Posted on February 23, 2011Categories UncategorizedTags , , ,   Leave a comment on ลงทุนคอนโด หรือ เก็งกำไรคอนโด

ลงทุนคอนโด หรือ เก็งกำไรคอนโด

รายงานจากความเคลื่อนไหวจริง ในตลาดอสังหาฯโดยเฉพาะคอนโดฯที่ขายดีทะลักทลาย เลี่ยงไม่พ้นวังวนตลาดเก็งกำไร ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา “ซิตี้ คอนโด” ถือว่าเป็นดาวรุ่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หลายโครงการสามารถปิดการขายได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบการบิ๊กแบรนด์ปรับพอร์ตลงทุนผุดโครงการใหม่รับพฤติกรรมการ ซื้อ กลุ่มลูกค้าที่ซื้อมีทั้งซื้ออยู่อาศัยเอง (เรียลดีมานด์) แต่ขณะเดียวกันก็มีผู้บริโภคบางกลุ่มสบช่องกระแสบูม “คอนโด” ร่วมเข้าคิวรับใบจองห้องชุด ก่อนนำออกเร่ขายแข่งแบบไม่ทันข้ามวัน ฟันส่วนต่างกำไรตั้งแต่ 2 หมื่นบาทจนถึงหลักแสนบาท/หน่วย ขึ้นอยู่กับทำเลของห้องชุด เปิดออปชั่นให้ทั้งซื้อดาวน์-ซื้อสิทธิได้รับส่วนลด รวมทั้งประกาศหาลูกค้า (ซื้อ-ขาย) ทางอินเทอร์เน็ต

Posted on May 3, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , , 1 Comment on NOBLE บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

NOBLE บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.noblehome.com ธุรกิจหลักของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยพัฒนาเป็นโครงการเพื่ออยู่อาศัยทั้งรูปแบบ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียมทั้งแนวราบและตึกสูง โครงการของบริษัทฯ เน้นการออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยที่แตกต่างให้เป็นทางเลือกแก่ลูกค้าที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวและต้องการบ้านที่ต่างจากแนวคิดเดิม ๆ โดยโครงการของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นทำเลที่มีศักยภาพ ใกล้ย่านศูนย์กลางธุรกิจ และพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เพิ่มคุณค่าให้การอยู่อาศัย โครงการของบริษัทฯ ประกอบด้วยรูปแบบดังนี้ บ้านเดี่ยว โดยบริษัทฯ เสนอทางเลือกให้ลูกค้า 3 ทางเลือก คือ บ้านพร้อมอยู่ (Pre-Build) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นโดยจะได้เห็นและเลือกบ้านที่ตรงกับความต้องการของตนก่อนตัดสินใจซื้อ และยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการอยู่อาศัยในทันทีที่ตัดสินใจซื้อบ้าน บริษัทฯ จึงเสนอบ้านสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่อาศัย เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้บ้านพร้อมอยู่ที่บริษัทฯ นำเสนอยังคงรูปแบบที่แตกต่างและแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของผู้อยู่อาศัยด้วย อนึ่งเพื่อควบคุมต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ ในปัจจุบันจะเป็นโครงการบ้านพร้อมอยู่ และ บ้านพร้อมอยู่รวมตกแต่งภายในเท่านั้น บ้านพร้อมอยู่รวมตกแต่งภายใน (Noble Instant) เป็นการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นจากบ้านพร้อมอยู่ โดยการรวมการตกแต่งภายในที่เติมเต็มชีวิตให้ลูกค้ายิ่งขึ้น กลยุทธ์การขายในรูปแบบนี้นอกจากลูกค้าจะได้เลือกบ้านแบบที่ต้องการแล้ว ยังได้สัมผัสถึงบรรยากาศของบ้านที่แท้จริงด้วยการตกแต่งภายในอย่างสมบูรณ์ตามสไตล์ของ Noble ที่ถูกออกแบบและตกแต่งโดยคำนึงถึงความมีเอกลักษณ์ ความสวยงามอย่างมีดีไซน์ ประโยชน์ใช้สอย และสอดคล้องกับแบบบ้านที่เลือก ภายใต้แนวคิดของ Noble Instant ลูกค้าไม่ต้องกังวลและเสียเวลากับการตกแต่งภายในอีกต่อไป สิ่งเดียวที่ยังอาจจะเป็นภาระของลูกค้า คือ ?เหลือแค่คิด จะใช้ชีวิตอย่างไร? บริษัทฯ เสนอ Noble Instant เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าในทุกโครงการบ้านเดี่ยวของบริษัทฯ บ้านสั่งสร้าง (Build-to-Order) สำหรับลูกค้าโครงการบ้านเดี่ยวที่ต้องการรูปแบบตกแต่งภายในและการใช้สอยตามแบบฉบับของตนเอง โดยหลังจากลูกค้ารับโอนที่ดินที่เลือกซื้อในโครงการของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะสร้างบ้านให้แก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในส่วนของวัสดุหรืออุปกรณ์ตกแต่งบ้านได้ตามความต้องการของตนเอง

Posted on February 1, 2010May 3, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , , 6 Comments on PRECHA บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

PRECHA บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.preecha.com บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท พัฒนาการโภชนาการ จำกัด? ก่อตั้งเมื่อ 26 พฤษภาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่มตระกูลถิรกิจพงศ์ , กลุ่มตระกูลโชติวิทยะกุล, กลุ่มตระกูลเกียรติศรีธารา และ กลุ่มตระกูลรัตนคงทน ตามลำดับ? ในปี 2537 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2539? ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นสามัญ 60 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 600 ล้านบาท ของบริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในช่วงปี 2541-2543 บริษัทประสบปัญหาทางการเงินอันเป็นผลเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ และการลดค่าเงินบาท ต่อมาในปี 2544 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,344 ล้านบาท ต่อมาในปี 2551? บริษัทฯ? ลดทุนโดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10.- บาท คงเหลือเป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.50 บาท และได้เปลี่ยนปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.- บาท ดังนั้นทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทเป็น 336,000,000 บาท หลังจากลดทุนดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ 1. … Continue reading “PRECHA บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”