เงินเดือนผู้บริหาร ปี 2553

Posted Leave a commentPosted in บทวิเคราะห์หุ้น

ค่าเหนื่อย “ผู้บริหาร” บจ. ประจำปี 2552 1.ประชัย เลี่ยวไพรัตน์??? TPIPL เฉลี่ย 2,849,540 บาท/เดือน 2.เศรษฐา ทวีสิน?? SIRI เฉลี่ย 2,470,833 บาท/เดือน 3.ชาติศิริ โสภณพนิช?? BBL เฉลี่ย 2,224,537 บาท/เดือน 4.ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์? CPALL เฉลี่ย 2,029,074 บาท/เดือน 5.มนตรี ศรไพศาล?? KEST เฉลี่ย 1,790,694 บาท/เดือน 6.วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค?? MINT เฉลี่ย 1,692,000? บาท/เดือน 7.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ???? ASP? เฉลี่ย 1,631,665 บาท/เดือน 8.กานต์ ตระกูลฮุน??? SCC เฉลี่ย? 1,411,154? บาท/เดือน 9.บัณฑูร […]