Posted on November 24, 2011November 24, 2011Categories UncategorizedTags , , ,   Leave a comment on ปั่นหุ้น RS โดน ก.ล.ต. ลงดาบ

ปั่นหุ้น RS โดน ก.ล.ต. ลงดาบ

ก.ล.ต.สั่งปรับ”อรรณพ ลิ้มประเสริฐ-กำธร พฤกษ์ศรีสาคร”คนละ 5 แสนบาท ฐาน “ปั่นหุ้น” อาร์เอส รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับนายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ และนายกำธร พฤกษ์ศรีสาคร กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น RS ที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจากผลการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่า ในระหว่างวันที่ 13 ถึง 16 พฤศจิกายน 2550? นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ ได้รู้เห็นหรือตกลงกับนายกำธร พฤกษ์ศรีสาคร ซื้อขายหุ้น RS ในลักษณะผลักดันราคาให้สูงขึ้นและพยุงราคาไม่ให้ลดต่ำลง และซื้อขายในลักษณะเป็นการอำพรางให้บุคคลทั่วไปหลงผิดว่ามีการซื้อขายหุ้น RS เป็นจำนวนมาก และมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ทำให้การซื้อขายหุ้น RS ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้ามาซื้อขายหุ้นดังกล่าว การกระทำของนายอรรณพ และนายกำธร เข้าข่ายเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอำพรางให้บุคคลทั่วไปหลงผิด อันฝ่าฝืนมาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 244? และมาตรา 243(2)? แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535? ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา? คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับบุคคลทั้งสองราย เป็นจำนวนเงินรายละ 500,000 บาท ปรับน้อยไปรึป่าว ??? 😀 ผมสงสัยว่าเงินที่เค้าทำได้ตอนปั่นมันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ แบบนี้เค้าจะกลัวแล้วไม่ทำกันอีก ? หรืออย่างไร ข่าว … Continue reading “ปั่นหุ้น RS โดน ก.ล.ต. ลงดาบ”