แตกต่างจากโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่มีอยู่เดิมของผู้ให้บริการรายอื่นๆ โดยภายหลังจากได้รับใบอนุญาตแล้ว บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Interlink Fiber Optic Network) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นโครงข่ายภาคเอกชนที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด และเริ่มเปิดดำเนินการให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสงภายใต้ชื่อโครงข่าย Interlink Fiber Optic ในเดือนมิถุนายน 2556

itel-link

โครงข่าย Interlink Fiber Optic ของบริษัทฯ เป็นโครงข่ายซึ่งผสมผสานระหว่างโครงข่ายหลักตามเส้นทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งเส้นทางหลัก เส้นทางสำรองและเส้นทางย่อยตามเส้นทางถนนผ่านเสาไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อเข้าถึงลูกค้า ทำให้การเชื่อมต่อข้อมูลด้วยโครงข่ายของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ สามารถให้บริการครอบคลุม ตั้งแต่ Interlink MPLS IP-VPN, Interlink Wavelength และ Interlink Dark Fiber ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในกิจการเพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคมทุกรูปแบบ โดยสามารถสื่อสารสัญญาณข้อมูล (Data) ภาพ (Video) เสียง (Voice) และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท (Internet) โดยมีทีมวิศวกรดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และตลอด 365 วัน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบริการของบริษัทฯ สามารถตอบสนองการส่งผ่านข้อมูลและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด และสามารถตรวจสอบสถานะของโครงข่ายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถป้องกันหรือแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที จึงทำให้โครงข่าย Interlink Fiber Optic สามารถให้บริการได้ด้วยมาตรฐานและคุณภาพบริการ (Service Level Agreement) ที่ระดับไม่ต่ำกว่า 99.9% โดยโครงข่ายของบริษัทฯ ยังครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย (ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 โครงข่ายของบริษัทฯ ให้บริการครอบคลุม 75 จังหวัดทั่วประเทศ) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. ในการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปยังต่างประเทศ เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ส่งผลทำให้บริษัทฯ สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายต่อไปยังพันธมิตรในแถบอาเซียน เช่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม พม่าและลาวได้

บริษัทฯ ยังได้ต่อยอดธุรกิจ โดยให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) เพื่อนำเอาประโยชน์ของการมีโครงข่ายใยแก้วนำแสงทั่วประเทศมาเป็นจุดขายซึ่งครอบคลุมการให้บริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ พื้นที่เซิร์ฟเวอร์เสมือน และศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉิน (Disaster Recovery) แก่องค์กรต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยดาต้าเซ็นเตอร์ของบริษัทฯ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นดาต้าเซ็นเตอร์โดยเฉพาะ และได้ออกแบบและก่อสร้างตามข้อกำหนดของ Data Center ประเภท TIER 3 (รายละเอียดในข้อ 2.2.3 บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์) โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด

บริษัท ITEL เป็นบริษัทลูกของ ILINK ที่ถูกเข็ญเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อแยกส่วนธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นโดยรวม เพราะผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงทุนได้ระหว่างบริษัทแม่ หรือลูก หากลูกทำได้ดีกว่าราคาหุ้นลูกก็จะวิ่งได้ดีกว่า เพราะหลายๆ กรณีที่บริษัทมีบริษัทลูกแต่ราคาหุ้นไม่สะท้อนภาพของบริษัทลูกเท่าที่ควร ดังนั้น การนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ถือได้ว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ไกลขึ้นของผู้บริหาร

FACT SHEET ของบริษัทสามารถเข้าไปอ่านได้ที่นี่

itel-revenue

รายได้ของบริษัทถูกแบ่งออกเป็นสามหมวด หลักๆ จะอยู่ที่การให้บริการโครงขายและการติดตั้งเพราะเป็นรายได้รวมกันถึง 90% ของรายได้รวม

ราคา IPO ของหุ้นตัวนี้อยู่ที่ 5.20 บาท คิดเป็น P/E 49 เท่า เคาะราคามาได้ค่อนข้างสูงทีเดียว หากแต่นักลงทุนยอมซื้อเพื่อการเติบโตของมูลค่าหุ้น เปิดวันแรกราคา 7.50 และระหว่างวันยืนได้ที่ 8 บาท กว่าๆ ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ต้องเรียกว่าย่ำแย่ เนื่องจากช่วงนี้ตลาดหุ้นลดลงต่อเนื่องกว่า 8 วันติดต่อกันร่วงลงร้อยกว่าจุด

ITEL ค่อนข้างโชคดีที่เริ่มซื้อขายวันแรกตอนตลาดหุ้นเริ่มดีดตัวกลับเป็นวันที่สอง น่าจะทำให้ผู้บริหารรวมถึงผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ยิ้มกันออกบ้าง

itel

สำหรับรายย่อยที่ไม่ได้หุ้นจอง ผมก็ไม่อยากจะแนะนำให้เข้าไปเก็งกำไรกันสักเท่าไหร่ เพราะคนต้นทุนที่ 5.20 บาท พร้อมจะขายได้ทุกราคาอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนศึกษาถึงการเติบโตของบริษัทและชอบธุรกิจด้านสายส่งโทรคมนาคมแล้วหละก็ ITEL ก็เป็นอีกตัวที่น่าศึกษาลงทุน

ทิ้งท้าย นักลงทุนจะสังเกตุว่าหุ้นส่วนใหญ่ราคาที่เข้ามาซื้อขายวันแรกมักจะสูงกว่าราคาจอง ปกติแล้วต้องมากกว่า 100% ถ้าเป็นหุ้นที่ฮอตฮิต หลายๆ คนรู้จัก แต่ ITEL ทำได้ 56.73% ก็ถือว่าไม่ได้แย่มาก หากอยู่ในสภาวะตลาดแบบนี้

นักลงทุนท่านใดได้หุ้นจองไปก็สามารถขายทำกำไรในระยะสั้นนี้ได้ เพราะส่วนใหญ่แล้วราคามักจะวิ่งต่อไปได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ความนิยมของการเล่นเก็งกำไรจากนักลงทุนในตลาดหุ้นจะค่อยๆ ลดลง และหุ้น ITEL ก็จะเข้าไปในกลุ่มของหุ้นที่ดำเนินการปกติ ราคาหุ้นก็จะไปตามพื้นฐานของกิจการในอนาคต

toro-course-1

หลักสูตรเทคนิค แบบกลุ่ม (Group)

หลักสูตร Value Investment (VI) แบบกลุ่ม (Group)

หลักสูตร Value Investment (VI) และ เทคนิค แบบตัวต่อตัว (Private)

หลักสูตรมือใหม่เล่นหุ้น