Posted on August 27, 2010August 27, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags ,   Leave a comment on SSE บริษัท ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

SSE บริษัท ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แรกเริ่มประกอบธุรกิจขายเช่าซื้อยี่ห้อ ?ไดสตาร์? ประเภทเครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้สำนักงาน รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ พร้อมบริการก่อนและหลังการขายถึงบ้าน อาทิ บริการจัดส่งสินค้า บริการเก็บค่างวดเช่าซื้อ และบริการซ่อมแซมสินค้า เป็นต้น ให้แก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และได้ขยายการดำเนินธุรกิจขายและให้เช่าซื้อรถยนต์ซึ่งส่วนใหญเป็นรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) ต่อมาในปี 2549 การดำเนินธุรกิจทางด้านเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัทลดลงอย่างมาก เนื่องมาจากภาวการณ์ชะลอตัวของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ในขณะเดียวกันบริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงขึ้น อันสืบเนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้นทุนในการตรวจสอบคุณภาพของลูกหนี้และการติดตามหนี้เพิ่มขึ้น ต้นปี 2550 ?บริษัทได้มีนโยบายหยุดการให้สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า?? และ สินเชื่อรถรับจ้างสาธารณะ เนื่องจากพอร์ตดังกล่าวมีมูลค่าลดลง? ไม่คุ้มต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เนื่องด้วยการปล่อยสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถรับจ้างสาธารณะนั้น ต้องใช้เงินทุนที่ค่อนข้างสูง หากพอร์ตสินเชื่อไม่ใหญ่พอ จะไม่คุ้มต่อค่าใช้จ่าย ปัจจุบันบริษัทมีรายได้จากการเก็บชำระหนี้จากพอร์ตลูกหนี้เช่าซื้อเดิม ทำให้บริษัทมีเงินสดจากการเก็บเงินของลูกหนี้นำไปลงทุนในธุรกิจอื่นได้ บริษัทได้นำเงินลงทุนในบริษัทต่างๆที่บริษัทพิจารณาว่ามีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

Posted on August 27, 2010Categories บทวิเคราะห์หุ้นTags , ,   Leave a comment on ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น (SSE)

ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น (SSE)

ภาพลักษณ์องค์กร เฉไปทาง ‘หุ้นปั่น’ ของ ‘เซียนหุ้นเก็งกำไร’ การกลับมาของอดีตเจ้าแม่การเคหะแห่งชาติ ฟื้นวิกฤติศรัทธา ‘ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น’ แม้ถ้ำจะเล็กแต่ บมจ.ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น (SSE) บริษัทที่มีมาร์เก็ตแคปจิ๊บจ๊อย 400 ล้านบาท แต่คลาคล่ำไปด้วยบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลายวงการ เริ่มตั้งแต่ วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ผู้โด่งดังนั่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ อดีต เจ้าแม่การเคหะแห่งชาติ เป็นกรรมการผู้จัดการ รวมทั้ง ขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ก็มีวาระที่จะเข้าเป็นกรรมการในบริษัท หลังพ้นจากตำแหน่ง แม้ล่าสุด วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานกรรมการบริษัท และ อภิรักษ์ จูตระกูล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชิงลาออกจากบริษัท ขณะที่ ขรรค์ ประจวบเหมาะ ก็ขอถอนตัวกะทันหัน แต่บริษัทกำลังทาบทาม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบกหลังเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนกันยายน เข้าเป็นประธานกรรมการบริษัทแทน โดยการลิงค์ของ “เสี่ยโต้ง” กมล เอี้ยวศิวิกูล ที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ติดยศ “พันเอก”