PREB บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.prebuilt.co.th

นายชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ
นายชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2538 ผู้ถือหุ้นหลักประกอบด้วย กลุ่มของนายวิโรจน์ เจริญตรา บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ กลุ่มเควสท์ แค็ปปิตอล (ประเภท Financial Investor ในอเมริกา) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท ????ในปี 2540 บริษัทได้นำเทคโนโลยีแบบหล่อสำเร็จ (Pre-cast Technology) คือ ระบบ Pre-Cast Concrete System ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการหล่อสำเร็จ เช่น การหล่อเสา คานสำเร็จรูป โดยนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาแทนแรงงานคน จากประเทศออสเตรเลียมาใช้ในงานก่อสร้าง Mass Product ซึ่งเป็นการผลิตส่วนประกอบบางอย่างที่ใช้ในการก่อสร้าง ทำให้เกิดความสะดวกและลดระยะเวลาในการก่อสร้างลง

โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้ แบ่งตามกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ ดำเนินการโดย สัดส่วนการ 2548
งบรวม
2549
งบรวม

(ปรับปรุงใหม่)

2550
งบรวม
2551
งบรวม
(หน่วย : ล้านบาท) ถือหุ้น มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บมจ. พรีบิลท์
– กลุ่มบมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 771.39 36.45 657.11 38.65 105.06 6.67 11.38 0.53
– ลูกค้าบริษัทที่เกี่ยวข้อง (1) 92.14 4.35 1.92 0.12
– ลูกค้าอื่นๆ 700.78 33.11 617.15 36.31 1,073.45 68.23 1,744.29 81.54
– รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
รวมรายได้ของบริษัท 1,564.31 73.92 1,276.18 75.08 1,178.51 74.90 1,755.67 82.07
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (2) บจ. ทริลเลี่ยน 60.00 48.62 2.30
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง บจ.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล 99.99
– แผ่นพื้นสำเร็จรูประบบแผ่นพื้นท้องเรียบ 120.45 5.69 107.54 6.33 123.09 7.82 133.92 6.26
– แผ่นพื้นสำเร็จรูป 3 ขา 145.85 6.89 130.22 7.66 120.59 7.67 128.67 6.02
– แผ่นพื้นสำเร็จรูประบบแผ่นพื้นกลวง 95.73 4.52 72.10 4.24 56.46 3.59 45.93 2.15
– คอนกรีตเสริมใยแก้ว 66.24 3.13 52.65 3.10 35.75 2.27 20.62 0.96
– เสาเข็ม (3) 22.68 1.07 20.03 1.18 20.20 1.29 24.55 1.15

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจในอนาคต

บริษัท

ในปัจจุบันบริษัทมีจุดยืนที่ค่อนข้างชัดเจนคือการเป็นผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัย? และ อาคารขนาดกลาง?? โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญรายหนึ่งในเรื่องของการก่อสร้างด้วยระบบ Pre-Cast ที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของบริษัทเอง จากประสบการณ์ที่บริษัทเรียนรู้และพัฒนามาเกือบ 10 ปี โดยบริษัทมีการตั้งเป้าในอนาคตในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าไว้ดังนี้

 • บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางทั่วไป เช่น โรงงาน บ้านจัดสรร และศูนย์การค้าขนาดกลาง เป็นต้น ด้วยการส่งมอบงานที่ตรงตามเวลาและคุณภาพที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากลูกค้า
 • เนื่องจากรายได้ของบริษัทยังคงเป็นหน่วยที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง บริษัทจึงมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวค่อนข้างมาก? โดยบริษัทเน้นการรับงานที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นสำคัญ และ มีความเสี่ยงในระดับที่รับได้ หรือ ต่ำ เช่นความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บหนี้ และ การพึ่งพิงลูกค้าใหญ่เพียงรายเดียว
 • บริษัทมีเป้าหมายที่จะนำเสนอระบบการก่อสร้างที่พักอาศัยทั้งในส่วนที่เป็น บ้านเดี่ยว? ทาวน์เฮ้าส์ และ อาคารคอนโดมิเนี่ยม ด้วยระบบ Pre-Cast ที่พัฒนาในลักษณะเฉพาะของบริษัทเองให้กับโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อลดต้นทุนค่าก่อสร้าง ลดระยะเวลาก่อสร้าง และสามารถควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้น

พีซีเอ็ม

เนื่องจากตลาดแผ่นพื้นสำเร็จรูปมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ใช้เงินลงทุนไม่สูงนัก โอกาสที่จะมีผู้ผลิตรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาดมีเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามพีซีเอ็มได้วางแผนงานสำหรับ 3-5 ปีข้างหน้าไว้ดังนี้

 • พยายามรักษาตลาดแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่มีอยู่ไว้โดยการรักษาคุณภาพสินค้าและบริการ แม้ว่าพีซีเอ็มจะสามารถคิดค้นวิธีการลดต้นทุนโดยไม่ต้องลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มโดยการใช้น้ำยาเร่งการทำปฏิกิริยาของคอนกรีต หรือการหาวัสดุที่ราคาถูกกว่าแต่มีคุณภาพเท่าเทียมกันมาใช้ในส่วนผสมในการผลิตได้แล้วก็ตาม? พีซีเอ็มก็ยังคงคิดค้นหาวิธีการต่างๆมาปรับปรุงให้วิธีการลดต้นทุนที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ
 • พยายามสร้างตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว (Glass Fibre Reinforced Concrete) ให้เป็นที่นิยมและรู้จักของผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ ซึ่งในปี 2548 พีซีเอ็มมียอดผลิตคอนกรีตเสริมใยแก้วที่ร้อยละ 100 แสดงให้เห็นผลสำเร็จในการผลิตเป็นอย่างสูง โดยในปี 2548 ช่วงปลายปีพีซีเอ็มได้พัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้นทำให้มียอดกำลังการผลิตคอนกรีตเสริมใยแก้วเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านกิโลกรัมต่อปีจากเดิมที่มีประมาณ 1.5 ล้านกิโลกรัมต่อปี นอกจากนี้พีซีเอ็มยังคงพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกมาในรูปแบบสินค้าที่เป็นสินค้ามาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าทั่วๆ ไปสามารถซื้อมาใช้งานได้ ซึ่งเมื่อทำเป็น Mass Production แล้วจะช่วยลดต้นทุนลงได้มาก
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับบริษัทเพื่อช่วยในการพัฒนาวิธีการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพรวมเร็ว และ มีคุณภาพต่อไป พร้อมกับสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ให้เกิดขึ้นกับพีซีเอ็ม เช่น ผนังสำเร็จรูป

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

2 thoughts on “PREB บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)”

 1. admin says:

  หุ้นแอบชอบ PREB ช่วงนี้รับงานมือระวิงอ่ะนะ เพราะอสังหายังบูมไม่มีตก ล่าสุดได้งานอีกบานตะไทกว่า 300 ล้านบาท ทำเอางานในมือบานตะไทปี 53 แต่ราคาหุ้นยังไม่กระตุ้นเท่าใดนัก ทั้งๆ ที่ Book value สูงถึง 2.7 บาท แบบนี้แอบซื้อกันหน่อย กราฟตั้งท้องอ้วนๆ แล้วอ่ะนะ แนวต้าน 1.60 บ

 2. admin says:

  PREB ตัวหุ้นทั่วโลกเผชิญข่าวร้าย แต่ Preb กลับรับข่าวดีใหญ่โต เพราะล่าสุดรับงานสร้างคอนโดสูงเสียดฟ้ามูลค่ากว่าพันล้านบาทเข้ามานอนกอดในพอร์ทอย่างสบายอารมณ์ ทำให้ตอนนี้งานในมือพองโตขึ้นแต่ระดับ 3 พันล้านบาทไปเลย แนวโน้มการรับรู้รายได้ปีนี้อาจจะดีกว่าปีก่อนร่วม 50% และน่าจะดันกำไรโตอีกราวๆ 400% โดยคาดว่าถ้ามีอัตราการทำกำไรได้ 3% อย่างน้อยจะมีกำไรเกิน 60 ล้านบาท เด็กแนวตามประเด็นหุ้นตัวนี้จากงบการเงินพบว่าส่วนทุนแข็งแกร่ง โดยมี Book valueสูงขนาด 2.74 บาทด้านกระแสเงินสดมีแค่ปานกลาง มีอัตราหนี้สินต่อทุน1.06 เท่า กับการที่จะต้องรับงานใหญ่เพิ่มขึ้นในอนาคต น่าจะมีการพิจารณาปรับโครงสร้างทุนหรือร่วมทุนบ้าง หรือออกวอร์เพื่อเพิ่มช่องทางในการวางแผนเงินทุนระยะยาว เผลอๆ เราอาจจะได้เห็น PREBW1 ก็ได้ใครจะไปรู้ แต่ที่แน่ๆ ราคาหุ้นต่ำ Book ถึง 150% อย่างนี้ของดีราคาถูก ถ้ามีกำไร 60 ล้านบาท มูลค่าที่เหมาะสม PE8 เท่า จะอยู่ที่ 2.40 บาท ดูกราฟแล้วแนวต้าน
  V-Shape เห็นเป้า 2 บาท อย่างนี้เข้าตากรรมการนะตะเอ๊งงงง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *