SINGER บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.singerthai.co.th

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ?เป็นผู้จัดจำหน่ายจักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านยี่ห้อ ? ?ซิงเกอร์? และยังคงจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อต่าง ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น รถจักรยานยนต์ ?จานดาวเทียม เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล? (Personal Computer) ?เป็นต้น ?เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบท โดยที่มากกว่าร้อยละ 95 ของยอดขายเป็นการขายตรงทั้งหมด และประมาณร้อยละ 90 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ? ?การขายตรงจะผ่านผู้แทนซิงเกอร์มากกว่า ?5,000 คน ที่กระจายอยู่ตามสาขาต่าง ๆ มากกว่า 200 สาขาทั่วประเทศไทย???? แม้ว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจนี้มานานกว่า 120 ปี? แต่บริษัทก็ยังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปดังรายละเอียดที่ปรากฎในหัวข้อ ?ปัจจัยความเสี่ยง?

ในปี 2551 รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทลดลงจาก? 1,875 ล้านบาท ?เหลือ 1,758 ล้านบาทหรือลดลงเท่ากับร้อยละ 6.2 ทั้งนี้เนื่องมาจากยอดขายขั้นต้นของรถจักรยานยนต์ลดลงเท่ากับร้อยละ 79.4 หรือคิดเป็นมูลค่าลดลงเท่ากับ 339.8 ล้านบาท ในขณะที่ยอดขายขั้นต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 15.5 หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 223.8 ล้านบาทตามกลยุทธ์ของบริษัทที่ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนธุรกิจหลักของบริษัทจากการขายรถจักรยานยนต์ไปเป็นการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแทน? อีกทั้งในช่วงครึ่งปีหลังผลกระทบของวิกฤตการณ์ Subprime ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส่งผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย อันเป็นเหตุให้บริษัทมีการเข้มงวดในการตรวจสอบ และอนุมัติเครดิตก่อนการขายเพิ่มขึ้นอันป็นผลทำให้ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของบริษัทลดลงมากเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก โดยดูได้จากการปฏิเสธคำขอเช่าซื้อที่มีประมาณร้อยละ 15-20? แต่เมื่อมาพิจารณาในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทแล้วพบว่าบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยมีผลขาดทุนเพียง 82 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2550 ที่มีผลขาดทุน 500 ล้านบาท และปี 2549 ที่มีผลขาดทุนถึง 1,233 ล้านบาท ถือว่ามีการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด? ผลประกอบการที่ดีขึ้นนี้ถือเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะดีขึ้นของบริษัทในอนาคต? ณ สิ้นธันวาคมปี 2551 บริษัทมีทรัพย์สินทั้งหมด 2,262 ล้านบาท โดยประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 281 ล้านบาทลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิเท่ากับ 1,395 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเท่ากับ 222 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ 285 ล้านบาท และอื่น ๆ เท่ากับ? 79 ล้านบาท

สำหรับปี 2552 บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการขายจักรเย็บผ้า และ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ยี่ห้อ ซิงเกอร์ด้วยวิธีการขายตรงแบบเช่าซื้อโดยนำแนวความคิดของตลาดสินค้าแทนที่ (Replacement Market)? มาประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบตีแลก (Trade-in) เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ของลูกค้ากับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของบริษัท โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยที่อาศัยอยู่ตามชนบท? ?ซึ่งบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอยู่ในตลาดนี้มามากกว่า 120 ปีแล้ว กลยุทธ์นี้จะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจในตลาดสินค้าแทนที่ให้กับบริษัทได้อย่างมหาศาล ?บริษัทคาดว่าจะเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจขายตรงแบบเช่าซื้อ จากการพัฒนาและขยายธุรกิจด้วยการเพิ่มจำนวนพนักงานขายที่มีรายได้จากค่านายหน้าและหน่วยขายให้มากขึ้น

 

 

 

 

 

บริษัทย่อย

 

-? บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำกัด ?ประกอบธุรกิจตัวแทนขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ผ่านพนักงานขายตรงของบริษัทฯ เฉพาะที่มีใบอนุญาตตัวแทน ประกันชีวิต

-? บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ?ได้หยุดดำเนินงานในปี 2545 และทรัพย์สินทั้งหมดได้จำหน่ายไปแล้วตั้งแต่ปี 2547 รายได้หลักของ บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปัจจุบันจะเป็นดอกเบี้ยรับอันเนื่องมาจากเงินให้กู้ยืมกับบริษัทฯ

4 thoughts on “SINGER บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)”

 1. admin says:

  หุ้นแอบชอบ ?SINGER ต้องยอมรับว่าปี 52ของคนโสดรายนี้จัดเป็นปีทีประสบความสำเร็จอย่างมากมาย ขณะที่ปี 51 หรือย้อนหลังไปอย่างน้อย 4 บริษัทบริษัทยังย่ำแย่กับยอดขายที่ตกฮวบ และเมื่อมาเจอมรสุมเศรษฐกิจก็ยิ่งไปกันใหญ่ ในปี 52 ผลประกอบการพุ่งขึ้นอย่างมากมายด้วยการจัดโครงสร้างธุรกิจใหม่จนผลงานกำไรมากมายถึง 50 ล้าน พลิกตัวแรงทั้งๆ ที่เคยขาดทุนบักโกรก และน่าจะกลับมามีกำไรเฉียดร้อยล้านทั้งปีรวมทั้งปี 53 ก็น่าจะแข็งแรงขึ้นและควรจะกลับมาจ่ายปันผลครั้งแรกในรอบ 4 ปี ด้วนราคานั้นเด็กแนวว่าด้วย Book value 2.4 บาท และค่า PE ที่สามารถคำนวณได้แล้วเพียง 7 เท่ากว่า ถ้าให้ PE ที่ 10 เท่าจะมีราคาประมาณ 2.20-2.50 บาท เลยด้วย แบบนี้แอบสะสมกันเนอะ

 2. admin says:

  SINGER กลับมานั่งดูงบของซิงเกอร์ บริษัทที่ในรอบปี 52 นั้นมีพัฒนาการน่าสนใจอย่างมาก เพราะผลประกอบการเด่น
  มาตั้งแต่รอบ 9 เดือน จนกระทั่งครบปี แจ้งกำไร 36 ล้านบาทพลิกสถานการณ์จากขาดทุนป่นปี้ปีก่อนที่ 81 ล้านบาทได้สำเร็จ เคยเห็นบทสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท ก็เข้าใจว่าด้วยแผนดำเนินงานสมัยใหม่มีการปรับยุทธวิธีการขาย การจัดระบบสินเชื่อต่างๆ จนทำให้สามารถลดต้นทุนได้มากเป็นกุญแจสำคัญ ซึ่งเมื่อเด็กแนวพลิกไปดูงบการเงินก็ถือว่าเป็นจริงซะด้วยเพราะว่าต้นทุนดำเนินงานลดลงไปร่วม 10% รายได้ที่เป็นดอกเบี้ยรับจากการผ่อนเพิ่มขึ้น 5% ทั้งๆ ที่ยอด Sale ลดลง แสดงว่าบริษัทการผ่อนชำระได้ดีมาก ถ้าหากมองว่าในปี 53 ยอดขายกลับมาดีเหมือนอดีต หรือคิดเล่นๆ ว่าโตแค่ 20% จะมีกำไรปาเข้าไป 50 ล้านบาท ทำสถิติในรอบ 4 ปี หากคิดเป็นมูลค่าที่เหมาะสม ก็จะอยู่ระหว่าง 2.50-3.00 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงปี 2006-2007 เลยทีเดียว เมื่อเป็นงี้หุ้นซิงเกอร์อาจจะไม่ใช่หุ้นเล่นสั้นเงินผ่อนธรรมดาที่ควรมองข้ามอ่ะนะ เนื่องจากราคาตรงนี้เป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นเอง ส่วนแนวต้านสำหรับขาเทคนิคที่ชอบขยันซอยก็มองเป้าเล็กๆ ไว้ที่ 2 บาทก่อนคร๊าบบบ

 3. admin says:

  หุ้นแอบชอบ SINGER ขอกลับมาแอบชอบซ้ำๆ อีกทีสำหรับหุ้นตัวนี้ อย่างแรกที่เห็นคือกราฟดีดตัวขึ้นมาสวย และตั้งท้องเหมือนจะเก็งกันรอบใหม่ ยิ่งหุ้นเล็กหายาก ให้มารวมพลังกันซื้อสักตัวแล้วเดี๋ยวจะขึ้นแรง ปัจจัยพื้นฐานบอกมาหลายครั้งแล้วว่าดี เค๊าฟื้นตัวจากแย่ๆ มาเป็นบริษัทที่ทำกำไรเป็นกอบเป็นกำได้อย่างเหลือเชื่อ วันนี้จึงแนะแอบเก็งกันไว้ ลุ้นเป้ากันให้ได้ 1.80 บาท

 4. admin says:

  SINGER สุดยอดสำหรับจักรเย็นผ้าตัวนี้ ราคาเดินหน้าไม่หยุดเหมือนจะบอกข่าวดีอะไรบางอย่าง และที่เด็กแนวเฝ้าเชียร์มาตลอด จนกลายเป็นหุ้นเล็กที่ขึ้นแรงเหมือน Blue Chip เพียงระยะเวลาไม่นานไต่ระดับมาร่วม 100%แล้วถ้าดูกราฟต้องบอกว่าราคาเพิ่งเริ่มต้นขึ้นนั่นเอง เพราะในอดีตเคยแกว่งแถว 6 บาท หากมาดูผลประกอบการที่พลิกจากแย่เป็นดีเลิศ หากปีนี้กำไรสัก 100 ล้านบาท ราคาที่เหมาะสมจะเฉียด 4 บาทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับแฟนคลับเด็กแนวหากรักกันจริง คงรวยกับตัวนี้ไปมากๆ แล้วอย่าเพิ่งรีบขายล่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *