sSET Index คืออะไร?

บทความเขียนโดย

 

ก่อนที่จะทำความเข้าใจคำว่า sSET Index ผมอยากจะปูพื้นฐานให้เข้าใจคำว่า “ดัชนี” หรือ “index” เสียก่อน เพื่อให้การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ sSET Index ง่ายขึ้น

 

ดัชนีหุ้น หรือ ดัชนีราคาหุ้น เป็นวิธีการคิดคำนวณตัวเลขง่ายๆ เพื่อให้นักลงทุนในตลาดได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในดัชนีหรือหุ้นในกลุ่มนั้น แล้วแต่ว่าดัชนีนั้นจะเป็นกลุ่มของหุ้นตัวไหน ก็ขึ้นอยู่กับทางตลาดหลักทรัพย์จะเลือกหุ้นให้เข้ามาอยู่ในดัชนี เช่น SET Index ก็จะเป็นดัชนีราคาของหุ้นทุกบริษัทในตลาดหุ้นไทย

 

ให้ท่านลองนึกภาพของดัชนีเป็นตะกร้าของหุ้นใบหนึ่ง ซึ่งหุ้นที่อยู่ในตระกร้านั้นรวมๆ กันแล้วเป็นดัชนี และ ตัวเลขที่บอกดัชนี คือ ขนาดของตระกร้าใบนั้น ถ้าตะกร้ามันใหญ่ขึ้น แน่นอนตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้น ถ้าตะกร้าเล็กลง ตัวเลขก็จะเล็กลง พูดง่ายๆ คือ ถ้าราคาหุ้นในตะกร้าใบนั้นขึ้น ดัชนีจะเพิ่มขึ้น ถ้าราคาหุ้นในตะกร้าใบนั้นลดลง ดัชนีก็จะปรับตัวลดลง แล้วตัวเลขดัชนีทางตลาดหลักทรัพย์ก็จะวัดขนาดกันทุกวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ ที่ตลาดหุ้นเปิดทำการซื้อขาย (ยกเว้นวันหยุด) เราก็จะรู้ขนาดของดัชนีทุกวัน ดัชนีที่เปิดขึ้นหรือลดลงก็จะเทียบกับขนาดดัชนีของวันที่ผ่านมานั่นเอง

 

 

ทางตลาดหลักทรัพย์เองมีวิธีการคำนวณดัชนี SET Index โดยการถ่วงน้ำหนัก หรือ พูดง่ายๆ คือ หุ้นบริษัทไหนใหญ่สุด (วัดจากราคาหุ้น คูณ จำนวนหุ้นทั้งหมด) ก็จะมีผลกับการคำนวณดัชนีมากที่สุด ดังนั้น SET Index มันจึงสะท้อนการขึ้นลงของหุ้นตัวใหญ่ๆ หรือบริษัทใหญ่ๆ เท่านั้น ตลาดจึงออกดัชนีตัวใหม่มา คือ “sSET Index” ซึ่งวิธีการคิดคำนวณดัชนีจะแตกต่างจาก SET Index ดังต่อไปนี้

 

การปรับรายการหลักทรัพย์ หรือ คัดเลือกหุ้นเข้ามาในดัชนี sSET Index

จะทบทวนทุก ๆ 6 เดือน ในรอบทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ SET50 Index และ SET100 Index

แนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี
 • เป็นบริษัทที่ไม่อยู่ในดัชนี SET100
 • มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อยู่ในลำดับตั้งแต่ 90% ขึ้นไปแต่ไม่เกินลำดับที่ 98% ของหุ้นสามัญทั้งตลาดเมื่อเรียงลำดับจากมากไปน้อย
 • สัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
 • จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
 • ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี
เกณฑ์การคำนวณ
 • คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight)
 • ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่ 20 วันทำการ มารวมในการคำนวณ
การปรับฐาน การคำนวณ เช่นเดียวกันกับดัชนีราคา SET Index คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเพิ่มทุนของบริษัท ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ เป็นต้น
ค่าดัชนีเริ่มต้น 1,000 จุด
วันฐาน วันที่ 30 ธันวาคม 2559

*** ขอบคุณข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ใจความสำคัญอยู่ที่ตัวอักษร สีแดง ที่ผมไฮไลท์เอาไว้บนตาราง

 • เป็นบริษัทที่ไม่อยู่ในดัชนี SET100 แปลให้เข้าใจกันแบบภาษาง่ายๆ คือ หุ้นที่อยู่ใน sSET Index จะไม่ใช่บริษัทที่มีขนาดใหญ่เป็น 100 อันดับแรกในตลาดหุ้นไทย นั่นคือ เราจะได้เห็นตะกร้าของหุ้นขนาดเล็กลงมา
 • สัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท หมายความว่า หุ้นที่อยู่ใน sSET Index จะต้องเป็นหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นเกิน 20% จากหุ้นทั้งหมด ไม่ใช่ว่าเป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ถืออยู่คนเดียว
 • คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) แปลให้เข้าใจอีกว่า หุ้นที่อยู่นอก SET 100 เหล่านั้นจะนำมาเรียงตั้งแต่ใหญ่สุดไปเล็กสุด เพื่อนำไปถ่วงน้ำหนักในการคำนวณดัชนี sSET Index อีกที นั่นคือ ใครใหญ่ก็จะมีผลกับดัชนีมาก
 • 1000 จุด คือ ดัชนีตั้งต้น คือ sSET ถูกตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 59 นั่นคือถ้าเราเห็นตัวเลขสูงขึ้น แสดงว่าหุ้นในตะกร้านี้ราคาเพิ่มขึ้น เช่น ณ วันที่ผมเขียนบทความนี้ ดัชนี sSET Index มีขนาดเท่ากับ 1019.77 จุด หรือ ตะกร้าหุ้นใบนี้มีขนาดเพิ่มขึ้น 19 จุด ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 59 ที่ผ่านมา นั่นคือ ราคาหุ้นส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

 

สรุปคือ sSET Index เป็นดัชนีตัวใหม่ที่ตลาดหลักทรัพย์ทำขึ้นมา เพื่อเอาไว้ช่วยบอกขนาดของตะกร้าหุ้นที่อยู่นอก SET100 เพื่อให้นักลงทุนใช้ตัวเลขนำไปคาดการณ์ทิศทาง หรือ ดูว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงต่อไป

 

 

 

อย่าลืมกด Like หรือ แชร์ เพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆ ของท่านด้วยนะครับ

toro-course-header

+ หลักสูตรเทคนิค แบบกลุ่ม (Group) Click

หลักสูตร Value Investment (VI) แบบกลุ่ม (Group) Click

หลักสูตร Value Investment (VI) และ เทคนิค แบบตัวต่อตัว (Private) Click

หลักสูตรมือใหม่เล่นหุ้น Click

toro-course-footer