PDI บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท โดยลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทย (กระทรวงการคลัง) ภาคเอกชนไทยและประเทศ

เบลเยียม (บริษัท เวียมองตาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปัจจุบันคือบริษัท ยูมิคอร์) ทั้งนี้เพื่อประกอบธุรกิจเหมืองแร่และโรงถลุงแร่สังกะสีสำหรับผลิตโลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์และโลหะสังกะสีผสม? บริษัทฯ มีเหมืองแร่ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอด และมีโรงถลุงแร่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก ?และมีโรงผลิตแคลไซน์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมผาแดง จังหวัดระยอง? และมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร? บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการสำรวจแหล่งแร่ทั้งในประเทศ และประเทศใกล้เคียงด้วย

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530 โดยแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537?? ในปี 2539 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,260 ล้านบาท และได้ชำระมูลค่าหุ้นเต็มจำนวนเมื่อปี 2543?? หลังจากที่ได้จำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนมูลค่า 1,013 ล้านบาท ให้กับบริษัท? ?ยูมิคอร์ (Umicore)? ประเทศเบลเยียม ในสัดส่วนหุ้นร้อยละ 33 ในปี 2550 บริษัท ยูมิคอร์ ได้ขายหุ้นจำนวน 56,274,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 24.90 ของหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ? ให้แก่บริษัท ??????เนียสตาร์ (Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V.)

ในเดือนเมษายน 2551 บริษัท ยูมิคอร์ และบริษัท เนียสตาร์ ได้ขายหุ้นบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ทั้งหมดที่ถืออยู่จำนวนร้อยละ 22 และ 24 ตามลำดับ ปัจจุบันผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 คือ บริษัท Bali Ventures Limited แห่งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ถือหุ้นจำนวน 49,087,200 หุ้น ??????คิดเป็นร้อยละ 21.72 กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจำนวน 31,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.81 และบริษัท RAK Minerals & Metals Investments FZ-LLC? ถือหุ้นจำนวน? 28,162,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.46

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

(1)?? ลักษณะของผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์หลัก 2 ชนิด และผลิตภัณฑ์พลอยได้อีก

2 ชนิด ดังนี้

ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

– ???? โลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์ (Zinc Metal) ชนิด Special high grade – SHG ซึ่งมีเนื้อโลหะสังกะสีบริสุทธิ์? ร้อยละ 99.995 ขึ้นไป

-? ??? โลหะสังกะสีผสม (Zinc Alloys) โดยมีส่วนผสมของโลหะชนิดอื่นได้แก่ อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่

-????? กรดกำมะถัน (Sulphuric acid) ชนิด Commercial grade ซึ่งมีความเข้มข้นร้อยละ 98.5

-????? โลหะทองแดง

ประโยชน์หลักของโลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์ และโลหะสังกะสีผสม

  1. โลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์ (Zinc Metal)

-? ใช้ในอุตสาหกรรมชุบเหล็กประเภทต่างๆ เพื่อป้องกันสนิม

– ?อุตสาหกรรมผลิตทองเหลือง

– ?อุตสาหกรรมผลิตสังกะสีออกไซด์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยาง เช่น ยางรถยนต์

– ?อุตสาหกรรมผลิตถ่านไฟฉาย

-? อื่นๆ

2.???? โลหะสังกะสีผสม (Zinc Alloys)

-? ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซด์ อาทิ เช่น คาบูเรเตอร์ของรถมอเตอร์ไซด์และอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ในรถยนต์

-?? ผลิตเครื่องใช้ภายในบ้าน และสำนักงาน อาทิ เช่น กลอนจับบานประตู และหน้าต่าง ก้านพัดลมติดเพดาน? และ อื่นๆ

-? อุตสาหกรรมผลิตของเล่น เช่น รถยนต์เด็กเล่น ฯลฯ

-? อื่นๆ

3.???? กรดกำมะถัน (Sulphuric Acid)

-? ใช้ในขบวนการบำบัดน้ำเสีย

-? ใช้ผลิตสารส้ม

-? ใช้ในอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี

-?? อื่นๆ

4.???? ทองแดง (Copper Cathode)

-? ใช้ในการผลิตท่อทองแดงเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของตู้เย็น

-? ใช้ในการผลิตสายไฟฟ้า และเป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

-? ใช้ผสมโลหะสังกะสีเพื่อผลิตทองเหลือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *