Peak & Troughs กับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นเทคนิคในการระบุแนวโน้มของหุ้น และการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มให้ได้อย่างแม่นยำ หากพูดกันในภาษาทางกฏหมายแล้ว

แนวโน้มของหุ้นจะเป็นแนวโน้มที่นักลงทุนเห็นในปัจจุบันและมันจะเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะถูกพิสูจน์หรือมีหลักฐานให้น่าเชื่อว่าราคาหุ้นได้เปลี่ยนแนวโน้มแล้ว!

หลักฐานที่พูดถึงก็ต้องอาศัยเครื่องมือทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สำคัญหลายๆ ตัวที่สามารถพิสูจน์ทราบได้ตลอดเวลาโดยกระบวนการในการระบุเทรนจะอาศัยหลักการเบื้องต้นนั่นคือ Peak & Troughs Analysis หลักการนี้ใช้กันอย่างแพร่หลาย และผู้เขียนเชื่อว่าเป็นหลักที่ง่ายและสามารถต่อยอดเพื่อศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูงขึ้นไปได้

Peak and Troughs Up

 

จากรูปด้านบนเป็นรูปของ peak-and-trough ของราคาหุ้นตอนขาขึ้นเราจะสังเกตุพบว่าราคาหุ้นจะทำยอดใหม่สูงขึ้นไปได้เรื่อยๆ และระหว่างทางก็มีการย่อตัวตามทิศทางของข่าวต่างๆ ที่ออกมาในแต่ละวันของหุ้นซึ่ง Peak & Through จะต้องใช้มองประกอบกับแนวโน้มของหุ้น (คลิ๊กที่นี่เพื่อศึกษารูปแบบของแนวโน้ม)

เมื่อราคาหุ้นทำราคาสูงสุดใหม่ที่จุดยอด หลักจากนั้นราคาไม่สามารถขึ้นไปต่อได้และ ราคาสูงสุดต่ำกว่ายอดสูงสุดที่ผ่านมา ประกอบกับราคาหุ้นหลุดแนวรับที่เป็นเส้นประลงมาอีกด้วย หลักฐานนี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะพิสูจน์ได้ว่าแนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนทิศทางจากหุ้นขาขึ้นเป็นขาลงได้

ในทางกลับกันกับหุ้นขาขึ้น หุ้นขาลงจะมีราคาหุ้นปรับลดต่ำลงมาเรื่อยๆ ก่อนที่หุ้นจะปรับตัวขึ้นเราจะเริ่มสังเกตุเห็นว่าจุดต่ำสุด สูงกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า และจะตามมาด้วย ราคาหุ้นทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นไปได้ตรงเส้นประ ดังรูปด้านล่าง

Peak and Troughs Down

 

จากกราฟหุ้น PTG ตัวอย่างด้านล่างจะเห็นว่า Peak-and-Troughs ได้ทำจุดสูงสุดใหม่อยู่เรื่อยๆ และยังไม่มีสัญญาณการกลับทิศทางของแนวโน้มเลย

ptg

ทั้งนี้ทั้งนั้นเราควรจะต้องใช้การวิเคราะห์ Peak-and-Troughs ต้องใช้ควบคู่กับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญอื่นๆ ประกอบด้วย เพื่อความแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *