วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท

ROCE หรือ Return on capital employed คือ

มาดูสูตรก่อนครับ

ROCE = EBIT / Capital Employed

หรือ

ROCE = EBIT/ (Total Assets – Current Liabilities)

เราจะใช้ ROCE ดูว่ารายได้ที่บริษัทลงทุนไปมันได้ผลตอบแทนมาเท่าไหร่ มันคล้ายๆ กับ ROA ซึ่งตัวหารของ ROA จะเป็นทรัพย์สินทั้งหมด ส่วนของ ROCE มันจะเอาหนี้สินหมุนเวียนออกจากตัวหาร

EBIT = รายได้ก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี หรือ Operating Income ตัวเดียวกัน ถ้าธุรกิจนั้นไม่ได้มีรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจ

Capital Employed = เรียกง่ายๆ ว่าเป็นทรัพย์สินที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการทำธุรกิจ

ค่านี้เอาไว้ดูว่ารายได้ที่กลับคืนมามันคุ้มค่ามั๊ย 😀 กับที่ลงทุนลงไป ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับ

สนใจศึกษาเรื่องหุ้นเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *