ดิกชันนารีหุ้นบทความโตโร่

เครื่องหมาย CA ของหุ้น

เพื่อนๆ หลายคนอาจจะเคยเห็นเครื่องหมาย CA ต่อท้ายตัวย่อหุ้นเล็กๆ ว่ามันคืออะไรกันแน่ ใครที่เปิดโปรแกรม Steaming Pro ที่เอาไว้ใช้เทรดหุ้นจะเจอเครื่องหมาย CA นี้อยู่บ่อยๆ แต่น้อยคนนักจะสนใจว่ามันหมายความว่าอะไร และมันมีผลอะไรกับนักลงทุน

CA ย่อมากจาก Corporate Actions แปลตามศัพท์ตรงตัวดังนี้

Corporate = บริษัทมหาชน

Actions = การกระทำ

ดังนั้น Corporate + Actions = การกระทำของบริษัทมหาชน 🙂 อาจจะตรงตัวไปหน่อย ถ้าแปลความหมายแบบสละสลวยหน่อยคือการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างของบริษัท ซึ่งการตัดสินใจดำเนินการใดๆ จะมีผลกระทบกับนักลงทุนอย่างเรา ว่าแล้วไปดูตัวอย่างกันเลยครับ

CA

จะเห็นว่าหุ้น MFC มีเครื่องหมาย CA ต่อท้าย และมีวงเล็บ (XW) ให้ดูด้วย ตอนนี้เราจะพูดถึงแค่ CA ก่อน คือ การตัดสินใจทำอะไรบางอย่างของบริษัท ถ้าเราอยากรู้ว่าเค้าทำอะไรไปบ้าง ให้เอาเมาส์ไปชี้ที่ตัว CA เราจะเห็น Pop-up หรือคำอธิบายเล็กๆ โผล่ขึ้นมา ในตัวอย่างนี้คือ

XW: 16/03/2015, XM: 16/03/2015

เราจะเห็นว่ามีเจ้าเครื่องหมาย XW, XM โผล่มาให้ งง เพิ่มอีก ไม่ต้องตกใจ TORO (โตโร่) จะอธิบายให้กระจ่าง เครื่องหมายต่างๆ ที่ทางตลาดหลักทรัพย์กำหนดเอาไว้มีดังนี้

XD (Excluding Dividend): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
XR (Excluding Right): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
XW (Excluding Warrant): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
XS (Excluding Short-term Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น
XT (Excluding Transferable Subscription Right): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
XI (Excluding Interest): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
XP (Excluding Principal): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น
XA (Excluding All): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
XE (Excluding Exercise): แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
XM (Excluding Meetings): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
XN (Excluding Capital Return): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
XB (Excluding Other Benefit): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ ในกรณีต่อไปนี้
– สิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
– สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
– สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
– สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ

จะเห็นว่าเคสของ MFC หมายความว่าคนที่ซื้อหุ้นหลังวันที่ 16/03/2015 คือวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XW, XM จะไม่ได้รับสิทธิ์การจ่ายวอร์แรนต์ หรือสิทธิ์ในการซื้อหุ้น (ส่วนใหญ่จะได้ราคาถูก) และไม่ได้รับสิทธิ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

จะเห็นว่าเครื่องหมาย CA มีข้อมูลที่นักลงทุนต้องสนใจ เพื่อจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องในการลงทุนหุ้น

 

อีกเครื่องหมายที่นักลงทุนทุกคนต้องรู้คือ XD ที่ปกติจะขึ้นเครื่องหมายก่อนวันประกาศจ่ายปันผล ให้สังเกตุง่ายๆ คือ ถ้าเราถือหุ้นก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD นักลงทุนจะมีสิทธิ์ได้รับปันผล

 

อย่างไรก็ตามเครื่องหมาย XD จะขึ้น ณ วันประกาศในโปรแกรม streamming pro ที่นักลงทุนเอาไว้ส่งคำสั่งซื้อขาย แต่นักลงทุนควรจะทราบล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วถึงการประกาศจ่ายปันผลของบริษัท เนื่องจากราคาหุ้นจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่บริษัทได้ประกาศจ่ายปันผล การมาซื้อหุ้นก่อนจ่ายปันผลในช่วงสั้นๆ มักจะได้ไม่คุ้มเสีย เพราะ ราคาหุ้นหลังปันผลจะตกลงเท่ากับเงินที่บริษัทจ่ายปันผลต่อหุ้น นอกจากนี้นักลงทุนยังเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีกด้วย ควรจะต้องดูดีๆ นะครับ

 

สรุปคือ เครื่องหมาย CA ต่างๆ ที่บริษัทประกาศ จะมีผลโดยตรงต่อประโยชน์ของนักลงทุน อย่าละเลยสิทธิ์เหล่านี้นะครับ เพราะ มันจะเป็นประโยชน์กับตัวนักลงทุนเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *