KKC บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ compressor.kulthorn.com

นายสุเมธ สิมะกุลธร ประธานกรรมการ
นายสุรพร สิมะกุลธร กรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2523 เริ่มผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์สำหรับตู้เย็นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2525 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2534 ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2537 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเพิ่มการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศขึ้นในปีนั้น นอกจากนี้บริษัทยังได้ลงทุนกับนักลงทุนอื่นๆ จัดตั้งบริษัทเพื่อผลิตชิ้นส่วนสำคัญสำหรับทดแทนการนำเข้าเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดมุ่งหมายสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของประเทศ ดังนี้

วันที่ 27 กันยายน 2531 จัดตั้งบริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด เพื่อทำการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่สำหรับใช้กับเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2532 จัดตั้งบริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด เพื่อทำการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ (Quality Casting ) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ??ยานยนต์และอื่น ๆ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2533 จัดตั้งบริษัท ไทยซินเตอร์โปรดักส์ จำกัด เพื่อทำการผลิตชิ้นงานจากผงโลหะ

(Sintered Products) ?สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ??ยานยนต์และอื่นๆ

วันที่ 31 สิงหาคม 2533 จัดตั้งบริษัท กุลธรคอนโทรลส์ จำกัด ?เพื่อทำการผลิตเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ?(Gas -Pressure Thermostat) สำหรับใช้กับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ และในปี 2540 ได้เพิ่มการผลิตลวดทองแดงอาบน้ำยา

(Enameled Copper Wire) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ???และต่อมาในปี 2546 บริษัทนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด

จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปี 2540 รวมทั้งการลดค่าเงินบาทส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทขาดทุน การ เงินขาดสภาพคล่อง? บริษัทจึงได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้กับบรรดาเจ้าหนี้โดยได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 และได้จำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท ไทยซินเตอร์โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด เมื่อ

เดือนพฤศจิกายน 2542 และจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท กุลธรคอนโทรลส์ จำกัด เมื่อเดือน ธันวาคม 2543

วันที่ 15 กรกฎาคม 2547 บริษัทได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 80 ในบริษัท ฉะเชิงเทราคัสติ้งเวิค จำกัด ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเหล็กหล่อ และบริษัทนี้ได้เข้าซื้อกิจการเฉพาะส่วนการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของ บริษัท ซันโย ยูนิเวอร์แซล อีเล็คทริค จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด และปัจจุบันบริษัทได้เข้าถือหุ้นในบริษัทนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.94 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550

วันที่ 20 มิถุนายน 2550? บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กุลธร สตีล จำกัด เพื่อประกอบกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ โดยบริษัทนี้ได้เริ่มเปิดดำเนินการผลิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551

ปัจจุบันบริษัทจึงมีบริษัทย่อยอยู่สามบริษัท คือ บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด ???บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัดและบริษัท กุลธร สตีล จำกัด

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์สำหรับใช้กับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ??และทำการผลิต? Condensing Unit ??ชิ้นส่วนมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าอีกด้วย

บริษัทย่อยของบริษัททั้งสามแห่ง คือ

(1)? บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัดซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100? ?เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ (Quality Casting) จำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์

(2)? บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัดซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.96? ?เป็นผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อสำหรับกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์

(3)? บริษัท กุลธร สตีล จำกัดซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ??เป็นผู้ประกอบกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center) จำหน่ายให้กับผู้ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์? มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ

ดังนั้น?? การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยทุกแห่งจึงอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันคือ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม KKC ได้ที่เว็บบอร์ดครับ

4 thoughts on “KKC บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    KKC กระแสอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคืออากาศร้อนนั่นเอง แน่นอนว่าเครื่องปรับอากาศจะต้องเป็นหุ้น in trend มากกว่าใคร ซึ่งถ้ามาจับตัวหุ้นมาเปรียบมวยกันก็มี 3 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันคือ KKC, CIG, SNC ว่าแล้วมาดูกันดีกว่า จากตารางเปรียบเทียบเราจะพบว่า KKCผลประกอบการพลิกตัวแรงจากขาดทุนบักโกรกมาเป็นกำไร ด้วยยอดขายอุปกรณ์คอมเพลสเซอร์แอร์ทะลักทะลวงนั่นเองเรียกว่าผลิตกันจนขายเป็นมือระวิง และตอนนี้เข้าสู่หน้าร้อนอีกตะหากหุ้นกลุ่มนี้จึงต้องน่าเล่น เมื่อดูตัวเลขต่างๆ แล้วยอมรับว่า KKC มี PE ต่ำกว่าใคร ถ้าจะให้ PE ขึ้นไปแถว 10 เท่าราคาที่เหมาะเจาะจะเห็นไม่ต่ำกว่า 3.30 บาท ตอนนี้มาลุ้นปันผลซัก 0.15 บาทครั้งแรกในรอบ 2 ปีแล้วกัน

  2. admin says:

    KKC เค๊าผลิตมอเตอร์สำหรับคอมเพรสเซอร์ ในเครื่องทำความเย็นที่ยอดขายในฤดูร้อนนี้กระฉูดในหลายๆ บริษัท ขณะที่ KKC
    สะท้อนมาในผลประกอบการปี 52 พลิกจากขาดทุน 68 ล้านบาทเป็นกำไร 232 ล้านบาท โดยครึ่งหลังของปีมีผลกำไรดีขึ้นผิดหูผิดตาล่าสุดประกาศเพิ่มทุน 14หุ้นเดิม ได้ 3 หุ้นใหม่นำเงินนี้ไปซื้อบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจได้ลวดทองแดงมาสนับสนุนกิจการบริษัทให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น เด็กแนวมองว่าระยะยาวเป็นผลดี ส่วนราคาที่เหมาะสมตอนนี้ขออิงงบปี 52 ให้ PE ที่ 10 เท่าจะได้ราคาเหมาะสม 3.30บาท กราฟเด้งท่าจะแรง ต้านหน้า 2.60 บาทเก็งสั้นขยันซอยได้เลย

  3. ใช้คอมเพรสเซอร์ของบริษัทนี้บ่อยครับคุณภาพใช้ได้เลยครับ

  4. Dear Sir,I would like to know more on ?pre-cool? unit for energy saving. please recommend me where should I search for.Thanks,Email : Admin@watcharaaircon.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *