JUBILE บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.jubileediamond.co.th

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ
นายวิโรจน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ยูบิลลี่) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับ เพรชรกะรัต และ เพชรที่ยังไม่ขึ้นตัวเรือน (เพชรร่วง) โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 721 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 175 ล้านบาท เป็นทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 135 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญ 135 ล้านหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทประกอบด้วย กลุ่มนายวิโรจน์พรประกฤต ร้อยละ 75 และ บริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด ร้อยละ 11

บริษัทประกอบธุรกิจผลติและจำหน่ายเครื่องประดับ เพชรกะรัต และเพชรที่ยังไม่ขึ้นตัวเรือน (เพชรร่วง) ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?เพชรยูบิลลี่? ซึ่งจะจัดจำหน่ายที่ทุกสาขาของบริษัท และภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ศูนย์เพชร? จะมีรูปแบบสินค้าในลักษณะที่เน้นตัวเรือนสีทองซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?เพชรยูบิลลี่? จะจัดจำหน่ายเฉพาะที่สาขาสะพานเหล็กของบริษัทเท่านั้น ในการจัดหาสินค้าเพื่อจำหน่าย บริษัทดำเนินการนำเข้าวัตถุดิบเพชรคุณภาพสูงจากประเทศเบลเยี่ยมประมาณ 95% หรือซื้อจากตัวแทนจำหน่อยของบริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย แล้วว่าจ้างโรงงานเครื่องประดับและช่างฝีมือในเทศผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปสำหรับจำหน่าย ทั้งนี้ สินค้าทุกชิ้นจะถูกค้นคว้าและออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ที่มีประสบการณ์สูงของยูบิลลี่ โดยในส่วนของยอดขายปี 2550 สัดส่วนของเครื่องประดับคิดเป็นร้อยละ 77 เพชรกะรัดคิดเป็นร้อยละ 20 และเพชรร่วงร้อยละ 1 ของยอดขายในปี 2551 สำหรับปี 52 จะเป็น 82, 13, 4% ตามลำดับ

ในการจำหน่ายสินค้านั้น บริษัทมีการจำหน่ายผ่านสาขาที่เป็นของบริษัท และสาขาที่เป็นของผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งทำสัญญาในลักษณะคล้ายแฟรนไชส์ ตามเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาร์ท นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังมีการร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าอื่นในการกระจายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จำหน่ายผ่านบริษัทสิลซิ่ง และบัตรเครดิต ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 52 บริษัทมีจำนวนเคาน์เตอร์จำหน่าย 68 สาขา โดยสาขาของบริษัทจำนวน 53 สาขาและแฟรนไชส์ 15 สาขาทุกภูมิภาพทั่วประเทศ

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

ข่าวเกี่ยวกับยูบิลลี่

One thought on “JUBILE บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    JUBILEการันตีปีนี้ รายได้โตกว่า20% ส่งซิกปันผล29สต.

    @2.80 บาท จะได้ปันผลตอบแทน 10% เลยทีเดียว โอ้วน่าสนดีแท้

    JUBILE ตั้งเป้ารายได้ปี 53 เติบโต 20% หลังเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ขยายสินค้าที่หลากหลาย รวมถึงการออกโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย หวังรักษาอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่40-41% เตรียมชงบอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลเดือนก.พ.นี้ คาดจ่ายไม่ต่ำกว่า 0.29 บาท ขณะที่ทุ่มงบกว่า 97 ล้านบาท เปิดสาขาใหม่อีก 5 สาขา ภายในปีนี้

    http://www.kaohoon.com/pg.newspaper/corporate_detail.aspx?cid=35902

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *