วิเคราะห์หุ้น SMC บริษัท เอสเอ็มซี มอเตอร์ส จำกัด (มหาชน)

Posted 3 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.smcpcl.co.th นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ นายพันธ์นิวัติ ศรีไกรวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอ็มซี มอเตอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนการขายและบริการหลังการขาย (Authorized dealer) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อวอลโว่?? ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ชลบุรี รถยนต์ยี่ห้อมาสด้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพัทยา? และเป็นผู้นำเข้า (Importer) รถจักรยานยนต์ยี่ห้อสตาเลี่ยนในพื้นที่กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศ