Price to Sales Ratio หรือ PSR หรือ อัตราส่วนยอดขายต่อหุ้น

อัตราส่วนยอดขายต่อราคาหุ้น ( Price to Sales Ratio – PSR) เราจะใช้ค่า PSR เป็นตัวประเมินค่าความถูกหรือแพงของหุ้น บริษัทที่มีค่า PSR น้อยกว่า 1 จะถือว่าราคาหุ้นบริษัทนั้นถูก

สูตรการหาค่า PSR

PSR = มูลค่าของกิจการในตลาด หรือ Market Cap / ยอดขายต่อปี

หรือ

PSR = ราคาหุ้น / รายได้จากการขายต่อหุ้น

ตัวอย่าง

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 2553 หุ้น THCOM หลังประกาศยึดทรัพย์ อดีตนายกทักษิณ ราคาหุ้นอยู่ที่ 4.74 บาท (สองวันลง 20% จะบ้าตาย)

เราจะหารายได้จาการขายมาจากงบกำไรขาดทุน คลิ๊กที่นี่ครับ แล้วเลือก “งบกำไรขาดทุน”

เราจะเห็น รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ เท่ากับ 7,188.36 ล้านบาท

ไทยคมมีหุ้นทั้งหมด 1,095,937,540 หุ้น (คงจะรู้นะครับว่าหาตัวเลขนี้มาจากไหน ถ้าไม่รู้รบกวนเปิดหาเรื่อง Market Cap นะครับ)

รายได้จากการขายต่อหุ้น = 7,188.36 ล้าน / 1,095,937,540 หุ้น = 6.56 บาท ต่อหุ้น

PSR = ราคาหุ้น / รายได้จากการขายต่อหุ้น

ดังนั้น

Price to Sales Ratio (PSR) = 4.74/6.56 = 0.72

จะเห็นว่า ณ ราคานี้แล้ว PSR น้อยกว่าหนึ่งถือว่าถูก แต่เราควรจะดูอัตราส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย ขอให้โชคดีในการลงทุนครับผม

รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ 7,188.36

2 thoughts on “Price to Sales Ratio หรือ PSR หรือ อัตราส่วนยอดขายต่อหุ้น”

  1. dekcom7 says:

    Thank you so much krub.

  2. ilmarete says:

    Price to Sales Ratio (PSR)

    ไม่ใช่เอายอดรายได้จากการขายต่อหุ้น/ราคาหุ้นปัจจุบันเหรอครับ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *