เลือกซื้อหุ้น หุ้นปันผล

Posted Leave a commentPosted in ความรู้เรื่องหุ้น

วันนี้จะมาดูวิธีการเลือกซื้อหุ้น ที่เน้นวิเคราะห์ที่ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นๆ ไม่ได้ดูสภาวะตลาด ไม่ได้ดูกราฟหุ้นแต่อย่างใดนะครับ วิธีเลือกซื้อหุ้นของผม มีดังนี้ 1. หุ้นที่มี ROE สูงกว่า 15% – Return on Equity หรือผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ผมมองว่าผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสำคัญที่สุด อย่างที่บัฟเฟตต์กล่าวไว้ ว่าถ้าเราจะลงทุนลงเงินอะไรซักอย่างเนี่ย ผลตอบแทนในส่วนของเงินที่เราจะได้รับควรจะมากหน่อย ในที่นี้ผมพอใจที่ 15% ครับ 2. หุ้นที่มี ROA สูงกว่า 15% – Return on Asset หรือผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรัพย์ ธุรกิจที่เราอยากจะลงทุนควรจะบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่าหน่อย เอาเงินที่เราลงทุนไปซื้อพวกที่ดิน อุปกรณ์ โรงงาน มาใช้ในการประกอบธุรกิจคุ้มค่ารึเปล่า อันนี้เป็นส่วนที่เราเอาไว้วัดได้ 3. หุ้นที่มี Net Profit Margin มากกว่า 5% ตัวนี้จะเป็นตัวที่บอกกำไรสุทธิที่ตกมาถึงมือของผู้ถือหุ้นจริงๆ ยิ่งค่านี้มากเท่าไหร่แสดงว่าบริษัทนั้นๆ มีความสามารถในการแข่งขันสูง เพราะสามารถตั้งราคาได้สูงกว่าคู่แข่ง หรือบริหารต้นทุนได้ดีกว่า ทำให้มีกำไรสุทธิมาก 4. หุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอ ผมมองที่ […]